Wpływ mikrobioty na oś mózgowo-jelitową

Naturoterapia kliniczna

Od wielu lat nasz mózg był postrzegany jako nadrzędny organ nadzorujący inne narządy, układy, nasze zachowanie i osobowość. Uważano, że to ośrodkowy układ nerwowy OUN reguluje funkcje jelit, takie jak trawienie, wchłanianie czy motorykę jelit. Aż do początku XXI wieku OUN był uważany za uprzywilejowany immunologicznie. Status ten miała zapewniać bariera krew-mózg zapobiegająca infiltracji do komórek odpornościowych różnego rodzaju mediatorów i toksyn. Dopiero wiedza jaką uporządkowała psychoneuroimmunologia rozszerzyła nasze postrzeganie interakcji pomiędzy tymi układami.

Ostatnie postępy w wiedzy biologicznej i medycznej zaprzeczyły jednokierunkowemu wpływowi mózgu na układ pokarmowy. Obecnie uważa się, że jest to oś dwukierunkowa, harmonizująca funkcje tych dwóch złożonych organów w warunkach fizjologicznych lub rozregulowująca w stanach patologicznych. Kluczową rolę w tych interakcjach odgrywa mikrobiota jelitowa zapewniając zdrowie zarówno układu trawiennego, jak i naszego mózgu. Mikrobiota składa się głównie z bakterii, grzybów (mykobiota), ale także z archeonów, wirusów i pierwotniaków. Zarówno wielkość mikrobioty (1,5 do 2 kg), jak i jej skład i skomplikowane funkcje jakie wykonuje, skłoniły badaczy do opisania jej jako „superorganizm”. Ewolucyjnie bakterie i pierwsi Homo sapiens pojawiły się odpowiednio około 3,8 miliarda i 2,5 miliona lat temu, zapewniając w ten sposób mikrobiocie znacznie dłuży czas dostosowywania się, ewoluowania i rozwijania mechanizmów przetrwania na długo przed skolonizowaniem jelita Homo sapiens. Koegzystencja mikrobioty i jej gospodarza jakim jest jelito Homo sapiens uformowana została w trakcie bardzo długiego procesu koewolucyjnego. Ilość genów mikrobiomu bakteryjnego przewyższa 150-krotnie ilość genów człowieka. Dzięki temu mikrobiota jelitowa wykazuje – odporność na zmiany środowiskowe i wykazuje dużą plastyczność. Ta mnogość genów bakteryjnych przekłada się na funkcje, jakie mikrobiota jest w stanie wykonywać dla swojego gospodarza. Praktycznie nie moglibyśmy żyć bez mikrobioty jelitowej, skórnej, płucnej i w drogach rodnych. Ale niestety płacimy za to pewną cenę. Tą ceną są stany zapalne prowokowane przez bakteryjne LPS, fragmenty DNA i RNA bakteryjnego i wirusowego.

POLECAMY


REKLAMA


Oś mózg-jelita

Badania ostatniej dekady dotyczące osi mózg-jelita wskazują na kluczowy wpływ mikrobioty w kształtowaniu prawidłowego działania i rozwoju mózgu. Poporodowa kolonizacja układu pokarmowego drobnoustrojami ma długotrwały wpływ na neuronowe przetwarzanie sygnałów sensorycznych dotyczących reakcji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza na stres. Wczesna kolonizacja poporodowa sterylnych myszy przyczynia się do rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Ostatnie badania wykazały, że podawanie myszom Bifidobacterium breve powoduje podwyższenie stężenia kwasów tłuszczowych w mózgu, w tym kwasu arachidowego oraz kwasu dokozaheksaenowego DHA, które odgrywają ważną rolę w rozwoju układu nerwowego, w tym procesów neurogenezy. Niedobory DHA i sfingomieliny są obserwowane u dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu ADS (autistic spectrum disorder). Mikrobiota ma istotny wpływ nie tylko na metabolizm produktów odżywczych i odporność na infekcje, ale przede wszystkim na rozwój układu odpornościowego. To w jelicie komórki odpornościowe są szkolone, żeby odróżniać własne antygeny od obcych. Mikrobiota obecna w jelitach reguluje funkcjonowanie i dojrzewanie komórek odpornościowych OUN regulując powstające tam stany zapalne, uszkodzenia mózgu, procesy autoimmunizacyjne i neurogenezę.

Zaburzenia psychiczne i neurologiczne

W ostatniej dekadzie nastąpiło przesunięcie paradygmatu w naszym rozumieniu osi mózgowo-jelitowej. Dane z badań przedklinicznych i klinicznych wskazują na niezwykły potencjał nowych technik terapeutycznych w leczeniu nie tylko funkcjonalnych zaburzeń przewodu pokarmowego, ale w szerokim zakresie zaburzeń psychicznych i neurologicznych, w tym między innymi choroby Alzheimera, Parkinsona, zaburzeń ze spektrum autyzmu, lęku i depresji, stwardnienia rozsianego, a nawet przewlekłego bólu.
Zaburzenia te często współistnieją z zaburzeniami przewodu pokarmowego, a kilka ostatnich badań wskazuje na ważną rolę mikroflory jelitowej nie tylko w patofizjologii objawów przewodu pokarmowego, ale także potencjalnej roli w pierwotnym zaburzeniu.

Depresja

Depresja i niepokój często współistnieją u pacjentów z IBS, a dysfunkcje jelit u dzieci z ASD. Pozostaje niejasne, które objawy pojawiają się pierwsze. 
Badania przedkliniczne wykazały zdolność mikroflory do modulowania zachowań emocjonalnych i wpływania na parametry istotne dla patogenezy i nasilenia depresji. Trzy różne typy badań sugerują przyczynowość depresji w zaburzeniach jelitowych. Są to przeszczepy kału pacjentów cierpiących na depresję myszom, które wywoływały u nich zachowania depresyjne. Podawanie pre- i probiotyków zdrowym osobom poprawiało nastrój i łagodziło odczuwanie lęku oraz wreszcie przypadek epidemii E. coli w Kanadzie i Niemcz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły i filmy
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI