Dołącz do czytelników
Brak wyników

Naturoterapia w onkologii

19 grudnia 2017

NR 1 (Czerwiec 2017)

Dobroczynne działanie hipertermii

0 1167

Hipertermia to skuteczna, tania i najbardziej naturalna metoda detoksykacji, regeneracji i uzdrawiania. Prawidłowo stosowana jest bardzo bezpieczna, a jej siła działania jest ogromna. Aplikowana regularnie, wzmacnia odporność, zapobiega chorobom i przedłuża życie2.
Jako element całościowych naturalnych programów leczniczych skutecznie zapobiega  i leczy większość chorób – włącznie z rakiem. Aż trudno więc uwierzyć, że obecnie jest tak zapomniana…

 

Z artykułu dowiesz się:

 • Czy wysoka temperatura jest rzeczywiście korzystna?
 • Co wpływa na wysoką skuteczność stosowania hipertermii?
 • Co wpływa na wysoką skuteczność stosowania hipertermii?

Od zarania dziejów gorączka pomagała ludzkości zwalczać choroby. Nasi praprzodkowie cenili hipertermię jako metodę zarówno profilaktyki, jak i leczenia, a nawet rozwoju duchowego. Na przestrzeni wieków leczono za jej pomocą różne przypadłości, nie zawsze rozsądnie (np. chorych na kiłę smarowano rtęcią i wkładano do pieca. Przypomina to dzisiejsze łączenie hipertermii z chemioterapią – w obu przypadkach objawy choroby zanikają, ale, niestety, często wraz z pacjentem, wyniszczonym przez toksyczny „dodatek”). W XIX w. zaobserwowano (Robert Koch, Ludwik Pasteur, Emil von Behring, W. Buch i inni), że gorączka wywołana niektórymi infekcjami niszczy guzy rakowe, co zainspirowało lekarzy do prób leczenia raka przez wszczepianie chorym malarii lub róży3.

POLECAMY

Na początku XX wieku zainteresowanie hipertermią znacznie zmalało, stłumione przez rozwój nowoczesnej farmakologii. Jednak narastające rozczarowanie nieskutecznością oferowanego przez nią leczenia objawowego, a także coraz liczniejsze badania potwierdzające antyrakowe działanie gorączki spowodowały ponowny wzrost zainteresowania tą metodą.

Na przestrzeni ostatnich 30 lat opublikowano ponad 3000 artykułów na temat medycznego zastosowania hipertermii. Niestety, większość badań koncentruje się na klasycznej terapii raka (chemio- lub/i radioterapii), jedynie wspomaganej hipertermią w celu poprawy wyników leczenia i złagodzenia zgubnych skutków stosowanych środków. Na badania możliwości hipertermii jako metody będącej częścią naturalnych, pozbawionych toksyczności protokołów, choćby Kelleya czy NB4 (obejmujących codzienne sesje detoksykacji w saunie na bliską podczerwień5) środków nie ma, pomimo że metody te są znacznie skuteczniejsze niż radio- czy chemioterapia. Najobszerniejszą bazą pacjentów z całego świata leczonych medyczną sauną dysponuje Center of Development w Arizonie. W Ameryce koszt terapii tym urządzeniem jest refundowany przez firmy ubezpieczeniowe.

Także w Europie przybywa placówek oferujących hipertermię, wyspecjalizowanych jednak głównie w leczeniu skojarzonym z farmakoterapią. Alternatywą są nieliczne ośrodki, w których hipertermię łączy się z nietoksyczną terapią immunologiczną, np. z zastrzykami z własnych komórek dendrytycznych, z ekstraktu jemioły czy brakujących składników odżywczych. Wszystkie te placówki dysponują wyrafinowanym, niezwykle nowoczesnym sprzętem, przystosowanym do leczenia przypadków, w których trzeba działać szybko i radykalnie, a stan pacjenta wymaga ciągłego nadzoru medycznego. Jednak ze względu na wysokie koszty zabiegu oraz zawężone pole jego działania (nie obejmuje swoim działaniem głowy, a więc najpoważniejszych ognisk chorobotwórczych w przyzębiu, zatokach, uszach, oczach i samym mózgu6) aparaty te nie są najlepiej przystosowane do systematycznego stosowania w celach profilaktyki czy głębokiej detoksykacji i odnowy. Na tym polu coraz powszechniejsze są domowe sauny z lampami na bliską podczerwień, pracujące na tych samych parametrach co ww. urządzenia (pasmo A podczerwieni, temperatury 38,5–39,5ºC7), ale obejmujące działaniem także głowę. Znikomy koszt ich użytkowania i możliwość zainstalowania nawet w najmniejszym mieszkaniu umożliwia długofalowe codzienne stosowanie. Czy jednak wysoka temperatura jest rzeczywiście taka korzystna?

Gorączka – naturalne panaceum

Nasza kultura nie ceni gorączki. Wręcz przeciwnie. Gdy tylko temperatura rośnie, zaraz sięgamy po środki na jej zbicie.Tymczasem leczenie „gorączką” jest najbardziej naturalnym mechanizmem terapeutycznym, naturalnym, bo wkodowanym w nasze ciało. Przy czym gorączka służy nie tylko, o czym coraz powszechniej wiemy, zwalczaniu infekcji, ale także, o czym zapominamy, okresowemu „sprzątaniu ciała” – likwidowaniu uszkodzonych struktur, w tym komórek rakowych. Potwierdzają tę tezę badania retrospektywne, wskazujące, że osoby, które w dzieciństwie częściej gorączkowały, zdecydowanie rzadziej zapadają na nowotwory. Z drugiej strony pacjenci chorzy na raka podają zwykle w wywiadzie, że od lat nie mieli grypy, a przeziębienia przechodzą bez gorączki. Coraz więcej badań wydaje się też potwierdzać możliwość związku pomiędzy szczepieniami przeciw dziecięcym chorobom gorączkowym i grypie a wzrostem ryzyka zachorowania z czasem na nowotwory8. Z badania przeprowadzonego przez Departament Immunologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wynika również, że pacjenci nowotworowi chętniej niż grupa kontrolna sięgają po niesterydowe leki przeciwzapalne (czyli po grupę leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, takich jak Apap czy Panadol), zbijające gorączkę9. Coraz więcej badań potwierdza tę zależność10, a także jej wpływ na przyspieszenie rozwoju choroby11 i jej fatalnego końca12. Naukowcy stwierdzili też, że tłumienie chorób gorączkowych antybiotykami zwiększa zapadalność na raka aż o 37%13.

Leczenie „gorączką” jest najbardziej naturalnym mechanizmem terapeutycznym, naturalnym, bo wkodowanym w nasze ciało.

Równocześnie w literaturze medycznej znajdujemy liczne opisy przypadków nagłych remisji raka pod wpływem zachorowania na ostrą, gorączkową infekcję14. Na immunostymulujące działanie gorączki wskazują też obserwacje, że spontaniczne remisje raka u pacjentów są często poprzedzone okresem gorączki15. Bardzo ciekawe są też obserwacje dotyczące osób regularnie korzystających z sauny, będącej jednym z najprostszych sposobów na wzbudzenie oczyszczającej hipertermii. Po pierwsze, ludzie ci przestają zapadać na infekcje (które prawdopodobnie nie są im już potrzebne). Po drugie, żyją dłużej i rzadziej padają ofiarą przedwczesnych zgonów2.

Mechanizm leczniczego działania hipertermii

Można go podzielić na doraźny i długofalowy. W przypadku doraźnego działania wskutek stymulacji układu odpornościowego i kilku innych mechanizmów dochodzi do złagodzenia lub usunięcia objawów choroby. Lecz znacznie cenniejszy jest efekt długofalowy, polegający na stopniowej dogłębnej detoksykacji i regeneracji. Chodzi o zrównoważenie autonomicznego układu nerwowego, regulację osi hormonalnych, zwiększenie życiowego ciepła i energii adaptacyjnej, a także regenerację zużytych układów i narządów ciała. Takie efekty daje skojarzenie regularnego nagrzewania ciała światłem bliskiej podczerwieni w połączeniu z kompleksowym programem detoksykacji i odżywienia wszystkich płaszczyzn: duchowej, psychoemocjonalnej i cielesnej. Jest to proces trwający miesiącami, a nawet latami, proces stopniowego uwalniania kolejnych „warstw” choroby.

Działanie hipertermii
 

1. Detoksykacja trucizn chemicznych i metali ciężkich
 Zły stan zdrowia prawie zawsze idzie w parze z nagromadzeniem w organizmie substancji toksycznych. Jednym z ważniejszych efektów stosowania hipertermii bliską podczerwienią jest stopniowe uwalnianie tych trucizn z potem16. Pacjenci korzystający z codziennych sesji
w saunie na bliską podczerwień relacjonują pojawianie się różnych woni, pestycydów, antybiotyków czy chloru uwalnianych przez ciało.

 2. Przyspieszenie obumierania słabszych komórek
Podgrzewanie tkanek o kilka stopni przez co najmniej 15 minut może zniszczyć lub unieszkodliwić słabe, wrażliwe na ciepło komórki, np. komórki rakowe, krętki Borrelia burgdorferi i inne bakterie, grzyby i inne pasożyty, komórki zainfekowane przez wirusy, komórki z uszkodzonym DNA, zawierające minerały radioaktywne, wypełnione toksycznymi związkami chemicznymi, zawierające metale na toksycznym poziomie, a także inne uszkodzone komórki17.

W odniesieniu do komórek w fazie S cyklu hipertermia wykazuje się nawet większą skutecznością niż radioterapia18, 19. Mechanizm ten ma największe znaczenie w hipertermii miejscowej, w ogólnej jest ono znacznie mniejsze. O wiele ważniejszy jest regulacyjny wpływ na ciało, powodujący, że samo, z pomocą własnego układu obronnego, pozbywa się ono niechcianych rozrostów i infekcji.

 3. Ujawnianie i leczenie przewlekłych infekcji
Endo- i egzotoksyny pochodzące z przewlekłych, często utajonych infekcji zębów, oczu, uszu, gardła, pęcherza moczowego, oskrzeli, jelit i skóry, a także zlokalizowane w innych miejscach, często przyczyniają się do rozwoju nowotworu. Często potrzeba roku, a nawet więcej, codziennego korzystania z zabiegów, aby odsłonić te infekcje i pobudzić ich leczenie17.

 4.  Zahamowanie aktywności współczulnego układu nerwowego
Najogólniej mówiąc, współczulny układ włącza reakcję stresową ciała, a hamuje aktywność narządów wydzielniczych i odtruwających oraz układu immunologicznego. Spowodowana stresem nadmierna aktywność współczulnego układu nerwowego jest przyczyną wielu przypadków raka. Hipertermia hamuje aktywność tego układu.

 5.  Poprawa krążenia krwi
Dzięki hipertermii następuje przetoczenie krwi ze środka na obwód, co powoduje zmniejszenie przekrwienia i zastoju w narządach wewnętrznych, a tym samym usprawnia ich odtruwanie, natlenienie, odżywienie i regenerację16.

 6.  Polepszenie natlenienia
Hipertermia poprawia nie tylko krążenie, ale także jakość krwi przez wsparcie usuwania toksycznych metali i związków chemicznych, powodujących przewlekłą niedokrwistość, takich jak: ołów, miedź, rtęć, arsen i cyjanek. Pobudzając krążenie i likwidując zastoje, zwiększa perfuzję tkankową tlenu16.

 7.  Zakwaszenie guza i regulacja pH w zdrowych tkankach
Poprzez przyspieszenie metabolizmu gorączka znacznie zakwasza komórki guza. Wynika to z tego, że – bez względu na sposób oddychania komórek nowotworowych: tlenowy czy beztlenowy20 – korzystają one z innych szlaków metabolicznych niż komórki zdrowe,
a końcowym produktem jest kwas mlekowy. Zakwaszenie przyspiesza śmierć komórki19. Równocześnie w komórkach zdrowych terapia bliską podczerwienią może wspomagać przywrócenie równowagi chemicznej – i to w przypadku zarówno nadmiernego zakwaszenia organizmu, jak i nadmiernej zasadowości. Dzieje się tak z powodu poprawy krążenia i natlenienia, lepszego odżywienia komórek i poprawy przemiany materii.
 
 8.  Unormowanie aktywności enzymatycznej
Obniżona podstawowa temperatura ciała jest bardzo często spotykana. Jest to objaw powszechny u pacjentów nowotworowych. Taki stan osłabia aktywność tysięcy reakcji enzymatycznych, wpływając na pracę każdego układu w organizmie. Przywrócenie prawidłowej temperatury ciała dzięki regularnemu stosowaniu hipertermii koryguje ten stan i pozwala na lepsze funkcjonowanie wielu enzymów21.

 9.  Dodawanie ciału energii
Hipertermia dodaje ciału energii w postaci ciepła,
a także, w przypadku sauny na podczerwień, fal świetlnych. „Dowody wskazują na to, że komórki absorbują fotony i przekształcają ich energię w ATP”22.

 10.  Skutki genetyczne
Systematyczna terapia hipertermią, zwłaszcza z użyciem podczerwieni, może poprawić DNA komórek poprzez kilka mechanizmów. Detoksykacja może usprawnić działanie genów zablokowanych przez obecność toksyn – a warto pamiętać, że komórki obciążone toksynami przyciągają infekcje, np. wirusowe, których skutkiem może być uszkodzenie genów, a z czasem rozwój raka. Poza tym hipertermia wspomaga usuwanie promieniotwórczych cząsteczek związanych z metalami lub innymi toksycznymi związkami chemicznymi. Przykładem wpływu na ekspresję genów są białka szoku cieplnego. Jak wykazały badania,
wysokie temperatury wielokrotnie zwiększają ekspresję genów tych białek.

 11. Immunomodulacja
Jednak najpotężniejszym skutkiem działania hipertermii jest immunomodulacja, która zachodzi m.in. poprzez takie mechanizmy jak:

 • pobudzanie proliferacji i aktywności komórek NK (natural killers) – dotyczy to tylko hipertermii umiarkowanej. Temperatury powyżej 41ºC upośledzały funkcję komórek NK18. Te niezwykłe komórki każdego dnia oczyszczają nasz organizm z powstających w nim komórek nowotworowych i zainfekowanych wirusami. Ich aktywność znacząco wzrasta podczas infekcji wirusowych (!). Może więc jednak warto czasem przechorować grypę?
 • wzrost produkcji białek szoku cieplnego (HSP), zwłaszcza HSP 70 – HSP, zwane też białkami opiekuńczymi, to szczególny rodzaj białek znajdowanych we wszystkich typach komórek, od bakterii po komórki ludzkie. Ich zadaniem jest regeneracja uszkodzonych białek, czyli reperacja komórki lub – w razie niepowodzenia – jej zniszczenie albo przez włączenie mechanizmów apoptozy23, albo jako oznaczenie jej jako przeznaczonej do utylizacji dla komórek NK24. Wydostające się z komórki białka HSP są też rozpoznawane jako sygnał ostrzegawczy dla układu odporności, informujący o uszkodzeniu komórki czy tkanki. Według niektórych badaczy, sygnałem stymulującym odpowiedź immunologiczną nie jest patogen wnikający do organizmu (bądź do komórki), lecz wywołane przez niego zniszczenia25. Ciepło, zarówno ilościowo, jak i jakościowo, jest jednym z najlepszych sposobów wzbudzania produkcji białek stresu cieplnego”26;
 • przyspieszenie dojrzewania i proliferacji komórek dendrytycznych (DC) oraz ich aktywności  – komórki dendrytyczne to zwiadowcy. Krążą po organizmie, wyłapują białkowe sygnały zagrożenia i zanoszą je do węzłów chłonnych, gdzie pobudzają komórki efektorowe27, 28. Prawdopodobnym sygnałem w przypadku hipertermii są białka szoku cieplnego HSP;
 • pobudzenie migracji cytotoksycznych limfocytów T (CTL) – niszczą one komórki nowotworowe poprzez wzbudzenie naturalnego wewnątrzkomórkowego programu samozniszczenia15. Pobudzając przyleganie CTL do komórki rakowej, hipertermia przyspiesza jej
 • likwidację15, 29;
 • reoksygenacja guza (przegrzanie sąsiadujących z guzem zdrowych tkanek, co powoduje włączenie mechanizmu chłodzenia, polegającego na rozszerzeniu naczyń i zwiększeniu przepływu krwi, dzięki czemu w okolice guza dostaje się więcej tlenu). Niektórzy badacze sugerują, że przez reoksygenację gorączka niszczy chore komórki. Prowadzi to m.in. do udostępnienia guza komórkom układu odpornościowego (hipoksyczne mikrośrodowisko guza hamowało ich aktywność)18;
 • pobudzenie produkcji interferonu gamma przez limfocyty CD8+ – interferon nie tylko wspiera niszczenie wirusów i komórek rakowych, ale także zapobiega ich powstawaniu przez ochronę DNA przed wprowadzaniem w nim zmian7.

Już umiarkowana gorączka (ok. 38,5ºC) powoduje dwukrotny wzrost liczby białych ciałek we krwi oraz wzrost liczby krwinek białych w tkance o 620%7.

Jednak najważniejszym czynnikiem immunomodulującym, kt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Dodatkowe artykuły i filmy
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy