Naturalne metody wspomagające leczenie sarkoidozy

Postępowanie w jednostkach chorobowych

Sarkoidoza jest chorobą o nieznanej etiologii. Z uwagi na duże zróżnicowanie w zakresie postaci oraz nieswoiste objawy jest trudna do zdiagnozowania. To, jaką przyjmuje postać, determinuje wybór metod terapeutycznych. Postać objawowa najczęściej jest leczona za pomocą środków farmakologicznych. Okazuje się jednak, że naturalne metody wspierające leczenie również mogą być skuteczne.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak diagnozować sarkoidozę?
  • Jak komponować dietę wspomagającą leczenie sarkoidozy?
  • Czy aktywność fizyczna wpływa na redukcję stanu zapalnego?

Do rozpoznania sarkoidozy niezbędne są obserwacja objawów klinicznych, obraz radiologiczny oraz potwierdzenie obecności ziarniaków w badaniu histopatologicznym. Materiał do tego ostatniego pobierany jest z biopsji narządu, który został zajęty przez zmiany chorobowe. Najczęściej stosowanym badaniem pozwalającym na pozyskanie materiału jest bronchoskopia. Badania krwi stanowią pomocniczy element diagnostyczny. W ich obrębie wykonuje się morfologię, OB oraz badanie biochemiczne. Wśród nieprawidłowości, które mogą zaniepokoić w wynikach, pojawia się obniżona bezwzględna liczba limfocytów (ALC), a często również liczba neutrofili we krwi obwodowej. Obserwuje się także umiarkowane podwyższenie poziomu OB. W przypadku sarkoidozy w badaniu biochemicznym surowicy krwi zauważalne jest podwyższenie stężenia białka całkowitego, białka C-reaktywnego (CRP), immunoglobulin oraz kompleksów immunologicznych.

POLECAMY

Często występuje również podwyższone stężenie wapnia i konwertazy angiotensyny (ACE). Zmiany chorobowe mogą pojawić się nagle i równie szybko ustąpić. Możliwy jest również ich sukcesywny rozwój, powodujący nawroty objawów w ciągu całego życia. Jednak często obserwuje się także samoistne ustępowanie choroby. Sarkoidoza najczęściej dotyczy grupy osób od 20. do 40. roku życia, częściej kobiet niż mężczyzn. 

Sarkoidoza jest wielonarządową chorobą przejawiającą się specyficznym rodzajem zapalenia tkanek. Jej cechą charakterystyczną jest powstawanie w różnych narządach ziarniaków nieserowaciejących. Najczęściej zlokalizowane są one w płucach oraz węzłach chłonnych, ale mogą również występować w sercu, nerkach, wątrobie, narządzie wzroku, ośrodkowym układzie nerwowym, kościach czy skórze. 

Wskazywanym przez badaczy czynnikiem ryzyka jest częsty kontakt (najczęściej związany z pracą zawodową) z różnego rodzaju pyłami, gazami, substancjami chemicznymi czy związkami toksycznymi uwalnianymi pod wpływem działania wysokiej temperatury. Schorzenie to często towarzyszy również chorobom autoimmunologicznym, takim jak choroba Hashimoto.

Według sugestii badaczy zajmujących się przyczynami sarkoidozy przyczyną choroby jest swoisty czynnik środowiskowy, zwany czynnikiem sarkoidalnym, który – poprzez rozwój reakcji zapalnej – wpływa na układ immunologiczny osób z predyspozycjami genetycznymi. Nie odkryto natomiast, co może być tym czynnikiem.

Rozwój ziarniaków sarkoidalnych rozpoczyna się od skupienia dużej liczby aktywowanych makrofagów i limfocytów T CD4+. Proces zapalny zostaje zainicjowany przez cytokiny prozapalne wydzielane przez limfocyty Th1, takie jak interferon-gamma (IFN-γ) czy interleukina-2 (Il-2). Cytokiny prozapalne równie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły i filmy
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI