Autor: Maciej Sylwester Bryś

Mgr; Biolog, specjalista w dziedzinie biochemii. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pracownik Instytutu Ogrodnictwa, Laboratorium Badań Jakości Produktów Pszczelich w Puławach. Naukowo zajmuje się mikroskopową analizą pyłkową i właściwościami produktów pszczelich. Ponadto interesuje się immunobiologią, biochemią i cytologią pszczoły miodnej. Autor licznych doniesień o tematyce pszczelarskiej i popularnonaukowej.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Mechanizm działania i właściwości przeciwdrobnoustrojowe miodów krajowych i zagranicznych

Do produktów pszczelich zaliczamy miód, pierzgę i obnóża pyłkowe. Miód jest produktem naturalnym, posiadającym właściwości odżywcze i lecznicze, wytwarzanym przez robotnice pszczoły miodnej z nektaru kwiatowego i spadzi1. Obok pyłku kwiatowego należy do podstawowego pokarmu tych owadów. Pszczoły przynoszą zebrany nektar lub spadź do ula, następnie gromadzą go i pozostawiają w komórkach plastra do dojrzewania. Niedojrzały miód ma konsystencję płynną, po dojrzeniu całkowicie skrystalizowaną2.

Czytaj więcej