Zaburzenia lipidowe a choroby sercowo-naczyniowe – dietoterapia i dietoprofilaktyka

Postępowanie w jednostkach chorobowych

Częstość występowania zaburzeń lipidowych w Polsce szacuje się na 60–80% w populacji powyżej 18. roku życia, co jest wartością bardzo wysoką w porównaniu z krajami Europy Zachodniej1. Zauważono też, że przebycie zakażenia COVID-19 może zwiększyć ryzyko wystąpienia dyslipidemii, kilka miesięcy po ozdrowieniu.

Epidemiologia w ujęciu ogólnym oraz uwzględniającym pandemię COVID-19

Zaproponowano trzy możliwe mechanizmy, wyjaśniające związek pomiędzy zachorowaniem na COVID-19 a rozwojem zaburzeń gospodarki lipidowej:

POLECAMY

  • specyficzna budowa wirusa SARS-CoV-2, zawierająca otoczkę lipidową, w procesie inwazji może być przyczyną niekorzystnej modyfikacji metabolizmu lipidów;
  • indukcja „burzy cytokinowej” przez wirusa SARS-CoV-2, w wyniku której rozwija się dyslipoproteinemia zapalna o podłożu immunologicznym; 
  • uszkodzenie wątroby wywołane wirusem SARS-CoV-2, które obejmuje obniżone stężenie albuminy oraz podwyższone stężenie bilirubiny oraz aminotransferazy2.


Biorąc pod uwagę to, że skuteczność wykrywania i leczenia dyslipidemii nie jest w Polsce dostatecznie zaawansowana1, to zdecydowana większość osób chorych na dyslipidemię jest jeszcze niezdiagnozowana3. Jest to szczególnie istotna kwestia, ponieważ zaburzenia lipidowe są jednym z czynników ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych4, m.in. zawału serca, choroby niedokrwiennej serca, miażdżycy tętnic czy niewydolności serca5. Dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2020 r. mówią, iż prawie 43% zgonów w Polsce, związane było właśnie z incydentami sercowo-naczyniowymi. 

Ocena ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych oraz aktualne rekomendacje

Kluczowym elementem oceny ryzyka rozwoju tych chorób jest stężenie cholesterolu frakcji LDL (low density lipoprotein), a więc lipoprotein o niskiej gęstości, których rola w patofizjologii chorób sercowo-naczyniowych jest poparta licznymi dowodami6. Uważa się, że obniżenie stężenia LDL o 1,0 mmol/l zmniejsza ryzyko wystąpienia incydentów naczyniowych o ok. 23% oraz śmiertelność o ok. 12%7. 

Ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych zwiększają także inne frakcje lipoprotein, w szczególności VLDL (very low density lipoprotein), czyli lipoproteiny o bardzo niskiej gęstości, oraz chylomikrony, których rolą jest transport triglicerydów. To właśnie m.in. one mogą odpowiadać za tzw. ryzyko rezydualne, czyli występowanie incydentów naczyniowych u osób z prawidłowymi stężeniami LDL4. Dlatego też drugorzędowym celem terapii, szczególnie u pacjentów...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły i filmy
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI