Dołącz do czytelników
Brak wyników

Naturoterapia w onkologii

19 grudnia 2017

NR 1 (Czerwiec 2017)

Leczenie integracyjne chorób nowotworowych

0 1428

W chińskiej fitoterapii jest wiele znanych surowców leczniczych stosowanych do leczenia chorób nowotworowych. Przykładowo dr Chang Minyi w książce „Anticancer Medicinal Herbs” opisuje 326 roślin leczniczych występujących w Chinach lub w Azji Południowo-Wschodniej o właściwościach przeciwnowotworowych. Od momentu wydania tej pozycji doszło do tej liczby ok. 70 roślin, które zaokrąglają ją do 400 roślin.
 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Na czym polega chińskie leczenie integracyjne?
 • Które rośliny lub surowce są najczęściej stosowane w leczeniu raka płuc?
 • Jakie fazy wyróżnia się w leczeniu raka płuc?

Wiele współczesnych leków cytostatycznych wzorowanych jest na lekach roślinnych. Jednak chińska fitoterapia nie posiada ani jednego zioła, które miałoby siłę zwalczania komórek nowotworowych porównywalną z lekami cytostatycznymi, np. z 5-fluorouracylem, oxaliplatyną lub irinotekanem. Jest to bardzo ważny fakt, o którym chiński terapeuta nie może zapominać! Usuwanie działań ubocznych po podaniu cytostatyków jest do opanowania przez zioła chińskie, a zniszczenie tkanek nowotworowych jest bardzo ważne w aspekcie zwalczania Xie Qi (czynnik chorobotwórczy). W ten sposób potrzeba tylko wzmacniać Zheng Qi (siła odporności chorego), a zwalczanie Xie Qi pozostawić chemii. Jest to bardzo ważny aspekt w leczeniu integracyjnym chorego na raka. Bardzo często chory powraca do chemioterapii na skutek nalegań terapeuty. W ten sposób udaje się uratować wielu chorych m.in. z rakiem jelita grubego czy trzustki. Chorzy tacy są najczęściej leczeni integracyjnie przez chińskiego terapeutę i onkologa. W Niemczech panuje obustronna tolerancja między tymi terapeutami.
W Polsce nie ma tolerancji i panuje wyraźne wrogie nastawianie. Ten stan jest bardzo niekorzystny dla chorego, ponieważ zmusza go do dokonania wyboru, a tu nie ma miejsca na wybór – może być tylko współpraca!

Skuteczność chińskiego leczenia integracyjnego

Skuteczność chińskiego leczenia integracyjnego polega na możliwości bardzo wczesnego rozpoznania nowotworu, najczęściej na poziomie T1a, gdzie wczesny zabieg operacyjny prowadzi do doszczętnego usunięcia guza i całkowitego wyleczenia choroby. Objawy choroby
w tym stadium są mało charakterystyczne lub w ogóle ich nie ma;

 • wzmacnianiu Zheng Qi i lepszym przygotowaniu chorego do zabiegu operacyjnego. Warto pamiętać, że umiejętność rozpoznania większego lub mniejszego ryzyka operacji pozostaje tylko w ramach chińskiej diagnostyki;
 • umiejętnym podawaniu ziół chińskich w sytuacji niejasnej, kiedy diagnoza choroby nowotworowej jest jeszcze niepewna, a odczekiwanie i obserwacja jest, zdaniem autora, za dużym ryzykiem! W tych przypadkach chiński terapeuta przejmuje rolę urzędowego onkologa i sam przeprowadza zachodnie badania kontrolne. Chory jest tak długo leczony, jak długo istnieje syndrom zagrażający chorobą nowotworową;
 • umiejętnym podawaniu ziół chińskich w sytuacji niejasnej, kiedy diagnoza choroby nowotworowej jest jeszcze niepewna a odczekiwanie i obserwacja jest zdaniem autora za dużym ryzykiem! W tych przypadkach terapeuta chiński przejmuje rolę urzędowego onkologa i przeprowadza sam zachodnie badania kontrolne. Chory jest tak długo leczony, jak długo istnieje syndrom zagrażający chorobą nowotworową;
 • dodatkowym leczeniu chorób nowotworowych w zaawansowanych stadiach, kiedy przerzuty lub guzy pierwotne osiągają powierzchnię skóry i grożą poważnymi komplikacjami. W tych przypadkach podanie odpowiednich maści powoduje rozkład mas nowotworowych i odciążenie lokalne;
 • poprawie efektów leczenia choroby nowotworowej przez chemioterapię i radioterapię na każdym poziomie leczenia i w każdym stopniu rozwoju choroby. Zioła chińskie, podane dokładnie do aktualnego syndromu chińskiego, zawsze mają pozytywny efekt leczniczy. W niektórych przypadkach, np. przy syndromie osłabienia Yin płuc, wątroby i nerek lub przy zastojach Xue, podawanie ziół stanowi jedyną metodę leczniczą zabezpieczającą przed pogorszeniem się choroby lub przed wystąpieniem poważnych komplikacji;
 • bardzo ważnym aspekcie diagnostycznym, czyli na długotrwałym monitoringu chorego. Monitoring ten polega na regularnych badaniach pulsu, języka i innych ważnych elementów w celu ustalenia aktualnego stanu równowagi Yin/Yang i syndromu choroby. Mimo braku jakichkolwiek oznak nawrotu choroby lub obecności przerzutów chory wymaga dalszej obserwacji i leczenia, o ile syndrom będący podłożem powstania choroby nadal istnieje. Tego rodzaju badanie nie obciąża chorego i daje pewną możliwość wczesnego uchwycenia nawrotu choroby.

Dodatkową zaletą tej metody jest wczesne rozpoznanie innych schorzeń, które nie są bezpośrednio związane z chorobą nowotworową, ale znacznie wpływają na ogólny stan zdrowia pacjenta.

Podobnie jak onkolog musi wiedzieć, jakie cytostatyki są najskuteczniejsze w określonym nowotworze, tak również terapeuta medycyny chińskiej musi znać zioła najczęściej zalecane w określonym nowotworze w ujęciu medycyny zachodniej: na raka płuca, trzustki, jelita grubego itd.

Przepisując określone chińskie zioła, terapeuta kieruje się przede wszystkim wynikami badania chińskiego i odpowiednio do rodzaju syndromu dobiera pasującą mieszankę ziołową. W tym wyborze dobrze wiedzieć, które zioła są szczególnie skuteczne w tym typie nowotworu, posiadającym określony obraz syndromu.

Wiadomości o przeciwnowotworowym działaniu surowców leczniczych zostały nabyte empirycznie przez tysiące pokoleń chińskich lekarzy i utrwalone w formie pisemnej. Również badania eksperymentalne z ostatnich lat poszerzyły dotychczasowe wiadomości empiryczne. W chińskich klinikach onkologicznych wykonuje się dużo badań klinicznych z tymi surowcami. Niektóre z nich podawane są parenteralnie jako wyciągi z roślin leczniczych. Te postacie leków są dla europejskich lekarzy niedostępne.

Ważne

Równoległe leczenie chorego w czasie chemioterapii i radioterapii pozwala na lepsze działanie cytostatyków i promieni radioaktywnych, a jednocześnie usuwa działania uboczne oraz wzmacnia siły odpornościowe chorego. Ponadto – w przypadku nowotworów zaawansowanych,
nienadających się do leczenia operacyjnego lub do chemioterapii i radioterapii – chińskie leczenie integracyjne prowadzi do przyhamowania rozwoju choroby nowotworowej, a nawet do całkowitej remisji choroby nowotworowej nawet w stadium T2 i T3,

Drobnokomórkowy i niedrobnokomórkowy rak płuca

Aby przybliżyć proces leczenia integracyjnego raka, można wziąć za przykład rak płuca – chorobę bardzo rozpowszechnioną w Chinach, ale znaną dopiero od ok. 50 lat. Na temat innych chorób nowotworowych, takich jak rak jelita grubego lub rak żołądka, jest dostępna ogromna literatura, gdyż te rodzaje nowotworów były już leczone przed kilku setkami lat. Natomiast rak płuca jest rakiem nowym, gdzie doświadczenie chińskie odpowiada europejskiemu. Poniżej zostały podane rośliny lecznicze lub inne surowce lecznicze, które są najczęściej stosowane
w leczeniu raka płuca:
Bombyx batryticatus (Jiang Can), bulbus Fritillariae thunbergi (Zhe Bei Mu), bulbus Lillii (Bai He), caulis Spatholobi (Ji Xue Geng), Cordiceps sinensis (Dong Chong Xia Cao), cortex Lycii radicis (Di Gu Pi), cortex Mor radicis (Sang Bai Pi), flos Carthami (Hong Hua), flos Hibisci mutabilis (Fu Jung Hua), lepiej jednak folium Hibisci mutabilis (Fu Jung Ye), folium Eriobotryae Pi Pa Ye), fructus et semen Trichosanthis (Gua Lou), herba Agrimoniae pilosae (Xian He Cao), herba Artemisiae annuae (Qing Hao), herba Cirsii japonici (Da Ji), herba Hedyotidis diffusae (Bai Hua She She Cao), herba Houttuyniae cordatae (Yu Xing Cao), herba Lobeliae chinensis (Ban Bian Lian), herba Saxifragae (Hu Er Cao), herba Scutellariae barbatae (Ban Zhi Lian), herba Selaginellae doederleini (Shi Shang Bo), herba Solani lyrati (Bai Ying), herba Solani nigri (Long Kui), herba Taraxaci (Pu Gong Ying), Polyporus (Zhu Ling), Poria cocos (Fu Ling), radix Adenophorae (Nan Sha Shen), radix Arctii, radix Asparagi (Tian Men Dong), radix Astragali (Huang Qi), radix Codonopsitis lanceolatae, radix Cynanchi paniculati (Xu Chang Qing), radix Ginseng (Ren Shen), radix Glehniae (Bei Sha Shen), radix Lithospermi (Zi Cao), radix Ophiopogonis (Mai Men Dong), radix Panacis quinquefolii (Xi Yang Shen), radix Peucedani (Qian Hu), radix Platycodi (Jie Geng), radix Rehmanniae (Sheng Di Huang), radix Salviae milthiorrhizae (Dan Shen), radix Semiaquilegiae (Tian Kui), radix Scrophulariae (Xuan Shen), radix Scutellariae (Huang Qi), radix Sophorae tonkinensis (Shan Dou Gen), radix Stemonae (Bai Bu), rhizoma Arisaematis praeparata (Tian Nan Xing), rhizoma Atractylodis macrocephalae (Bai Zhu), rhizoma Curcumae longae (Jiang Huang), rhizoma Curcumae zedoariae (E Zhu), rhizoma Dioscoreae bulbiferae (Huang Yao Zi), rhizoma Fagopyri cymosi (Jin Qiao Mai), rhizoma Paridis (Chong Lou), rzhizoma Phragmitis (Lu Gen), rhizoma Pinelliae (Ban Xia), rhizoma Polygonati (Huang Jing), rhizoma Smilacis glabrae (Tu Fu Ling), rhizoma Sparganii seu rhizoma Scirpii (San Leng), Sargassum (Hai Zao), semen Coicis (Yi Yi Ren), semen Persicae (Tao Ren), semen Pruni armeniacae (Xing Ren), semen Raphani (Lai Fu Zi), spica Prunellae (Xia Kou Cao).

Indywidualne leczenie

Powyższa lista nie jest kompletna. Niektórzy autorzy chińscy dopisują tutaj jeszcze kilka innych ziół, które w Europie są nie do uzyskania lub których toksyczność jest za wysoka. Wielu z tych ziół autornigdy nie podałi w praktyce. Wybranie tych najlepszych ziół jest bardzo trudne, ponieważ ich dobór zależy od syndromu, od stanu Zheng Qi i siły Xie Qi. Jednak ilość tych ziół stosowanych w leczeniu raka płuc daje wyobrażenie o skomplikowanym doborze poszczególnych surowców w leczeniu chorego z rakiem płuc. Jest widoczne jak na dłoni, że chińskie badanie jest tu bardzo ważne i jest podstawą podania określonej receptury. Tutaj nie ma standardów, lecz bardzo indywidualne leczenie chorego. Dlatego nie wolno używać gotowych receptur „na raka” – bez względu na to, czy są to receptury tradycyjne, czy też wynikające z doświadczenia mistrza. Nieprawidłowo podana receptura może przynieść więcej szkód niż pożytku.

Chiński terapeuta kieruje się w wyborze poszczególnych surowców leczniczych syndromem stwierdzalnym u chorego. Jak już wspomniano, rak płuca jest stosunkowo „młodym” rakiem i jego chińskie opisy z zalecanymi recepturami nie są starsze niż 50 lat. Obserwując syndromy raka płuca występujące w praktyce lekarskiej w Europie i porównując je z opisami chińskimi, można zauważyć dużą niezgodność. Syndromy raka płuca spotykane w jego praktyce znacznie odbiegają od tych, które podawane są w fachowej literaturze chińskiej. Niektóre syndromy raka nie występują w ogóle, a inne, podawane jako pierwotne, są typowe w dalszym przebiegu raka.Liczba chorych obserwowanych i leczonych przez autora, u których stwierdzało się raka płuc w ró...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Dodatkowe artykuły i filmy
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy