Akupunktura w łagodzeniu objawów po chemioterapii

Postępowanie w jednostkach chorobowych

Choroby nowotworowe są głównym problemem zdrowia publicznego na całym świecie oraz główną przyczyną zgonów. Prawdopodobieństwo zdiagnozowania raka w ciągu całego życia wynosi od 37,7 do 39,3%. Na całym świecie w 2017 r. odnotowano ok. 24,5 mln przypadków zachorowania na choroby nowotworowe i 9,6 mln zgonów7.

Z uwagi na ważną rolę stanu zapalnego występującego na różnych etapach rozwoju nowotworu, od jego powstawania do miejscowej inwazji oraz odległych przerzutów, guzy nowotworowe określane są jako „rany, które się nie goją”17.

POLECAMY

Obwodowa polineuropatia indukowana chemioterapią (CIPN)

Jednym z trzech standardowych podejść terapeutycznych w leczeniu nowotworów oprócz radioterapii i chirurgii onkologicznej jest chemioterapia. Metoda ta ma wiele skutków ubocznych, które niekorzystnie wpływają na jakość życia pacjenta. Leki stosowane w chemioterapii są neurotoksyczne i mogą uszkadzać nerwy obwodowe, ostatecznie powodując powstanie tzw. obwodowej polineuropatii indukowanej chemioterapią (CIPN, chemotherapy induced peripheral neuropathy). Stanowi ona jeden z najczęstszych skutków ubocznych w trakcie oraz po chemioterapii. Objawy CIPN różnią się w zależności od rodzaju i ciężkości uszkodzenia nerwów: czuciowych, ruchowych i autonomicznych, zazwyczaj obejmując niedowłady i dolegliwości bólowe1, 8. 
U pacjentek z rakiem piersi CIPN obserwuje się u od 30% do 97% przypadków, a u ponad połowy rozwija się ona w ciągu pierwszego miesiąca chemioterapii. Według przeprowadzonych badań, nawet 6 lat po zakończeniu leczenia aż 47% pacjentek nadal zgłasza objawy CIPN10. 
Do najczęstszych objawów klinicznych CIPN należą: parestezje (mrowienie, pieczenie), przeczulica bólowa (wrażliwość na szkodliwą stymulację), allodynia (ból wywoływany przez normalnie nieszkodliwą stymulację, np. dotyk). U niektórych osób występują również objawy motoryczne, takie jak osłabienie siły mięśniowej, zmniejszenie zakresu ruchomości co utrudnia funkcjonowanie w życiu codziennym. Obwodowa polineuropatia indukowana chemioterapią może być bardzo bolesna i powodować kalectwo, które ostatecznie obniża jakość życia. W porównaniu z innymi bólami neuropatycznymi CIPN ma podobny przebieg do neuropatii cukrzycowej, z charakterystycznymi ubytkami czucia określanymi mianem „skarpetek i rękawiczek”, co wynika ze znacznego ograniczenia zdolności czuciowych w obrębie rąk i stóp. Na skutek wystąpienia tak uciążliwych skutków ubocznych niektórzy pacjenci rezygnują z chemioterapii lub decydują się na zmniejszenie dawki, co z kolei wpływa na efektywność leczenia. Stopień nasilenia objawów zależy od stosowanego leku, dawki, czasu leczenia i innych chorób współistniejących...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły i filmy
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI