Autor: Małgorzata Pokrywka

dr n. biol.; Od 2015 roku pracuje na Wydziale Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2013 r. uzyskała stopień doktora nauk biologicznych. 
W 2018 r. na tej samej uczelni ukończyła studia zawodowe z zakresu Analityki Medycznej. W latach 2013-2014 pracowała w Małopolskim Centrum Biotechnologii jako ekspert do spraw transferu technologii oraz w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, jako wykładowca. Obecnie prowadzi działalność naukową i dydaktyczną.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

GMO vs. żywność konwencjonalna – cz. II

Ogromna większość roślin GM uprawianych na całym świecie posiada jedną z dwóch lub dwie naraz cechy, takie jak tolerancja na herbicydy (Ht) i odporność na owady (Bt). Inne cechy: na przykład odporność na wirusy i tolerancja suszy dotyczą roślin zajmujących mniej niż 1% globalnej powierzchni upraw GM.

Czytaj więcej

GMO vs. żywność konwencjonalna cz. I

Pomimo tego, że od wprowadzenia na rynek spożywczy pierwszego organizmu genetycznie modyfikowanego (GMO – ang. genetically modified organism) minęło prawie 28 lat, żywność GM wciąż budzi wiele kontrowersji. W 2018 roku rośliny genetycznie modyfikowane (GM) były uprawiane przez ponad 17 milionów rolników w 26 krajach na powierzchni 191,7 mln ha. Zdecydowanym liderem wśród producentów żywności GM są Stany Zjednoczone, na drugim miejscu znajduje się Brazylia, następnie Argentyna, Kanada i Indie. Jedynymi krajami Unii Europejskiej, na terenie których uprawia się GMO, a konkretnie odmianę kukurydzy MON810, są Hiszpania i Portugalia, jednak ich wkład w globalny areał upraw GM jest niewielki15. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo marginalnego wkładu w globalną produkcję żywności GM, Unia Europejska jest jednym z największych importerów GMO.

Czytaj więcej

Kannabinoidy w terapii nowotworów

Konopie (Cannabis sativa L.) są rośliną uprawną rozpowszechnioną na całym świecie. Pierwsze wzmianki dotyczące ich wykorzystania pochodzą z Chin z czwartego tysiąclecia przed naszą erą. Znaleziska archeologiczne wskazują, że konopie hodowano na włókna do produkcji lin, sznurków, odzieży, a nawet papieru oraz w celach spożywczych. Z Chin pochodzą również pierwsze informacje na temat medycznego wykorzystania konopi. Wskazaniem do ich stosowania były bóle reumatyczne, zaparcia i zaburzenia układu rozrodczego kobiet.

Czytaj więcej