Toczeń rumieniowaty układowy – obraz kliniczny i leczenie

Postępowanie w jednostkach chorobowych

Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) jest chorobą autoimmunologiczną, która zaburza funkcjonowanie wielu narządów, m.in. nerek, skóry czy stawów. Charakteryzuje się zróżnicowanym nasileniem i przebiegiem, ale ostatecznie prowadzi do niewydolności wielonarządowej. Wyróżnia się trzy główne cele terapii TRU: kontrola procesu zapalenia, zapobieganie nawrotom choroby oraz minimalizacja jej długoterminowych powikłań. Dotychczas nie stworzono jasnych rekomendacji dotyczących żywienia w toczniu, ale jego występowanie niesie za sobą zwiększone ryzyko współwystępowania innych jednostek chorobowych, których odpowiednia dietoterapia może pomóc załagodzić objawy.

Toczeń rumieniowaty układowy (TRU, liszaj, lupus; systemic lupus erythematosus – SLE) to wieloukładowe schorzenie autoimmunologiczne. W przebiegu tej choroby może dojść do uszkodzenia narządów, m.in. nerek, układu nerwowego, skóry czy stawów. Na skutek nieprawidłowej odpowiedzi układu odpornościowego, będącej konsekwencją utraty tolerancji wobec własnych antygenów, dochodzi do produkcji autoprzeciwciał, tworzenia się i odkładania kompleksów immunologicznych w tkankach z następową aktywacją układu cytokin, co doprowadza do destrukcji tkanek oraz rozwoju krańcowej niewydolności narządów[1].

POLECAMY

Przyczyny, obraz kliniczny i kryteria rozpoznania

W patogenezę TRU zaangażowana jest szeroka gama nieprawidłowości immunologicznych. Podkreśla się przede wszystkim kluczowe znaczenie zaburzonego procesu apoptozy i klirensu apoptotycznego materiału, takiego jak autoantygeny jądrowe, nukleosomy i kompleksy immunologiczne, przez białka układu dopełniacza i makrofagi u chorych na TRU. Choroba charakteryzuje się bardzo zróżnicowanym nasileniem i przebiegiem. Przez dłuższy czas mogą dominować objawy z jednego narządu (co może być niewystarczające do pewnego rozpoznania TRU), mogą pojawiać się częściowe remisje i zaostrzenia. W miarę trwania choroby mogą dochodzić objawy z kolejnych narządów, jednak objawy uprzednio występujące nie ulegają wycofaniu. Długofalo...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły i filmy
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI