Przewlekła choroba nerek – przyczyny i stadia choroby

Postępowanie w jednostkach chorobowych

Przewlekłą chorobę nerek (PChN) zaczęto uznawać za chorobę cywilizacyjną ze względu na zwiększoną częstość jej występowania, tak jak i choroby sercowo-naczyniowe, nadciśnienie tętnicze, otyłość czy cukrzycę. Choroby nerek mogą być następstwem wszystkich wymienionych schorzeń, jednak są bardzo rzadko rozpoznawane ze względu na utajony przebieg. Szacuje się, że w Polsce na przewlekłe choroby nerek może cierpieć nawet ponad 4 miliony osób. Nasuwa się w związku z tym pytanie, jak czynnikami dietetycznymi i stylem życia możemy wspierać nerki, aby nie powodować progresji choroby?

Definicja przewlekłej choroby nerek została ustalona w 2002 roku przez zespół amerykańskich nefrologów wchodzących w skład Kidney Disease Outcome Quality Initiative (KDOQI), a następnie potwierdzona i zaakceptowana przez międzynarodowe gremium Kidney Disease Improving Global Outcome (KDIGO) na całym świecie. Przewlekła choroba nerek to wieloobjawowy zespół chorobowy powstały w wyniku trwałego uszkodzenia lub zmniejszenia liczby czynnych nefronów niszczonych przez różnorodne procesy chorobowe toczące się w miąższu nerek.
W celu rozpoznania choroby nerek wystarczy wykonanie kilku prostych badań, takich jak stężenie kreatyniny w surowicy, oszacowanie stopnia przesączania kłębuszkowego (eGFR), oznaczenie albuminurii, ogólne badanie moczu z osadem w kierunku białkomoczu czy krwinkomoczu oraz USG. 
Przewlekłą chorobę nerek podzielono na pięć stadiów, w zależności od stopnia wydolności nerek mierzonego za pomocą stopnia przesączania kłębuszkowego (GFR, glomerular filtration rate). W stadiach początkowych (I i II) do rozpoznania PChN niezbędne są cechy uszkodzenia nerek, stwierdzane czy to w badaniach laboratoryjnych, czy obrazowych, natomiast w kolejnych stadiach do rozpoznania choroby wystarczy jedynie obniżenie eGFR.
Do pogorszenia czynności nerek może prowadzić wiele przewlekłych nefropatii. Wśród przyczyn schyłkowego stadium PChN dominuje nefropatia cukrzycowa, kolejno wymienia się przewlekłe kłębuszkowe zapalenia nerek oraz nefropatię nadciśnieniową.

POLECAMY

R e k l a m a


Główne zaburzenia metaboliczne u chorych z niewydolnością nerek:

 • obwodowa oporność na insulinę,
 • upośledzenie lipolizy,
 • stan zapalny różnego stopnia,
 • nasilona odpowiedź kataboliczna,
 • kwasica metaboliczna,
 • nadczynność gruczołów przytarczowych,
 • upośledzona aktywacja witaminy D.

Stadium pierwsze i drugie choroby nerek

Pierwsze i drugie stadium PChN może przebiegać bezobjawowo. Objawy, które powinny zaalarmować i nakłonić do dalszej diagnostyki, to:

 • wysokie ciśnienie krwi,
 • podwyższone stężenie kreatyniny lub mocznika we krwi,
 • obecność krwi lub białka w moczu,
 • uszkodzenie nerek stwierdzone w badaniu rezonansem magnetycznym, tomografii komputerowej, USG lub RTG,
 • wielotorbielowatość ner...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Dodatkowe artykuły i filmy
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI