Toksyczność i losy mikrodrobin plastiku w organizmie człowieka – przegląd najnowszych doniesień naukowych

Otwarty dostęp Naturoterapia kliniczna

Naukowcy i ekolodzy już od prawie 20 lat badają negatywny wpływ mikroplastiku na zdrowie człowieka, chociaż większość dotychczasowych badań skupiała się na zagrożeniach związanych z ekosystemem morskim. Richard Thompson, ekolog morski z University of Plymouth w Wielkiej Brytanii, ukuł ten termin w 2004 r., aby zdefiniować cząstki plastiku o średnicy mniejszej niż 5 mm, tuż po tym, jak jego zespół znalazł je na brytyjskich plażach. Od tego czasu naukowcy znajdowali mikrodrobiny tworzyw sztucznych wszędzie, gdzie tylko szukali: w głębinach mórz i oceanów, w arktycznym śniegu i antarktycznym lodzie, w soli kuchennej, owocach morza i wodzie pitnej.

Dla ludzi droga doustna stanowi najważniejszą drogę narażenia na mikrodrobiny, a nagromadzenie cząstek mikroplastiku stwarza potencjalne zagrożenie dla zdrowia, takie jak stres oksydacyjny, niepożądana odpowiedź immunologiczna czy zaburzenia o podłożu hormonalnym.

POLECAMY

Krótka charakterystyka mikroplastiku

Rocznie na całym świecie wytwarza się ponad 320 mln ton tworzyw sztucznych, a ich produkcja wzrasta wykładniczo. Z punktu widzenia materiałoznawstwa syntetyczne tworzywa są tanie, łatwe w produkcji i magazynowaniu oraz mają wszechstronne zastosowanie, stąd też stanowią integralną część naszego codziennego życia. Warto mieć jednak na uwadze, że nic nie trwa wiecznie, a z czasem nawet błyszcząca powierzchnia plastikowego puzderka uwalnia mikroskopijne drobiny, pozostawiając je na naszych dłoniach i w powietrzu, którym oddychamy. 
Literatura przedmiotu podaje, że syntetyczne drobiny powstają poprzez procesy starzenia się i fragmentacji tworzyw sztucznych, ich mechaniczne ścieranie, a także pod wpływem promieniowania słonecznego, utleniania czy rozwoju mikroorganizmów (biofilm) na powierzchni. Zmienia to nie tylko kształt i pierwotną barwę, ale także wpływa na gęstość, stan krystaliczny i właściwości powstałych cząstek.
Wyróżniamy dwa typy drobin: pierwotne i wtórne, których wspólną cechą jest rozmiar w zakresie od 5 mm do 1 µm (tabela 1). Pierwsze pochodzą z produktów konsumenckich celowo zawierających włókna i cząstki mikronowej wielkości, takich jak produkty higieny osobistej, kosmetyki, peelingi, środki czystości, farby i tekstylia, natomiast wtórne mikrodrobiny powstają samorzutnie zarówno w wyniku stopniowej degradacji i fragmentacji większych przedmiotów (fragmentów), jak i pierwotnych mikrodrobin. Nanocząstki (wielkości mniejszej niż 1 µm) z kolei powstają w wyniku dalszej fragmentacji pierwotnych i wtórnych mikroplastików, jak wykazały wieloletnie badania nad degradacją tworzyw sztucznych.
Najczęściej wytwarzanymi rodzajami tworzyw sztucznych są: polietylen (PE), polipropylen (PP), polistyren (PS), politereftalan etylenu (PET) oraz polichlorek winylu (PVC). Pomimo ściśle określonej budowy wymienionych polimerów, skład chemiczny mikroplastików powstałych z ich degradacji jest bardzo niejednorodny. Produkty rozpadu (w skali mikro i nano) są złożonymi mieszaninami chemicznymi zawierającymi oprócz polimerów wiele dodatków funkcjonalnych, takich jak: plastyfikatory, uniepalniacze, stabilizatory, przeciwutleniacze, wypełniacze i pigmenty, mające pierwotnie za zadanie nadać określone cechy i właściwości tworzywom syntetycznym. Gro z wymienionych związków to substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska, jak ftalany, bisfenol A (BPA) i jego pochodne, polibromowane etery difenylowe (PBDE), tetrabromobisfenol A (TBBPA), alkilofenole i związki cynoorganiczne. Oprócz wymienionych dodatków w tworzywach sztucznych znajdują się także inne substancje chemiczne, w tym nieprzereagowane monomery i substancje dodane w sposób niezamierzony (NIAS). Ze względu na stosunkowo dużą powierzchnię właściwą mikrodrobin oraz ich hydrofobowy charakter, mogą adsorbować na powierzchni i koncentrować chemiczne zanieczyszczenia pochodzące z otoczenia. Dobrze znanymi przykładami takich substancji są trwałe zanieczyszczenia organiczne (POP), takie jak polichlorowane bifenyle (PCB), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), polibromowane etery difenylowe (PBDE), substancje podobne do dioksyn c...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI