Trametes versicolor (L.) Loyd – wrośniak różnobarwny

Otwarty dostęp Mykoterapia

Trametes versicolor (L.) Loyd – wrośniak różnobarwny jest kosmopolitycznym grzybem nadrewnowym z rodziny Polyporaceae (żagwiowate). Jest gatunkiem saprotroficznym wywołującym na zaatakowanym drewnie tzw. zgniliznę białą, czyli chemiczny rozkład ścian komórkowych drewna, objawiający się postępującym rozpadem tkanek, zmianą właściwości drewna oraz jego barwy na białą.

Owocniki wrośniaka różnobarwnego można spotkać powszechnie na świecie i na terenie całej Polski z wyjątkiem wysokich partii gór. Występuje na pniach lub gałęziach martwych krzewów i głównie drzew liściastych, w tym m.in. na takich gatunkach, jak: Acer platanoides, Aesculus hippocastanum, Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula pendula, Carpinus spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus excelsior, Gleditsia triacanthos, Malus domestica, Padus avium, Populus spp., Quercus spp., Rhus typhina, Salix spp., Sorbus aucuparia, Syringa spp., Viburnum opulus, oraz iglastych, jak Abies alba czy Picea abies.

Jednoroczne, wielobarwnie prążkowane, płaskie owocniki o półkolistym kształcie rosną zazwyczaj w grupach, a sąsiednie okazy zachodzą na siebie dachówkowato, tworząc kolonie.

R e k l a m a


Etymologia słowa trametes wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza „ktoś, kto jest cienki”, przy czym prefiks tram – oznacza cienki, a versicolor – różnobarwny. Wyróżnia się ponad 70 jego synonimów łacińskich. Najpowszechniejszym jest nazwa Coriolus versicolor (L.) Quel. Z kolei dzięki charakterystycznemu wyglądowi grzybni zyskał on w Chinach nazwę Yun Zhi (grzyb chmura), a nazwa angielska: Turkey tail – indyczy ogon – pochodzi od wielokolorowego wachlarzowatego wyglądu owocnika przypominającego ogon indyka. 

Niestety, gatunek ten ze względu na brak dowodów na spożycie przed 1997 r. został zaliczony do tzw. nowej żywności (ang. novel foods) i w Polsce nie znajduje się na liście gatunków dopuszczonych do obrotu, podobnie jak w krajach Unii Europejskiej.

Główne związki chemiczne w grzybni Trametes versicolor

Szeroko prowadzone badania o charakterze mykochemicznym dowiodły występowania w owocnikach T. versicolor wielu grup zw...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI