Apiterapia Część II

Wykorzystanie aktywności biotycznej produktów pszczelich we współczesnej medycynie

Fitoterapia

Tytuł artykułu może wzbudzić zróżnicowane refleksje, gdyż dotyczy z jednej strony innowacyjności w medycynie, a z drugiej klasycznych nauk medycznych opartych na pojęciach hipokratesowskich tej dziedziny wiedzy. System zdrowia w kontekście Karty Tallińskiej (a nie system ochrony zdrowia) ma olbrzymie znaczenie społeczne i ekonomiczne wymagające innowacji, traktując jednakowo problem prewencji, jak i terapii.

Wykładnikiem tych zmian jest obecny kierunek rozwoju nauk medycznych, który dotyczy biomedycyny, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny regeneracyjnej. Głównym kierunkiem tej dziedziny nauki jest wykorzystanie komórek macierzystych izolowanych z dorosłych tkanek różnymi metodami pozyskiwania. Obecnie komórki macierzyste krwiotwórcze wykorzystuje hematologia transplantacyjna, komórki macierzyste naskórka stosowane są obecnie w leczeniu oparzeń oraz komórki macierzyste tkanki łącznej pomocne w uzupełnieniu ubytków kostnych. Aktywność biotyczna komórek macierzystych polega
na wydzielaniu szeregu czynników, które hamują proces obumierania komórek uszkodzonych i aktywują procesy ukrwienia, a w konsekwencji procesy regeneracyjne.

POLECAMY

REGENERACJA WE WSPÓŁCZESNEJ BIOMEDYCYNIE

Obecny rozwój nauk medycznych w tym zakresie zmierza, poprzez wykorzystanie medycyny molekularnej, do bioterapii spersonalizo...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły i filmy
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI