Zioła o działaniu przeciwzakrzepowym

Fitoterapia Otwarty dostęp

Hemostazą1, 2 nazywamy mechanizmy, dzięki którym krew jest utrzymywana w łożysku naczyniowym w stanie płynnym. Pojęcie hemostazy obejmuje zarówno krzepnięcie krwi, jak i fibrynolizę. To bardzo skomplikowane procesy obronne naszego organizmu uruchomiane, by utrzymać równowagę.

Prawidłowe funkcjonowanie organizmu opiera się na trzech głównych układach hemostatycznych: naczyniowym, płytkowym oraz osoczowym. 

POLECAMY

W hemostazie naczyniowej najważniejszą rolę pełni śródbłonek, którego rolą jest elektrostatyczne „odpychanie” komórek i cząstek, które mogłyby spowodować powstanie zakrzepu. Uszkodzenie śródbłonka powoduje odsłonięcie kolagenu, który działa odwrotnie, czyli przyciąga komórki. Najistotniejsze jest przyciąganie trombocytów, czyli płytek krwi.

R e k l a m a

Tu rozpoczyna się hemostaza płytkowa.

Przyczepienie się płytek do komórek śródbłonka powoduje ich wzajemną interakcję, której skutkiem jest aktywacja płytek. Płytki krwi w reakcji krzepnięcia stanowią źródło fosfolipidów. W czasie kontaktu płytek z kolagenem zwiększa się dostępność fosfolipidów płytkowych.

Po aktywacji płytki krwi wydzielają ponad 300 substancji z wewnątrzkomórkowych ziarnistości!

Podczas aktywacji płytek dochodzi m.in. do wzrostu stężenia jonów wapniowych (Ca2+), syntezy tromboksanu A2 i aktywacji receptorów fibrynogenu GP IIb/IIIa (receptor błonowy GP jest wspólnym ogniwem końcowym aktywacji płytek krwi – zwiększa ich adhezję i agregację). Inne regulatory wpływające na proces agregacji płytek to m.in. metabolity lipooksygenazy, kinaza C białkowa, cykliczny adenozynomonofosforan (cAMP), cykliczny monofosforan guaniny (cGMP) i tlenek azotu (NO). 

R e k l a m a

Zaktywowane płytki ulegają agregacji, czyli łączeniu za pomocą fibrynogenu. Ta struktura jest jednak mało...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI