Autor: Anna Bilska-Wilkosz

Dr, Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; UJ CM). Pracuje w Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ CM. Zajmuje się badaniami naukowymi, w szczególności biologicznymi i farmakologicznymi właściwościami związków siarki. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji i prezentacji zjazdowych oraz współautorem rozdziałów w monografiach, skryptach i podręcznikach

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Glutation. Zasięg działania

Dzisiaj – parafrazując – możemy powiedzieć – życie jest formą istnienia antyoksydantów. Antyoksydanty to związki chemiczne zaangażowane w ochronę komórki przed działaniem utleniaczy, czyli prooksydantów. W powszechnej świadomości utleniacz kojarzy się z tlenem. I mimo że wraz z rozwojem chemii znaczenie słowa utleniacz poszerzono również na inne, niezawierające tlenu związki, twierdzenie, iż utlenianie jest związane z obecnością tlenu – pozostaje prawdziwe.

Czytaj więcej