Zastosowanie diety Ornisha w terapii chorób miażdżycowych

Dietoterapia Otwarty dostęp

Rosnące tempo życia, nadmiar obowiązków, spożywanie wysokoprzetworzonej żywności oraz brak lub zbyt niski poziom aktywności fizycznej to tylko niektóre z przyczyn rozwoju chorób cywilizacyjnych. Wśród nich najczęściej wymienia się otyłość, cukrzycę oraz choroby układu krążenia, takie jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca czy miażdżyca. Choroby cywilizacyjne, nazywane również chorobami stylu życia, przyjęły obecnie miano epidemii XXI w. Z roku na rok liczba tych zachorowań niepokojąco wzrasta.

Według Głównego Urzędu Statystycznego choroby układu krążenia zajmują pierwsze miejsce wśród przyczyn zgonów w Polsce. W związku z tym istotne znaczenie ma prewencja oraz odpowiednie leczenie osób zmagających się z chorobami sercowo-naczyniowymi. Do takich schorzeń zaliczana jest miażdżyca. Nazywana inaczej arteriosklerozą jest postępującą chorobą tętnic, która polega na zwężaniu się ich światła. Przyczyną takiego stanu jest blaszka miażdżycowa, tworząca się na skutek odkładania cholesterolu i komórek zapalnych.  Większość chorób cywilizacyjnych związana jest z niewłaściwym sposobem odżywiania, dlatego też odpowiednia dieta należy do czynników prewencyjnych, a także stanowi ważny element terapii. Leczenie chorób układu krążenia, m.in. miażdżycy, powinno odbywać się pod kontrolą zespołu terapeutycznego, w tym również dietetyka. Prawidłowa i kompleksowa terapia wiąże się z edukacją żywieniową pacjenta, wprowadzeniem, a następnie utrwaleniem zdrowych nawyków żywieniowych oraz zastosowaniem odpowiedniego indywidualnie ustalonego sposobu odżywiania.

POLECAMY

Program dra Deana Ornisha 

Problem chorób związanych z układem krążenia budzi niepokój już od kilku dziesięcioleci, dlatego specjaliści i naukowcy od dawna starają się znaleźć skuteczne rozwiązanie. W latach 90. XX w. powstał projekt „The lifestyle heart trial”, którego celem było sprawdzenie skuteczności niefarmakologicznego leczenia miażdżycy. Został on stworzony głównie przez amerykańskiego kardiologa i badacza dra Deana Ornisha. W znacznym stopniu opierał się na modyfikacji diety oraz stylu życia. Udział w badaniu wzięły osoby, u których diagnostyka angiograficzna wykazała poważne zmiany miażdżycowe. Pacjenci zostali podzieleni na dwie grupy – badaną i kontrolną. W grupie badanej zastosowano opracowaną przez dra Ornisha dietę, która opierała się na produktach roślinnych, natomiast znacznie ograniczała spożycie tłuszczu. Pacjenci rozpoczęli również program ćwiczeń fizycznych, a dodatkowo wprowadzono u nich ćwiczenia oddechowe oraz elementy medytacji i jogi. Grupa kontrolna pozostawała pod standardową opieką personelu medycznego, zgodną z ówczesnymi rekomendacjami przyjętymi dla osób zmagających się z chorobami serca. Po upływie roku okazało się, że program przyniósł zadowalające efekty. U 82% pacjentów zakwalifikowanych do grupy badanej zaobserwowano cofnięcie zmian miażdżycowych, a częstotliwość bólów wieńcowych zmniejszyła się o 91%. W tym samym czasie w grupie kontrolnej objawy te znacznie się nasiliły. Istotnym parametrem świadczącym o korzystnym wpływie diety było również obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego wśród osób biorących udział w programie. Na podstawie tych danych dr Ornish dowiódł, że stworzona przez niego dieta wraz z wdrożeniem odpowiedniej modyfikacji stylu życia umożliwia skuteczną redukcję występujących już zmian miażdżycowych, a tym samym stanowi podstawę leczenia niefarmakologicznego.

Założenia diety dra Ornisha

 Zaproponowana przez dra Ornisha dieta klasyfikowana jest jako dieta ub...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI