Możliwości wykorzystania składników roślinnych jako składników bioaktywnych w profilaktyce Alzheimera

Postępowanie w jednostkach chorobowych

Aktualnie ma miejsce intensywny wzrost rozwoju nauk o zdrowiu, czego efektem są nowe metody leczenia interwencyjnego. Pomimo tego, w dalszym ciągu problemem są choroby, na które nie opracowano w pełni skutecznego leku. Dlatego w tym kontekście dużą uwagę zwraca się na profilaktykę i promocję zdrowia.

W obecnych czasach obserwuje się bardzo szybki rozwój procesu starzenia się społeczeństwa, a także wzrost liczby zachorowań na choroby neurodegradacyjne, do których należą choroba Alzheimera, choroba Parkinsona czy stwardnienie rozsiane. Jest to zespół postępujących zaburzeń układu nerwowego, w których trakcie dochodzi do utraty lub uszkodzenia komórek nerwowych. W populacji światowej cały czas odnotowuje się wzrost liczby osób cierpiących na tę grupę chorób.
Jak podają statystyki, liczba osób w Polsce po 60. roku życia, które zapadły na jedną z tych dolegliwości w 2005 roku wynosiła 5,9 miliona, natomiast prognozuje się, że w roku 2030 liczba ta wzrośnie nawet do ponad 9 milionów. W 2018 roku w USA w oficjalnych aktach zgonu odnotowano ponad 130 000 zgonów z powodu choroby Alzheimera, co czyni ją szóstą wiodącą przyczyną zgonów w Stanach Zjednoczonych i piątą wiodącą przyczyną zgonów wśród Amerykanów w wieku powyżej 65 lat. W latach 2000–2018 zgony wynikające z udaru mózgu, zmniejszyły się. To samo miało miejsce, jeśli chodzi o choroby serca i raka prostaty, tym samym zgony wywołane chorobą Alzheimera wzrosły aż o 145%. 
Obecnie choroby neurodegeneracyjne są jednymi z najczęściej występujących chorób wśród ludzi starszych, a medycyna nadal nie znalazła skutecznego leku zatrzymującego ich rozwój. Zmiany wywołane w mózgu w trakcie choroby na chwilę obecną są nieodwracalne (Colizzi i in. 2019, Dey i in. 2016).
Alzheimer jest diagnozowany także u osób w młodym wieku – jest on wywołany przez mutacje genetyczne. Znane są dwie postaci choroby Alzheimera: dziedziczna, zwana też rodzinną oraz sporadyczna. Większość przypadków zachorowań wywołuje postać sporadyczna, która nie występuje w rodzinie i rozwija się z reguły po przekroczeniu 65. roku życia. Z kolei postać dziedziczna wywołuje objawy Alzheimera u młodych osób, przed ukończeniem 65 lat. Może pojawić się nawet w wieku 20–30 lat. Ma ona zazwyczaj ostrzejszy przebieg niż choroba niezwiązana z dziedziczeniem. Charakter schorzenia jest autosomalny dominujący – oznacza to, że przynajmniej jeden z rodziców chorego cierpiał na Alzheimera. Znane są trzy geny (APP, PSEN 1 i PSEN 2), których mutacje wywołują kłopoty z pamięcią i zmiany związane z otępieniem. Najmłodsza osoba, u której pojawiły się objawy choroby ma 17 lat (Sivera i in., 2019). 

POLECAMY

OBJAWY CHOROBY

Do głównych objawów choroby Alzhaimera należą zaburzenia pamięci, problemy w mówieniu, zaburzenia orientacji, koncentracji czy trudności w skupieniu uwagi. Mogą wystąpić urojenia lub omamy, zmiany zachowania, depresja, niepokój, problemy ze snem, a także inne zaburzenia o podłożu neurologicznym (Dey i in., 2016).
Objawy, które mogą świadczyć o pojawiających się zmianach neurodegeneracyjnych to: kłopoty z pamięcią, które utrudniają codziennie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły i filmy
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI