Autor: Klaudia Mikołajczyk

Absolwentka dietetyki na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się psychodietetyką oraz psychologią jedzenia; autorka publikacji popularnonaukowych.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Choroby sercowo-naczyniowe – rola suplementacji w wieku podeszłym

W ostatnich latach proces starzenia się społeczeństwa w Polsce nasila się, a udział osób starszych w populacji systematycznie rośnie, co potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W 2020 r. odsetek osób w wieku 60 lat i więcej osiągnął poziom 25,6%, a więc zwiększył się o 1% w stosunku do roku poprzedniego. Zgodnie z prognozami GUS trend ten będzie postępował, a w 2030 r. liczba ludności w wieku 60 lat i więcej ma wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, a w 2050 r. wyniesie 13,7 mln. Populacja osób starszych może stanowić wówczas nawet około 40% ogółu ludności Polski[1].

Czytaj więcej

Sterole roślinne w walce z cholesterolem

Fitosterole to substancje syntezowane przez różne gatunki roślin, stanowiące element strukturalny ich błon komórkowych i cytoplazmatycznych. Są one funkcjonalnymi i strukturalnymi analogami cholesterolu. Zwykle przyjmują formę nienasyconą. Nasycone sterole roślinne noszą miano stanoli1. Poznano dotychczas około 40 form fitosteroli, z czego do najczęściej opisywanych należą: β-sitosterol, stigmasterol i kampesterol2.

Czytaj więcej