Mechanizm działania i właściwości przeciwdrobnoustrojowe miodów krajowych i zagranicznych

Otwarty dostęp Naturoterapia kliniczna

Do produktów pszczelich zaliczamy miód, pierzgę i obnóża pyłkowe. Miód jest produktem naturalnym, posiadającym właściwości odżywcze i lecznicze, wytwarzanym przez robotnice pszczoły miodnej z nektaru kwiatowego i spadzi1. Obok pyłku kwiatowego należy do podstawowego pokarmu tych owadów. Pszczoły przynoszą zebrany nektar lub spadź do ula, następnie gromadzą go i pozostawiają w komórkach plastra do dojrzewania. Niedojrzały miód ma konsystencję płynną, po dojrzeniu całkowicie skrystalizowaną2.

Cechy dotyczące wymogów jakościowych miodów pozyskiwanych w warunkach Polski zostały zebrane i opisane szczegółowo w Polskiej Normie PN-88/A-77626 „Miód Pszczeli” z 1988 r.1 Norma ta określa miód pszczeli jako produkt przeznaczony do obrotu krajowego lub na eksport. Od roku 2003 wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, Polska Norma przestała obowiązywać. Jednakże stosowana jest ona nadal powszechnie na zasadzie dobrowolności, bowiem do dziś nie zgłoszono unieważnienia ustaleń zawartych w tym akcie prawnym dotyczącym jakości miodu. 
 

POLECAMY

R e k l a m a


Skład miodu 

Miód jest produktem o zróżnicowanym składzie chemicznym. Zależy on w dużym stopniu od gatunku roślin, z których pszczoły zbierają nektar lub spadź. W składzie miodu można odnaleźć ok. 300 substancji chemicznych3.
Do podstawowych składników suchej masy miodu należą: węglowodany – glukoza i fruktoza (70–80%), dekstryny (do 3%), białka (0,29–3%), składniki mineralne, w tym potas, żelazo, wapń, mangan, fosfor, kobalt i miedź (0,25–0,35%)4. Poza tym, w miodach stwierdza się obecność gencjobiozy, melibiozy, trehalozy i izomaltozy5.
Wśród witamin, w miodach znajdują się kwas foliowy, kwas nikotynowy i kwas pantotenowy6, witaminy rozpuszczone w tłuszczach, jak witamina A7. 
Miody spadziowe charakteryzują się większą ilością ołowiu, kadmu i miedzi w stosunku do miodów nektarowych8. Całkowita masa popiołu w miodzie nektarowym wynosi ok. 0,05–0,35%, a popiół ten posiada odczyn alkaliczny9. W miodzie spotykane są wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia przyniesione wraz z nektarem do ula: cząstki wosku, włoski pszczół, glony, zarodniki grzybów, kryształki cukrów, ziarna skrobi, piasku itp.10
Miody ciemne, do których zalicza się gryczane, spadziowe i wrzosowe, charakteryzują się zwiększoną zawartością związków odpowiedzialnych za właściwości antybakteryjne i antyoksydacyjne11. Opisane właściwości wynikają z efektu osmotycznego, niskiego pH, obecności nadtlenku wodoru oraz związków pochodzenia roślinnego. Źródłem polifenoli w miodzie są ziarna pyłku kwiatów i ziół. 
Na podstawie chromatografii gazowej i cieczowej oznaczono w miodach spadziowych aminokwasy, w tym: alaninę, glicynę, leucynę i cysteinę12. Miody charakteryzują się specyficznymi składnikami lotnymi charakterystycznymi dla miodów w zależności od ich kwiatowego źródła13. Wilczyńska14 w swoich badaniach wykazała obecność fenolokwasów, takich jak: p-hydroksybenzoesowy, kwas wanilinowy, kwas kawowy, kwas benzoesowy, kwas cynamonowy itp. Autorka zaznacza, że najwięcej fenolokwasów występuje w miodach wrzosowych, wielokwiatowych i gryczanych.
Kunat i wsp. w 2020 r.15 sprawdzili zawartość związków biologicznie czynnych (kwasu kumarowego, syryngowego, wanilinowego, kawowego i cynamonowego) w miodach pozyskanych z terenów czystych ekologicznie (spadziowym, faceliowym i wierzbowym) oraz miodów pozyskanych z Miejskiej Pasieki Artystycznej z dachu Centrum Spotkań Kultur w Lublinie (śliwowym, wielokwiatowym i lipowym)....

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI