Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontrowersje w naturoterapii

9 maja 2018

NR 6 (Kwiecień 2018)

Implant z komórek macierzystych grasicy w regenereacji układu odpornościowego

0 1860

Gruczoł będący narządem wchodzącym w skład układu limfatycznego, czyli grasica, jest niezbędny dla rozwoju odporności naszego organizmu. Choć jednak odgrywa tak niebagatelną rolę, wciąż wiemy o nim niewiele, a to, co wiemy, jest nieaktualne albo nieprawdziwe.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaką rolę w organizmie pełni grasica?
  • Jak można zbadać stan i stopień aktywności grasicy?
  • Na czym polega implantacja grasicy?

Z doświadczenia wiemy, że liczba chorób przewlekłych w ostatnich czasach znacznie wzrasta. Jaki jest tego powód? Niewątpliwie liczne badania wykazują, że rozwój cywilizacji nie sprzyja naszemu  zdrowiu. Zwiększenie zanieczyszczenia powietrza i wody, narastający smog elektromagnetyczny (prawie każdy z nas nosi przy sobie silną radiostację, jaką jest telefon komórkowy), niedobory podstawowych elementów w pożywieniu (witamin i mikroelementów), błędy dietetyczne łącznie z największym winowajcą (to jest nadmiarem węglowodanów) – wszystko to powoduje zmniejszenie naszej odporności. Zwiększone oddziaływanie pól torsyjnych dodatkowo dokłada się do uszkodzenia układu immunologicznego i zwiększenia zachorowań na choroby cywilizacyjne.

Co wiemy o grasicy?

Ale czy tylko? Wymienione elementy wpływają na zmniejszenie odporności. Pozostaje pytanie, czy człowiek o sprawnym układzie odpornościowym może zachorować na choroby przewlekłe. Za naszą odporność jest odpowiedzialny głównie jeden gruczoł, o którym ciągle wiemy niezbyt dużo. Tym gruczołem jest grasica. Zlokalizowana w klatce piersiowej, tuż za mostkiem, rośnie do drugiego lub trzeciego roku życia, osiągając masę do około 40 gramów. Z wiekiem jej objętość stopniowo zmniejsza się i u osób dorosłych nie występuje już w postaci sporego gruczołu, ale maleńkich cząstek rozproszonych w tkance tłuszczowej. Widoczna w takiej postaci, została uznana za narząd zanikający w okresie dojrzewania. Okazało się to jednak nieprawdą. Badania prof. Woźniewicza i innych1 wykazały, że narząd ten u osób dorosłych nadal produkuje hormon Tymozynę alfa-1. Jej mała ilość lub brak są powodem spadku odporności i pojawienia się zwiększonej liczby chorób przewlekłych. Nasze wiadomości o grasicy są często nieaktualne, bo już od co najmniej 16 lat wiadomo, że grasica nigdy nie zanika, i nieprawdziwe – jak ta, że z wiekiem staje się ona niepotrzebna. Z upływem lat rola grasicy w sprawności układu odpornościowego zmniejsza się, a w wieku 40–50 lat 
mamy już tylko nie więcej niż 50% początkowej ilości jej komórek (stąd między innymi znaczny wzrost chorób nowotworowych po 50. roku życia).

POLECAMY

Zadania grasicy

Grasica odpowiada za prawidłowe kształtowanie się układu odpornościowego, kontroluje pracę węzłów chłonnych i śledziony oraz inspiruje limfocyty T do wytwarzania przeciwciał wyszukujących i niszczących chore komórki, w tym także nowotworowe. Odgrywa niepośrednią rolę w spowalnianiu i łagodzeniu procesu starzenia się organizmu, wpływa na kondycję fizyczną i psychiczną, przyczyniając się do zachowywania zadowalającej jakości życia. Powstające przez całe życie mutacje i uszkodzenia komórek, będące antygenami wywołującymi szereg chorób, między innymi nowotwory czy stany zapalne, są eliminowane przez sprawny układ immunologiczny. Dzięki grasicy następuje też eliminowanie antygenów chorobotwórczych2.

Stopniowe obniżanie się poziomu odporności organizmu powoduje występowanie związanych z tym chorób, takich jak: zapalenie wątroby, zapalenie mięśnia sercowego z jego powiększeniem, zapalenie i nowotwory gruczołu krokowego oraz wszelkie inne nowotwory (szczególnie chłoniaki), astma atopowa itd.
Zadaniem grasicy jest także rozpoznawanie i eliminowanie wszystkich antygenów chorobotwórczych oraz tych limfocytów, które odpowiadają za powstawanie chorób tzw. z autoagresji, np. stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów, choroby Gravesa-Basedowa, Hashimoto i Sjogrena, cukrzyca insulinozależna czy wszelakie stany zapalne.

Stan grasicy można minotorować poprzez oznaczanie w surowicy  krwi hormonu grasicy, czyli  Tymozyny alfa-1. Z badań własnych wiadomo, że jej niski poziom  świadczy o niesprawności układu  immunologicznego i w dużym stopniu przyczynia się do zachorowania na szereg chorób związanych  z niewydolnością układu  immunologicznego.

Mimo nieustannego postępu w wielu dziedzinach nauki w walce z tymi chorobami współczesna medycyna często jest bezsilna. Nadzieją dla nas stają się badania, których efektem są coraz doskonalsze sposoby pokonywania wielu nieuleczalnych dotąd chorób i poprawiania jakości naszego życia.

Badania nad grasicą

Metodę ratowania grasicy – przywracającą jej sprawność niezbędną do należytego wykonywania jej zadań – wynalazł, opracował i stosuje prof. Bogdan Woźniewicz, emerytowany profesor Katedry Patologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kontynuację tych badań prowadzi prof. Andrzej Frydrychowski.
Badania te, rozpoczęte w latach 60. XX w., udowodniły m.in., że grasica może starzeć się znacznie wcześniej niż w zaprogramowanym biologicznie czasie, w zależności od stylu życia oraz czynników środowiskowych. Na przedwczesny zanik grasicy wpływ mają środowisko, głód i stresy, co w efekcie przyczynia się do zwiększenia zachorowalności na choroby autoimmunologiczne, wielonarządowe infekcje i nowotwory.

W 1974 roku w Waszyngtonie odbył się Światowy Kongres Patologów. Podczas sesji plenarnej poświęconej immunologii wyniki swoich prac badawczych zaprezentował prof. Bogdan Woźniewicz. Jego wystąpienie 
spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem były liczne zaproszenia na powtórzenie wykładu w wielu jednostkach naukowych na całym świecie. Nastąpił gwałtowny rozwój badań nad grasicą. Coraz częściej mówiono o grasicy jako centralnym narządzie immunologicznym, podkreślano, że to właśnie ona sprawuje nadzór nad dojrzewaniem i funkcjonowaniem limfocytów. Wielki wkład w rozwój badań nad grasicą, a w tym nad jej regeneracją, wniosły m.in. ośrodki z Australii (prof. Richard Boyd) i Stanów Zjednoczonych (prof. Elizabeth H. 
Blackbum z Univeristy of Califomia)3.

Implantacja komórek grasicy

Badania prof. Woźniewicza nad grasicą, rozpoczęte blisko 60 lat temu, zaowocowały wynalezieniem metody na wytwarzanie z komórek macierzystych grasicy ludzkiej preparatu możliwego do implantacji. Powoduje on u pacjenta znaczny wzrost liczby komórek grasicy, a co za tym idzie, mobilizuje organizm pacjenta do podjęcia skutecznej walki z tymi dolegliwościami, które wynikają z niedomagania układu immunologicznego. Metoda ta po raz pierwszy ujrzała światło dzienne w 2013 roku w postaci zastosowania pierwszego implantu u człowieka. Umożliwia ona regenerację centralnego narządu immunologicznego – grasicy.

Innowacyjność metody potwierdzona została patentem na wynalazek pt. „Sposób wytwarzania preparatu komórek grasicy ludzkiej do rekonstrukcji centralnego narządu immunologicznego u ludzi pozbawionych grasicy lub w stanach wyczerpania immunologicznego”.

Obecnie można monitorować stan grasicy poprzez oznaczanie w surowicy krwi hormonu grasicy, czyli Tymozyny alfa-1. Z badań własnych wiadomo, że jej niski poziom świadczy o niesprawności układu immunologicznego i w dużym stopniu przyczynia się do zachorowania na szereg chorób związanych z niewydolnością układu immunologicznego (wszelkie choroby z autoagresji, uczulenia, nowotwory itd.). 

Jeżeli chcemy zachować młodość, stworzyć sobie szansę na długie (ponad 100-letnie) życie, zachowując przy tym sprawność intelektualną i fizyczną – są na to tylko dwie skuteczne metody: implant z komórek macierzystych grasicy oraz reaktywacja telomerazy (pominę tutaj problem wpływu pól torsyjnych, ponieważ jest to odrębne zagadnienie, osoby zainteresowane tą tematyką odsyłam do strony internetowej torsionfield.eu). Implant zapewni nam dostatecznie silną ochronę przed wszelkimi antygenami chorobotwórczymi (komórki nowotworowe, zmutowane i uszkodzone DNA itd.), co przełoży się na zapewnienie nam pełnego zdrowia.
Podstawą do zastosowania implantu jest oznaczenie poziomu hormonu, produkowanego przez grasicę – Tymozyny alfa-1. Niski poziom tego hormonu oznacza nieprawidłowe działanie naszego systemu odpornościowego, a co za tym idzie – stan, w którym jesteśmy bardziej narażeni na pojawianie się rozmaitych dolegliwości czy infekcji. Metoda prof. Bogdana Woźniewicza jest dotychczas jedyną metodą na świecie w zakresie odbudowy grasicy i przywrócenia jej funkcji (patent w 2013 roku). Otwiera zupełnie nowe perspektywy w leczeniu chorób wynikających z niedomagania układu immunologicznego.

Powstanie implantu i jego aplikacja

Fragmenty grasicy pobrane od dzieci, które zostały poddane zabiegowi kardiochirurgicznemu na otwartym sercu (ażeby dotrzeć do serca, trzeba usunąć część grasicy, która normalnie jest odpadem), służą do założenia hodowli komórek macierzystych grasicy – zdo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły i filmy
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy