Dołącz do czytelników
Brak wyników

Fitoterapia

24 czerwca 2020

NR 19 (Czerwiec 2020)

Apiterapia cz. IV – produkty pszczele używane w apiterapii

0 485

Współczesna medycyna to system opieki zdrowotnej, a faktycznie opieki chorobowej. Medycyna przyszłości to problem zdrowia globalnego, w którym prewencja i terapia mają równorzędne znaczenie. Szczególnie istotna w tym zakresie jest profilaktyka zdrowotna, w której oprócz zapobiegania chorobom ma również miejsce opanowanie stylu życia zapewniającego pełnię zdrowia uwarunkowanego jakością i sposobem odżywiania, aktywnością psychomotoryczną oraz utrzymaniem równowagi w zakresie homeostazy wegetatywnej. Przeczytaj czym charakteryzuje się apiterapia.

Wymienione problemy mogą wypełnić przestrzeń, jaka znajduje się między medycyną alternatywną a ortodoksyjną. Ważną rolę w tym przedmiocie odgrywają m.in. artykuły żywnościowe, a przede wszystkim środki lecznicze. W związku z rozwojem biotechnologii i wykorzystaniem metod z zakresu inżynierii genetycznej coraz większego znaczenia nabierają środki lecznicze pochodzenia naturalnego. Powszechna fascynacja otrzymywaniem leków na drodze technologii pozbawionych elementów biotycznych stają się coraz mniej popularne w czołowych krajach świata. Wykorzystanie leków naturalnych i powrót biopreparatów
do urzędowych spisów leków jest ważnym argumentem wykorzystywanym przez współczesną biomedycynę. Coraz większego znaczenia nabierają środki lecznicze, których aktywność farmakologiczna oparta jest na standaryzowanych związkach uzyskanych za pomocą systemu biosyntezy naturalnej. Pod tym pojęciem rozumie się m.in. procesy zachodzące w komórkach lub innych mikroorganizmach, które przekształcają surowce w produkty. Obecnie na tej drodze otrzymuje się: antybiotyki, witaminy, enzymy, rozpuszczalniki, kwasy organiczne, a nadto ulepsza się i przetwarza żywność. W pełnym tego słowa znaczeniu agregatem biologicznym jest rodzina pszczela. Obserwując pracę i styl życia tej wspaniale zorganizowanej społeczności i zachodzące w niej procesy naturalnej biosyntezy, w pełni udokumentują wartość biotyczną przygotowanych w tym środowisku produktów. Najważniejszą wartością produktów wytwarzanych lub wydzielanych przez tego błonkoskrzydłego owada jest ich oddziaływanie biotyczne w stosunku do całego organizmu człowieka. Na tej podstawie wielu autorów tę dziedzinę wiedzy zalicza do medycyny zapobiegawczej. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wiele standaryzowanych, otrzymanych z nich ekstraktów posiada określoną aktywność farmakologiczną i stanowi jedyną i podstawową substancję w wielu postaciach leków o oznaczonym farmakokinetyzmie i farmakodynamizmie. Z tego tytułu produkty pszczele są traktowane jako surowce farmakopealne, a miód posiada należne mu miejsce w farmakopei polskiej i europejskiej. Produkty pszczele stosowane w apiterapii – za wyjątkiem jadu pszczelego – nie wymagają w stosowaniu ścisłej kontroli lekarskiej, gdyż pozbawione są niepożądanych i ubocznych działań- nawet w przypadku ich przedawkowania. Zarówno identyfikacja chemiczna produktów pszczelich, jak i ich aktywność biotyczna są przedmiotem badań wielu ośrodków doświadczalnych, gdyż stanowią one bogate źródło substancji i związków chemicznych w dalszym ciągu nie w pełni poznanych. Obecny stan wiedzy wykazuje, że w zależności od rodzaju produktu w większym lub mniejszym stopniu posiadają one w swym składzie wszystko to, co może być wykorzystane przez człowieka dla utrzymania równowagi biochemicznej ustroju, zapewniającej wydolność fizyczną i umysłową. Bardzo ciekawie przedstawia się porównanie poszczególnych produktów pszczelich mając na uwadze ich wartość odżywczą i terapeutyczną. W oparciu o aktualną wiedzę w tym zakresie, jedynie w przypadku miodu obie te funkcje są identyczne, natomiast w przypadku propolisu, obnóży, pierzgi, mleczka pszczelego i wosku jest bardziej zaznaczona ich aktywność farmakologiczna. 

UDZIAŁ PRODUKTÓW PSZCZELICH W OPTYMALNYM ŻYWIENIU

Wykorzystanie wymienionych produktów do ratowania zdrowia ma wielowiekową empirię udokumentowaną naukową argumentacją. Przede wszystkim należy mieć na uwadze optymalne zasady racjonalnego odżywiania, które powinno w pełni pokrywać zapotrzebowanie organizmu na energię i wszystkie inne dotychczas poznane składniki odżywcze. W przypadku witamin i substancji mineralnych, które są w miarę zidentyfikowane, ich niedobory są łatwo uzupełniane. Jednakże obecnie dostępne artykuły spożywcze zawierają wiele substytutów białka, węglowodanów i tłuszczy, które w optymalnym sposobie odżywiania muszą być uzupełniane. Problem jest trudny do ustalenia, gdy dotyczy ich składu i wartości odżywczych. Istniejące niedobory w składzie białka dotyczą aminokwasów egzogennych, tłuszcze posiadają mało NNKT, a sporo m.in. cholesterolu, natomiast węglowodany stanowią konglomerat wysokokalorycznych cukrów złożonych. Obecnie pewnym rozwiązaniem są coraz bardziej popularne suplementy diety, jednak nie zawsze o jakościowo zdefiniowanym składzie, często modyfikowane barwnikami, modulatorami smaku i zapachu, a nadto substancjami spełniającymi funkcję stabilizatorów czy emulgatorów otrzymywanych na drodze syntezy chemicznej. 
Produkty pszczele uzyskane na drodze naturalnej biosyntezy są idealnym uzupełnieniem codziennej diety. Weryfikacja czasowa wykorzystywania tych biopreparatów przez człowieka, jak też argument, że stanowią podstawowe artykuły żywnościowe dla bardzo wrażliwych i delikatnych organizmów, jakimi są pszczoły, jest wiarygodnym potwierdzeniem do powszechnego ich stosowania w diecie prawidłowego i optymalnego odżywiania człowieka. Nad to są przedmiotem badań wielu renomowanych centrów i zawsze otrzymują pozytywną ocenę. Miód, obnóża, pierzga i mleczko pszczele mają stałą naturalną strukturę biochemiczną, która jest pochodną naturalnego składu surowców, z jakich powstają, a którymi są nektar, spadź oraz pyłek kwiatowy. 
W świetle doniesień dotyczących najczęściej spotykanych niedoborów w produktach żywnościo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły i filmy
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy