Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dietoterapia

18 maja 2018

NR 3 (Październik 2017)

Słów kilka o wodach mineralnych

0 242

Woda, będąca głównym składnikiem naszego ciała, jest niezbędna do prawidłowego jego funkcjonowania. Jej braki prowadzą do odwodnienia, groźnego dla naszego zdrowia. Czy jednak wiemy, ile jej pić i którą wodę wybrać?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jaką rolę odgrywa woda w organizmie?
 • Jak poszczególne składniki mineralne w wodzie oddziałują na organizm?
 • Jak powinna przebiegać kuracja wodami leczniczymi?

Znaczenie wody w organizmie człowieka

Ciało człowieka w 70% składa się z wody1 – ciągu doby organizm ludzki powinien zostać uzupełniony o ok. 40 ml wody na 1 kg masy ciała. Na bilans wodny składają się: wypijane płyny, woda zawarta w pożywieniu oraz woda wydzielana w trakcie procesów metabolicznych wewnątrz komórek, co stanowi 2,5–3 litrów wody na dobę, czyli tyle, ile powinien otrzymać organizm człowieka o masie 70 kg. Należy zaznaczyć, że w bilansie wodnym zawsze istnieje niedobór wypijanej wody i koniecznie należy go uzupełnić o 1–1,5 litra wody dziennie23. WHO zaleca dorosłym mężczyznom spożycie płynów na poziomie 2000 cm3/d, natomiast kobietom1400 cm3/d4

Ogromne znaczenie ma sposób przyjmowania i jakość wypijanej wody. Najlepiej nawadniać się wodą mineralną, czyniąc to małymi łykami5.

Pomimo znaczącego wzrostu spożycia wód butelkowanych w Polsce wciąż pozostaje ono o połowę niższe niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej6. Z danych dotyczących wielkości spożycia wód butelkowanych wynika, że statystyczny Polak wypija ich około 60 litrów w ciągu roku7.

Organizm ludzki potrzebuje nie tylko czystej wody, ale również substancji w niej rozpuszczonych – makroskładników, mikroskładników i związków organicznych1, 8. Mowa tutaj o składnikach mineralnych, które pełnią podstawowe funkcje we wszystkich procesach przemiany materii: wpływają na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmu człowieka, wspomagają odporność na infekcje, a także zmniejszają odpowiedź organizmu na stres oraz podatność organizmu na choroby różnego pochodzenia. Są materiałem budulcowym, wpływają na przebieg procesów metabolicznych oraz regulują gospodarkę wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową organizmu910. Stanowią ok. 4% masy ciała człowieka, a co ważne, organizm ludzki nie potrafi sam ich wytwarzać. Deficyt makro- i mikroelementów w organizmie ludzkim jest uwarunkowany przede wszystkim niedostateczną ich podażą w diecie. Wynika to głównie z błędów żywieniowych, stosowania leków czy słabości do uzależnień. Stąd także jakość pitej wody jest ważna przy bilansowaniu elektrolitów w organizmie człowieka11.

Klasyfikacja mineralizacji wód butelkowych w Polsce

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 roku w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych w Polsce (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 26 czerwca 2009 r., L164/45), wyróżnić można trzy rodzaje wód „butelkowanych”7:

 1. naturalne wody mineralne,
 2. wody źródlane – nisko zmineralizowane, będące alternatywą do wody z kranu1213, definiowane jako pierwotnie czyste pod względem chemicznym oraz mikrobiologicznym i nieróżniące się właściwościami ani składem mineralnym od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonej w przepisach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę14,
 3. wody stołowe – powstają poprzez dodanie do wody źródlanej naturalnej wody mineralnej lub wybranych soli mineralnych, najczęściej Mg lub Ca2, 15,16.

Organizm ludzki potrzebuje nie tylko czystej wody, ale również substancji w niej rozpuszczonych – makroskładników, mikroskładników i związków organicznych1, 17

Niestety, woda mineralna nie zależy już od poziomu zawartości składników mineralnych w wodzie tak jak to było przed 2011 rokiem (definicja wskazywała na minimum 1000 mg w 1 l wody). Obecnie woda mineralna definiowana jest jako: „woda podziemna wydobywana jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, różniąca się od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pierwotną czystością pod względem chemicznym i mikrobiologicznym oraz charakterystycznym stabilnym składem mineralnym, a »w określonych przypadkach« także właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi18”.

Na co więc należy teraz zwrócić uwagę przy wyborze wody mineralnej? Każda woda mineralna powinna posiadać sumę wszystkich składników mineralnych oraz poszczególnych jonów (anionów i kationów)19.
W rozporządzeniu w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych dokonano podziału na cztery kategorie mineralizacji2021:

 1. wysoko zmineralizowane – mające powyżej 1500 mg/l składników mineralnych,
 2. średnio zmineralizowane – mające od 500 do 1500 mg/l składników mineralnych,
 3. nisko zmineralizowane – mające nie więcej aniżeli 500 mg/l składników mineralnych,
 4. bardzo nisko zmineralizowane – mające nie więcej niż 50 mg/l składników mineralnych.

Znaczenie biologiczne wybranych jonów w

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Dodatkowe artykuły i filmy
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy