Transplantacja mikroflory jelitowej nadzieją współczesnej medycyny

Kontrowersje w naturoterapii

Jelita człowieka są środowiskiem bytowania ogromnej liczby różnorodnych mikroorganizmów, w tym bakterii, wirusów czy grzybów, określanych mianem mikrobioty jelitowej. Mikrobiota jelitowa zdominowana jest przez bakterie reprezentowane przez ponad 500 różnych gatunków, których liczba jest ponad 10-krotnie wyższa aniżeli całkowita liczba komórek tworzących przewód pokarmowy człowieka. Ten złożony ekosystem jelitowy podlega nieustannym zmianom, wpływając nawet na organy i narządy pozornie niezwiązane z przewodem pokarmowym. 

Kompozycja mikroflory jelitowej kształtowana jest przez wiele czynników, do których zaliczyć można wiek, stosowaną dietę, warunki życia, przyjmowane leki, stres czy poziom aktywności fizycznej1–4. Jak wykazują badania, już rodzaj porodu (poród naturalny/cesarskie cięcie), jak również sposób karmienia w pierwszych dniach życia (mleko matki/mleko modyfikowane) mogą mieć istotny wpływ na kształtowanie ekosystemu jelitowego w kolejnych latach. Najistotniejsze jest jednak zachowanie całościowej równowagi ekosystemu jelitowego. Brak odpowiednich, prozdrowotnych bakterii jelitowych, a tym samym przerosty bakterii potencjalnie chorobotwórczych mogą przyczynić się do istotnych zaburzeń w składzie jakościowym i ilościowym ekosystemu jelitowego5–8.

Mikrobiota jelitowa pełni rozliczne funkcje (metaboliczne, troficzne i immunologiczne), spośród których wymienić należy:

POLECAMY

 •     stymulację pracy układu immunologicznego – bakterie jelitowe prowadzą swoisty „trening” odporności, dzięki czemu układ immunologiczny działa sprawniej,
 •     wytwarzanie szeregu prozdrowotnych metabolitów i witamin z grupy B i K,
 •     poprawę perystaltyki,
 •     poprawę procesu trawienia – dostarczanie puli bakteryjnych enzymów ułatwiających proces rozkładu spożywanychpokarmów,
 •     eliminację i hamowanie wzrostu mikroorganizmów patogennych, na drodze konkurencji o miejsca receptorowe oraz wytwarzania metabolitów o aktyw...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Dodatkowe artykuły i filmy
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI