Dołącz do czytelników
Brak wyników

Metody pracy z ciałem

18 grudnia 2017

DODATEK NR (Wrzesień 2017)

Leczenie człowieka jako całości – pinopresura

0 363

Pinopresura to metoda pracy z ciałem pacjenta, polegająca na regulacji szeregu odruchów naturalnie występujących w ciele ludzkim w celu przywrócenia homeostazy w zaburzonym narządzie oraz dobrostanu całego organizmu. Jednak co tak naprawdę leży u podstaw mechanizmów organizmu wykorzystywanych w leczeniu dysfunkcji zarówno układu ruchu, jak i narządów wewnętrznych w pinopresurze? Dla kogo metoda jest przeznaczona? Kto może wykonywać zabiegi? I jak doszło do powstania metody?

Z artykułu dowiesz się:

  • Jakie schorzenia łagodzi pinopresura?
  • Kto nie powinien korzystać z pinopresury?
  • Jak przygotować się do rozpoczęcia terapii?

Idea stymulacji odruchowej na drodze skórno-trzewnej i skórno-mięśniowej nie jest niczym nowym w fizjoterapii – wystarczy wymienić strefy Heada i masaż leczniczy segmentarny. Co ciekawe, choć nie wiążąc tego z przebiegiem nerwów, w podobny sposób działało wielu praktyków wschodnich tradycji leczniczych, spośród których najbardziej znane są akupresura i akupunktura. I właśnie te dwa nurty – zachodni i wschodni – wzniosły podstawy teoretyczne dla opracowania pinopresury. Łącząc je, jej twórcy uzyskali metodę pozwalającą działać nie tylko precyzyjnie, dokładnie określając miejsce stymulacji (często średnicy 2–3 mm), ale również skutecznie przy schorzeniach dotyczących rozleglejszych obszarów ciała (takich jak niedowłady wiotkie i spastyczne).

Bezpośrednim przodkiem pinopresury jest klawiterapia – metoda stworzona i rozwijana przez Ferdynanda Barbasiewicza, polskiego neurologa. Na kanwie obserwacji i doświadczeń Barbasiewicza stworzona została natomiast autorska metoda Radosława Składowskiego, czyli właśnie pinopresura. Mając pewne cechy wspólne z klawiterapią (m.in. ideę wpływu na ogólnoustrojową homeostazę poprzez odblokowanie naturalnych zdolności samoregulacji organizmu), pinopresura skierowana jest szczególnie na pracę fizjoterapeuty i ortopedy, nie wykluczając przy tym jej implementacji do praktyki terapeutów innych specjalności.

Dynamiczna równowaga

Podstawowym mechanizmem (czy może grupą mechanizmów), na którym opiera swą filozofię pinopresura, jest szeroko rozumiana dynamiczna równowaga układów regulacyjnych w ciele człowieka, dążących do homeostazy. Stąd też pinopresura dąży nie tyle do rozluźnienia konkretnego mięśnia lub przywrócenia prawidłowego ślizgu w wybranym stawie, ile do uruchomienia wspomnianych mechanizmów samonaprawy i samoregulacji organizmu. Myśląc w ten sposób, pinopresurzysta dąży więc zarówno do uzyskania poprawy „tu i teraz”, jak i do utrzymania efektu terapeutycznego w dłuższej perspektywie.

Pinopresura korzysta z szeregu potwierdzonych i postulowanych empirycznie zjawisk, zachodzących w tkankach organizmu człowieka. Stawiając sobie za cel diagnozowanie i leczenie człowieka jako całości (rozumianej jako jedność w danej jednostce czasu ciała i umysłu, kładąc nacisk na ich wzajemną interakcję), adept pinopresury musi biegle posługiwać się nie tylko anatomią, ale również fizjologią ciała ludzkiego (zwłaszcza biochemią i biomechaniką).

Leczenie stanów chorobowych narządu ruchu

Metoda ta powstała jako odpowiedź ortopedów oraz fizjoterapeutów na szablonowe, mechaniczne podejście do etiologii i leczenia stanów chorobowych narządu ruchu. Jednym ze zjawisk fizjologicznych, wykorzystywanych w pinopresurze, są własności piezoelektryczne kolagenu. Rozważając jego budowę1, łatwo zauważyć, że to właśnie w niej (a dokładnie – w obecności reszt hydroksyprolinowych obok reszt prolinowych, wraz z organizacją w domeny2) właściwości te są zakodowane. Stymulacja punktów bolesnych przekracza wspominaną przez Schleipa wartość dwóch minut2, konieczną, jego zdaniem, do uzyskania odpowiedzi w strukturze kolagenu (w praktyce trzeba na nią czekać niejednokrotnie nawet dziesięć minut!), zaś stymulowane punkty często są położone z dala od większych gałązek nerwowych. Niejednokrotnie wystarcza pojedyncza, silna stymulacja wspomnianych punktów, by usunąć ograniczenia ruchu i dolegliwości bólowe (oczywiście, w przypadkach nieskomplikowanych i przed przejściem w stadium przewlekłe, tj. powyżej trzech tygodni od wystąp...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły i filmy
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy