Moksa w nawracających przeziębieniach układu oddechowego

Medycyna wschodu Otwarty dostęp

Zdrowie wg definicji WHO „jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia/dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a jednostki lub grupy muszą mieć możliwość określania i realizowania swoich dążeń, zaspokajania potrzeb, a także zmiany środowiska bądź radzenia sobie z nim…. Zdrowie jest pojęciem pozytywnym, obejmującym zasoby osobiste i społeczne oraz możliwości fizyczne, 
a nie tylko brakiem – obiektywnie istniejącej – choroby czy niepełnosprawności”. 

Z zachodniego punktu widzenia odporność organizmu jest to jego zdolność do przeciwstawiania się działaniu niekorzystnych czynników zewnętrznych, takich jak: zimno, gorąco, wilgoć, wirusy, bakterie, pasożyty itp. Odporność można podzielić na odporność wrodzoną i nabytą. Odporność wrodzona to wszystkie bariery (jak np. skóra, błony śluzowe) i mechanizmy obronne w naszym ciele. Jest to odporność nieswoista, nie jest skierowana na konkretny patogen, cechuje ją brak rozpoznania antygenu i brak zapamiętywania go. W wyniku ekspozycji na czynniki zewnętrzne, takie jak: bakterie, wirusy, ciepło, zimno itp., nasz układ odpornościowy rozwija się, uczy rozpoznawać obce antygeny i wtedy mówimy o odporności nabytej, swoistej. 

POLECAMY

Nawracające infekcje układu oddechowego dotyczą wielu osób, szczególnie często występują u dzieci i osób starszych. Mogą to być przewlekłe katary, kaszle z/lub bez wydzieliny, częste anginy, zapalenia oskrzeli lub płuc. 

Zdrowie wg medycyny chińskiej

W medycynie chińskiej zdrowie definiuje się jako stan równowagi pomiędzy yin i yang, a organizm traktuje się jako całość, wszystkie układy są ze sobą powiązane i jakakolwiek dysfunkcja jednego z nich wpływa bezpośrednio lub pośrednio na pozostałe. Utrata równowagi pomiędzy yin i yang jest przyczyną chorób.

Zachwianie tej równowagi może zależeć od wielu czynników i dla różnych osób mogą być one różne. Zależą od siły witalnej danej osoby, jej emocji i czynników zewnętrznych, takich jak: wiatr, gorąco, ogień, zimno, wilgoć, suchość. 

Rola Qi, Jing i Jin Ye w organizmie

Mówiąc o zdrowiu i odporności, należy najpierw wyjaśnić kilka podstawowych pojęć, m.in. pojęcie Qi, Jing oraz Jin Ye oraz ich rolę w organizmie.

Qi – energia witalna 
Qi można określić jako rodzaj witalnej energii, która jest obecna wszędzie, może mieć mniej lub bardziej zagęszczony stan. W naszym ciele spełnia wiele funkcji, m.in. takich jak: poruszanie, ogrzewanie, przekształcanie, ochrona, utrzymywanie, odżywianie. Jeśli ta energia nie płynie swobodnie, wtedy mówimy o zastoju Qi.

Taki stan blokuje prawidłowe działanie narządów lub całych układów, z czasem prowadzi do zastoju wilgoci, śluzu i krwi oraz powstania patologicznego gorąca w organizmie. Stany zastoju prowadzą do różnych chorób, w tym do nawracających przeziębień. 

Proces powstawania Qi w organizmie 

Z prawidłowym funkcjonowaniem organizmu, a co za tym idzie – z odpornością, mają związek m.in. krew oraz energia Qi. Proces powstawania Qi w organizmie można w skrócie opisać następująco: 

  • Gu Qi pozyskiwana jest w żołądku z pożywienia. W połączeniu z energią uzyskaną z powietrza przez Płuca i energią Serca powstaje Zong Qi i Zhen Qi. 
  • Zong Qi jest to Qi klatki piersiowej, ściśle związane z funkcjami Serca i Płuc – pobudza krążenie krwi i Qi w kanałach.

    Z Zhen Qi powstaje: 

  • Wei Qi – energia ochronna, która ogrzewa skórę, mięśnie i powierzchnię ciała; słabe, niedoborowe Wei Qi może być przyczyną nawracających infekcji;
  • Ying Qi – Qi odżywcze, krąży wraz z krwią w pozostałych rejonach ciała.

Zaburzenia w procesach przyjmowania, trawienia i wydalania mają wpływ na pracę całego organizmu, w tym również na procesy odporności. 

Jin Ye – płyny ciała
Jin Ye są to płyny ciała. Powstają w wyniku przekształ...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI