Interakcje żywności z chemioterapeutykami

Naturoterapia kliniczna

Żywienie pacjenta podczas choroby nowotworowej stanowi istotny aspekt współczesnej terapii z uwagi na występowanie licznych interakcji pomiędzy składnikami diety a podawanymi lekami oraz ze względu na wysokie ryzyko występowania zaburzeń ze strony układu pokarmowego, w tym zaburzeń wchłaniania, nietolerancji pokarmowych i braku łaknienia.

Leki chemioterapeutyczne podawane dożylnie mogą zmieniać motorykę jelit, oddziałując pośrednio na receptory zlokalizowane w śluzówce przewodu pokarmowego i wpływając na pracę nerwowego układu autonomicznego, modulując pracę narządów trawiennych i persylstatykę jelit. Przykładem może być stosowany w terapii raka piersi paklitaksel – dożylny cytostatyk, który powoduje występowanie ostrych objawów niepożądanych w postaci nudności i wymiotów, utraty apetytu oraz odczynów ze strony śluzówek przewodu pokarmowego. Nie bez znaczenia dla procesów trawiennych pozostają leki podawane jako terapia wspomagająca podczas chemioterapii dożylnej. Najczęściej są nimi preparaty sterydowe zaburzające gospodarkę wodno-elektrolitową i znacznie modyfikujące apetyt. 

POLECAMY

Ryzyko zaburzeń ze strony układu pokarmowego w leczeniu choroby nowotworowej 

Znacznie większe ryzyko zaburzeń ze strony układu pokarmowego oraz możliwości występowania wzajemnych interakcji stwarza chemioterapia doustna. Spożywane pokarmy mogą potencjalnie zaburzyć proces wchłaniania substancji aktywnej w jelicie lub doprowadzić do jej neutralizacji w przewodzie pokarmowym, a nawet przyczynić się do powstania toksycznych półproduktów rozpadu chemioterapuetyków. W przypadku tej klasy leków dodatkowo uwzględnia się skład podawanych preparatów, czyli obecność tak zwanych substancji towarzyszących, takich jak laktoza, aspartam i wiele innych. 

Interakcje farmakologiczne

Interakcje farmakologiczne stanowią poważne wyzwanie dla współczesnej medycyny i farmakologii i niejednokrotnie decydują o powodzeniu prowadzonej terapii oraz o występowaniu ewentualnych powikłań. W większości sytuacji nie obserwuje się bezpośredniego efektu ich działania, natomiast brak oczekiwanego sukcesu terapeutycznego powinien sugerować konieczność uwzględnienia występowania reakcji farmakologicznych ze składnikami diety. Wymaga to znajomości mechanizmów molekularnych leżących u podłoża bezpośrednich oddziaływań leków ze składnikami żywności, oddziaływań pośrednich farmakologicznych – farmakodynamicznych i farmakokinetycznych, w szczególności na poziomie metabolizmu przez enzymy pierwszej i drugiej fazy biotransformacji. 
 

Tab. 1. Wybrane cytostatyki powodujące najczęstsze działania niepożądane przewodu pokarmowego
Lek Działanie niepożądane
Taksany Zapalenie jamy ustnej, nudności, wymioty, biegunka, zapalenie okrężnicy, zmiany zakrzepowe naczyń przewodu pokarmowego, zapalenie wątroby
Związki platyny Wymioty, biegunka, nudności, ból żołą...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły i filmy
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI