Autor: Katarzyna Zaorska

Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Badania naukowe i zainteresowania w zakresie genetycznej podatności na steroidooporność w przebiegu zespołu nerczycowego u dzieci oraz uwarunkowaniem cech fenotypowych na drodze zmian w genotypie. Absolwentka Biotechnologii i podyplomowej Genetyki Sądowej. Na co dzień adiunkt w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

O czym świadczy nasz wygląd i z czym jest skorelowany – genetyczne i pozagenetyczne uwarunkowania cech zewnętrznych

Fenotyp człowieka, charakteryzujący ogół cech morfologicznych i fizjologicznych, to efekt dziesiątków tysięcy lat ewolucji i doboru naturalnego, którymi podążał nasz gatunek od czasu, gdy opuścił Afrykę ok. 60 tysięcy lat temu. Wiele czynników środowiskowych, działających przez ten czas na genom, utrwalonych zostało w postaci cech fenotypowych, opisujących przede wszystkim nasz wygląd zewnętrzny, ale także właściwości fizjologiczne, w tym m.in. odporność organizmu, podatność na choroby przewlekłe oraz na leczenie określonymi terapeutykami czy reakcje na bodźce środowiskowe. Nie są to jednak cechy kodowane w prosty, jednogenowy sposób według dziedziczenia mendlowskiego. Wiele z nich uwarunkowana jest współdziałaniem wielu genów, biologicznych czynników pozagenowych oraz elementów środowiska zewnętrznego.

Czytaj więcej