Autor: Ewa Niedźwiedzka

Dr inż. Adiunkt w Katedrze Żywienia Człowieka na Wydziale Nauki o Żywności UWM w Olsztynie; członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych; autorka i recenzentka artykułów w czasopismach naukowych. Kierownik i wykonawca wielu projektów o zasięgu krajowym i zagranicznym; jej zainteresowania naukowe skupiają się na badaniu zachowań żywieniowych ludności, żywieniowych uwarunkowań stanu zdrowia i chorób dietozależnych.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Kawa w profilaktyce przewlekłych chorób niezakaźnych

Obszar uprawy kawy na świecie obejmuje prawie 10 mln hektarów w 80 państwach. Z tej grupy około 50 krajów – eksporterów kawy – ma duże znaczenie ekonomiczne [1]. Największym wytwórcą kawy jest Brazylia (jedna trzecia światowej produkcji). Wraz z Kolumbią i Wietnamem zajmuje ponad połowę światowego rynku kawy [2]. Czynniki związane z pochodzeniem (rodzaj gleby, klimat, sposób uprawy) oraz z procesem przetwarzania i palenia mają wpływ na ostateczny skład kawy [1].

Czytaj więcej