Kuchnia Pięciu Przemian – Zachowaj równowagę z TMCH

Medycyna wschodu

Życie to ruch. Podlega ciągłym zmianom. Wiedzieli o tym starożytni Chińczycy. Stworzyli więc model świata, w oparciu o odmienny cykl przemian, który jest też symbolem naszego przemijania.

Zostań mistrzem wszechświata bez wysiłku.
Księga drogi i cnoty

POLECAMY

Lao Tse (600 r. p.n.e.)

Teoria Pięciu Przemian powstała w IV w. p.n.e. i oparta jest częściowo na naukach Konfucjusza. Spotykamy ją też w innych starożytnych cywilizacjach, np. w Egipcie, Grecji czy Indiach. Starożytni Chińczycy początkowo stosowali tę teorię w różnych dziedzinach życia (m.in. w polityce), a nieco później odkryła ją chińska medycyna, co zostało opisane w Kanonie medycyny Żółtego Cesarza (500–300 lat p.n.e.). Pięć Przemian to system zgodności w funkcjonowaniu wszechświata. Dzięki wnikliwym obserwacjom przyrody Chińczycy w starożytności opisali i uporządkowali energie odpowiadające porom roku.
Zauważyli oni, że tak jak pory roku następują po sobie w ściśle określony sposób, podobnie w życiu człowieka obserwuje się określone fazy. Wiosnę można porównać do naszych narodzin, lato do dzieciństwa, babie lato do wieku dojrzewania, jesień do wieku dorosłego, a zimę do starości.


R e k l a m a


Krąg Przemian

Z Prawa Pięciu Elementów (lub Przemian), którym posługuje się tradycyjna medycyna chińska wynika, że żadna Przemiana nie zachodzi w sposób dowolny czy przypadkowy, lecz według ściśle określonego wzorca. Pięć Przemian: Przemiana Drzewa, Przemiana Ognia, Przemiana Ziemi, Przemiana Metalu i Przemiana Wody posiadają cechy, które wzajemnie na siebie oddziałują w powtarzających się regularnie cyklach. Prawo Pięciu Przemian jest uniwersalne i ma zastosowanie w najważniejszych dziedzinach życia: w lecznictwie, biznesie, rolnictwie, ekonomii, polityce, żywieniu itp. Według tej teorii w każdej dziedzinie życia wszystko podlega ustawicznym przekształceniom, a zachodzące zmiany związane są z utrzymaniem dynamicznej równowagi. I tak każda powstająca idea to Przemiana Ognia. Nie ma ona jeszcze naturalnej postaci, ale posiada ogromną energię. Kiedy idea urzeczywistnia się, to staje się Przemianą Ziemi. Następna Przemiana Metalu odpowiada najintensywniejszemu zagęszczeniu materii. To, co powstało, na trwałe zapuszcza korzenie w fizycznym świecie. Po Przemianie Metalu następuje Przemiana Wody – najbardziej trwały i jednocześnie elastyczny etap każdej Przemiany. Dana rzecz lub zjawisko, podobnie jak woda spływająca zawsze do morza, dąży do wytyczonego celu. Kulminacją całego procesu jest Przemiana Drzewa, w której można podziwiać owoce pierwotnej idei.
Drzewo, wydając nasiona, daje początek życiu. I tak rozpoczyna się nowy proces.
W ludzkim ciele energia krąży również według podobnego schematu. Każdy z jego elementów związany jest z grupą narządów, które kolejno, w zamkniętym cyklu przekazują sobie energię (obieg karmiący – matka karmi dziecko):

 • Ogień – serce i jelito cienkie
  Mówi się, że narządy Ognia są matką narządów Ziemi.
 • Ziemia – żołądek, śledziona, trzustka
  Narządy te są matką w stosunku do narządów Metalu.
 • Metal – płuca i jelito grube
  Narządy te są matką narządów Wody.
 • Woda – nerki i pęcherz moczowy
  Są one matką dla narządów Drzewa.
 • Drzewo – wątroba i pęcherzyk żółciowy
  Organy te są matką narządów Ognia (serce i jelito cienkie).

W ten sposób cykl się zamyka, a jednocześnie ponownie się rozpoczyna.
Pięć faz Przemian łączy jeszcze cykl kontrolny (elementy kontrolują się „co drugi”):

 • drewno kontroluje ziemię – drewnianymi narzędziami obrabia się ziemię,
 • ziemia kontroluje wodę – ląd ogranicza wodę,
 • woda kontroluje ogień – wodą gasi się pożar,
 • ogień kontroluje metal – metal topi się w piecu,
 • metal kontroluje drewno – siekierą powalamy drzewo.

Jeśli elementy kontrolują się wzajemnie w ten właśnie sposób, panuje harmonia.
Zaburzenia harm...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Dodatkowe artykuły i filmy
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI