Terapia PECS dzieci z autyzmem

Naturoterapia dzieci

Autyzm jest jednym z najpoważniejszych i najczęściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych. Należy jednak pamiętać, że autyzm nie jest chorobą, a zaburzeniem rozwoju. Autyzmu nie leczymy, prowadzimy za to intensywną, ukierunkowaną na indywidualne potrzeby danego pacjenta terapię. 

Niektórzy mówią, że autyzm to stan, w którym mózg drugiej osoby jest tak stworzony, że funkcjonuje inaczej niż osoby bez zaburzeń rozwojowych, powodując problemy w funkcjonowaniu w społeczeństwie, trudności w utrzymywaniu kontaktów międzyludzkich, w postrzeganiu świata w taki sposób, jak postrzega go większość, a także w rozumieniu, czym jest komunikacja, zarówno werbalna, jak i niewerbalna. Natomiast w sferze wzorców zachowań u osób z autyzmem występuje schematyzm lub tak zwane zachowania rytualistyczne.
Autyzm, ASD, zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju – w literaturze i języku potocznym funkcjonują różne definicje. Tymczasem w literaturze naukowej czytamy o dwóch, miejscami sprzecznych klasyfikacjach.

POLECAMY

Dwie klasyfikacje

Autyzm wg Międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 to całościowe zaburzenie rozwojowe, charakteryzujące się nieprawidłowościami w trzech sferach – komunikacji, interakcjach społecznych i sztywnych wzorcach zachowań i zainteresowań W kontekście tej klasyfikacji mówimy o tym, że istnieje:

  • F84.0 Autyzm dziecięcy lub wczesnodziecięcy (objawy pojawiają się w ciągu pierwszych trzech lat życia),
  • F84.1 Autyzm atypowy (objawy pojawiają się po 3. roku życia),
  • F84.5 Zespół Aspergera, gdy nie pojawiają się problemy z mową i komunikacją werbalną,
  • F84.8 Inne całościowe zaburzenia rozwojowe.

Istnieje również klasyfikacja konkurencyjna, Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, według której pojęcie autyzmu nie istnieje. Istnieją za to zaburzenia ze spektrum autyzmu. A więc autyzm dziecięcy, atypowy, zespół Aspergera i całościowe zaburzenia rozwoju stanowią jeden rodzaj zaburzeń, a spektrum oznacza, że można mu przypisać różną skalę nasileń i na tej skali umieszcza się osoby w zależności od tego, jak wiele pomocy od środowiska potrzebują. A więc na przykład osoby z zespołem Aspergera, które mają problem w odczytywaniu emocji innych osób, ale doskonale z się komunikują, są nisko na tej skali, ale jeśli dziecko ma problemy we wszystkich trzech obszarach osiowych, a więc problemy z mową i kontaktami społecznymi oraz charakteryzuje go bardzo ograniczony repertuar zainteresowań, znajdzie się na tej skali zdecydowanie dalej.

W literaturze jednak coraz częściej mówi się o spektrum autyzmu.

To, co należy podkreślić szczególnie, to fakt, iż autyzm nie jest chorobą. Jest zaburzeniem rozwoju. Autyzmu nie leczymy, lecz prowadzimy intensywną, ukierunkowaną na indywidualne potrzeby danego dziecka terapię

W Polsce i Unii Europejskiej obowiązuje klasyfikacja ICD-10. Diagnozę autyzmu stawia zespół specjalistów: psychiatra, psycholog i pedagog specjalny, w oparciu o kryteria diagnostyczne zawarte właśnie w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Geneza autyzmu nie jest znana, ale wiadomo, że ma podłoże neurobiologiczne i genetyczne.

Jak pisze dr Monika Suchowierska, „w Polsce obecnie nie istnieje spójny i merytorycznie przemyślany program diagnostyki i rehabilitacji osób z zaburzeniami rozwoju. Dzieci z autyzmem mają ograniczony dostęp do nowoczesnego, skutecznego l...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły i filmy
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI