Autor: Joanna Michalina Jurek

Dr n. med. Otrzymała tytuł doktora nauk biomedycznych, ze specjalizacją w immunologii i żywieniu człowieka, na brytyjskiej uczelni Ulster University w 2022 r. Na tej samej uczelni ukończyła również licencjat w dziedzinie nauk biomedycznych 2018 r. z wyróżnieniem. W ramach doktoratu w instytucie Nutrition Innovation Centre for Food and Health (NICHE) na Ulster University (Irlandia Północna, UK) zajmowała się wpływem ekspozycji na metylek rtęci (MeHg) w ramach diety bogatej w ryby i owoce morza na zdrowie człowieka oraz na ryzyko choroby autoimmunologicznej. Obecnie jest pracownikiem naukowym w instytucie APC Microbiome na University Collage Cork w Irlandii, gdzie zajmuje się mechanizmem działania probiotyków oraz postbiotyków na zdrowie człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w wieku rozrodczym oraz małych dzieci.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Suplementacja probiotyczna na wczesnych etapach życia

Mikrobiota jelitowa stanowi złożoną społeczność mikroorganizmów, które, będąc w bliskiej interakcji zarówno ze środowiskiem wewnętrznym, jak i zewnętrznym, odgrywają ważną rolę w zachowaniu optymalnego zdrowia. Zmiany w składzie mikroflory jelitowej, określane mianem dysbiozy jelitowej, wpływając na aktywność mikroorganizmów, mogą prowadzić do rozwoju choroby. Probiotyki, zdefiniowane jako żywe mikroorganizmy, które podawane w odpowiednich ilościach mogą przynieść korzyści ludzkiemu zdrowiu, okazują się skuteczną strategią, która może pomóc w przywróceniu homeostazy jelit, a tym samym przyczynić się do leczenia i zapobiegania niektórym dolegliwościom, jak biegunka, infekcje, otyłość, zespół jelita drażliwego.

Czytaj więcej