Autor: Joanna Bajerska

Prof. UPP dr hab. inż. 

Technolog żywności i żywienia, specjalność żywienie człowieka, dietetyk. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Dietoterapia w niewydolności serca

Niewydolność serca (ang. heart failure, HF) stanowi poważny problem zdrowotny i społeczny[1]. Choroba ta występuje u 1–2% dorosłej populacji w krajach rozwiniętych. W Europie niewydolność serca występuje u około 15 milionów osób[2]. W Polsce niewydolność serca rozpoznaje się u blisko miliona osób, natomiast zagrożonych rozwojem tej choroby jest około 12 milionów Polaków[3].

Czytaj więcej

Otyłość i choroby z nią związane

Znaczący postęp cywilizacyjny spowodował, że warunki życia większości ludzi na świecie uległy znacznej poprawie. Niestety, postęp ten stał się również przyczyną upowszechniania się nadwagi i otyłości1. Uważa się, że istotnym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi masy ciała jest długotrwały dodatni bilans energetyczny, wynikający z nadkonsumpcji wysokoenergetycznej, przetworzonej żywności przy niedostatecznym wydatkowaniu energii, związanym z niską aktywnością fizyczną2. 

Czytaj więcej