Fitoterapia zaburzeń lipidowych

Fitoterapia

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce oraz na świecie. Należą do nich choroby serca i naczyń, powodujące stany nagłe, takie jak zawał serca czy udar mózgu. Powstają one na tle zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych, które są konsekwencją działania różnych czynników ryzyka.

Najważniejszym z nich jest dyslipidemia, czyli zaburzone parametry profilu lipidowego. Inne czynniki ryzyka chorób układu krążenia to nadwaga, otyłość brzuszna, nadciśnienie tętnicze oraz cukrzyca typu 2. Zwiększone prawdopodobieństwo rozwoju chorób sercowo-naczyniowych związane jest także z elementami stylu życia, takimi jak palenie tytoniu, brak regularnego wysiłku fizycznego czy nadużywanie alkoholu. Powodem występowania zaburzeń w tym obszarze może być także zanieczyszczenie powietrza, a szczególnym problemem jest tutaj obecność pyłów zawieszonych o średnicy do 2,5 µm (PM2,5)1. Warto podkreślić, że zaburzenia gospodarki lipidowej są najczęściej występującym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Według danych epidemiologicznych pochodzących z badania WOBASZ II w latach 2013–2014 hipercholesterolemia występowała u 70,3% mężczyzn i 64,3% kobiet pochodzących z reprezentatywnej grupy dorosłych Polaków2. 
 


Dyslipidemia polega na występowaniu nieprawidłowego stężenia jednej lub więcej frakcji lipidów i/lub lipoprotein w osoczu krwi. Może mieć ona charakter hipercholesterolemii, hipertriglycerydemii lub dyslipidemii aterogennej. Szczegółową charakterystykę tych zaburzeń z odniesieniem do wartości profilu lipidowego przedstawiono w tabeli 1. Spośród różnych parametrów profilu lipidowego, największe znaczenie ma stężenie cholesterolu LDL. Okazuje się, że zmniejszenie stężenia tej frakcji lipidów o 1% odpowiada względnemu zmniejszeniu ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych o ponad 1%3. Stężenie cholesterolu LDL jest głównym celem i wskaźnikiem skuteczności leczenia dyslipidemii. Integralną częścią każdego procesu terapeutycznego u pacjenta z dyslipidemią powinny być także modyfikacje dietetyczne, zadbanie o odpowiednią ilość aktywności fizycznej oraz zaprzestanie palenia tytoniu4. Lekami rutynowo stosowanymi w leczeniu dyslipidemii są statyny. Jednak ze względu na skutki uboczne, a także zależność terapii od interakcji z innymi lekami oraz indywidualnych predyspozycji chorego, pozytywny efekt działania statyn często podawany jest w wątpliwość i budzi liczne kontrowersje5. Istotnym ograniczeniem ich użycia są powikłania mięśniowe, przykładowo w badaniach obserwacyjnych odnotowano występowanie mialgii (bóle mięśniowe) u 10–15% osób leczonych statynami6. 
 


Tab. 1. Charakterystyka zaburzeń lipidowych
  • Dyslipidemia — występowanie nieprawidłowego stężenia którejkolwiek z frakcji lipidów i/lub lipoprotein w osoczu; pojęcie obejmuje wszystkie poniższe definicje.
  • Hipercholesterolemia — występowanie w osoczu stężenia cholesterolu całkowitego (TC) powyżej 190 mg/dl (≥ 5,0 mmol/l) lub występowanie stężenia cholesterolu LDL przekraczającego wartości zalecane w dan...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły i filmy
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI