Dołącz do czytelników
Brak wyników

Postępowanie w jednostkach chorobowych

21 sierpnia 2019

NR 14 (Sierpień 2019)

Naturalne leczenie giardiozy – zioła, dieta, probiotyki

0 5991

Giardioza to choroba spowodowana zarażeniem pierwotniakiem Giardia lamblia. Infekcja tym pasożytem występuje powszechnie na całym świecie i jest jedną z najczęstszych chorób biegunkowych oraz pasożytniczych u ludzi. Znana jest od 1681 roku, kiedy to po raz pierwszy van Leeuwenhoek rozpoznał te drobnoustroje w skonstruowanym przez siebie mikroskopie.

Objawową postać choroby diagnozuje się u 280 mln ludzi rocznie. Parazytoza ta najczęściej występuje w krajach rozwijających się. Na obszarach, gdzie panują złe warunki sanitarne zarażonych może być od 20 do 30% ludności. W uprzemysłowionych rejonach świata zapadalność szacowana jest na 2–10%, przy czym znacznie częściej chorują dzieci. Giardia lamblia jest także jedną z najczęstszych przyczyn biegunki podróżnych1.


R E K L A M A

POLECAMY


Zakażenie pasożytem odbywa się drogą pokarmową, przez spożycie żywności lub wody zawierającej cysty Giardia lamblia oraz międzyosobniczo drogą feralno-oralną, w tym także przez kontakt z zanieczyszczonymi powierzchniami (toalety, miejsca publiczne). Aby doszło do zarażenia, wystarczy połknięcie niewielkiej ilości cyst pierwotniaka, nawet mniejszej niż 102. Infekcja ma miejsce w świetle jelita cienkiego, ale pasożyt może dostać się także do pęcherzyka żółciowego oraz przewodów trzustkowych, powodując stany zapalne w tych strukturach anatomicznych. W jelicie trofozoity giardii przylegają do błony śluzowej powodując apoptozę enterocytów, zwiększoną przepuszczalność jelitową oraz w konsekwencji zaburzenie wchłaniania składników odżywczych. Obecność pierwotniaka prowadzi do zmian morfologicznych w obrębie śluzówki jelita charakterystycznych dla celiakii, takich jak skrócenie mikrokosmków jelitowych oraz przerost krypt. Pojawia się niedobór enzymów trawiących dwucukry (disacharydaz), czego konsekwencją jest nietolerancja laktozy. Skutkiem uszkodzenia nabłonka jelita może być biegunka, jeden z głównych objawów inwazyjnej giardiozy3. Badania na zwierzętach pokazują, że giardia nie jest w stanie przetrwać w jelicie bez obecności kwasów żółciowych, dlatego często obserwuje się zaburzenia wchłaniania tłuszczów przy infekcji tym pasożytem4. Ekspozycja na żółć jest bodźcem stymulującym tworzenie cyst, które następnie są wydalane razem z masami kałowymi5.
 

Fot. 1. Trofozoit Giardia lamblia – forma wegetatywna pasożyta


Większość infekcji Giardia intestinalis przebiega bezobjawowo. Bardziej nasilone parazytozy manifestują się zmęczeniem, niedożywieniem, biegunką, odbijaniem, bólami i wzdęciami brzucha, mogą pojawiać się także zaparcia oraz charakterystyczne dla giardiozy tłuste stolce. Obecność pasożyta prowadzi do zaburzenia wchłaniania jelitowego, czego konsekwencją są niedobry żywieniowe oraz utrata masy ciała. Gdy taki stan kliniczny występuje u dzieci, może prowadzić do zahamowania wzrostu i rozwoju, w tym deficytów poznawczych6. Niezależnie od tego czy infekcja ma charakter objawowy, czy brakuje symptomów klinicznych, zgodnie z oficjalnymi rekomendacjami należy podjąć terapię w celu usunięcia pasożyta z organizmu człowieka7.
Bez zastosowania leczenia objawy infekcji utrzymują się zwykle od 6 do 10 tygodni. Należy jednak pamiętać, że 20–80% osób zarażonych nie wykazuje symptomów chorobowych8. Osoby charakteryzujące się prawidłową odpowiedzią immunologiczną oraz zdrowym przewodem pokarmowym nie są podatne na przewlekłe infekcje. U takich pacjentów w ciągu kilku tygodni pierwotniak jest usuwany z przewodu pokarmowego dzięki naturalnym mechanizmom odpornościowym. W sytuacji gdy giardioza nie zostanie zwalczona przez organizm, rozwija się przewlekła infekcja, której towarzyszy uszkodzenie śluzówki przewodu pokarmowego. Częste i długotrwałe zarażenia lamblią prowadzą do niedoborów składników odżywczych, niedokrwistości oraz niedożywienia, co u dzieci powoduje ograniczenia rozwoju psychicznego i fizycznego. Następstwa takiej infekcji mogą powodować komplikacje także po czasie inwazji, kiedy pierwotniak nie występuje już w jelitach zarażonej osoby. Istnieje coraz więcej dowodów na utrzymywanie się niskiego stopnia aktywnego procesu zapalnego pomimo braku obecności pasożytów. Po przebytej, skutecznie leczonej giardiozie mogą występować zaburzenia czynnościowe w obrębie przewodu pokarmowego charakterystyczne dla zespołu jelita nadwrażliwego czy syndromu przewlekłego zmęczenia9.


R E K L A M A


Fitoterapia

Berberys zwyczajny (Berberis vulgaris) był już w czasach starożytnych znany jako skuteczny środek w terapii biegunki, jednego z głównych objawów inwazyjnej giardiozy. Składnikiem aktywnym odpowiedzialnym za takie działanie jest między innymi berberyna, jeden z najbardziej znanych we współczesnej fitoterapii alkaloidów roślinnych.
 

Ryc. 1. Wzór chemiczny berberyny, alkaloidu
o aktywności przeciwpierwotniakowej
Źródło: //pl.wikipedia.org/wiki/Berberyna


Poza berberysem zwyczajnym, występuje ona także w innych gatunkach należących do rodzaju Berberis (np. azjatycki surowiec Berberis arista) oraz w glistniku jaskółczym zielu (Chelidonium majus). Ponadto znajduje się w roślinach, takich jak gorzknik kanadyjski (Hydrastis canadensis), cynowód chiński (Coptis chinensis, Huang lian, złote nici), czy korkowiec amurski (Phellondendron amurense). Berberyna posiada szeroką aktywność przeciwdrobnoustrojową, a także korzystny wpływ na gospodarkę węglowodanową i lipidową organizmu człowieka. Wykazano również jej działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, neuroprotekcyjne oraz modulujące skład mikrobioty jelitowej. W ostatnich latach jest substancją czynną budzącą szerokie zainteresowanie naukowców oraz przedmiotem licznych badań klinicznych. W latach 70. XX wieku przeprowadzono je także u pacjentów borykających się z infekcją Giardia intestinalis.
Badano dzieci w wieku od 5 miesięcy do 14 lat (średnia wieku 5 lat) zarażonych Giardia intestinalis. 42 pacjentów otrzymywało berberynę w dawce 10 mg/kg m.c./dzień doustnie przez 10 dni. Berberyna spowodowała wyleczenie infekcji porównywalne z lekami standardowo stosowanymi w terapii giardiozy, takimi jak metronidazol czy furazolidon. U 90% pacjentów po leczeniu nie wykazano obecności pasożyta w próbkach stolca. W niewielkiej ilości przypadków nastąpił nawrót po 1 miesiącu. Brak działań ubocznych takiej terapii może być wskazaniem do leczenia giardiozy u małych dzieci za pomocą berberyny10.
 

Tab. 1. Porównanie skuteczności berberyny oraz innych leków stosowanych w terapii giardiozy
LEK DAWKA
MG/KG/
DZIEŃ
ILOŚĆ DAWEK
PODZIELONYCH
CZAS
BADANIA
(LICZBA
DNI)
LICZBA
OSÓB
BADANYCH
LICZBA OSÓB
Z NEGATYWNYMI WYNIKAMI
BADANIA STOLCA (%)
PO ZAKOŃCZENIU BADANIA
LICZBA OSÓB
Z NEGATYWNYMI WYNIKAMI
BADANIA STOLCA (%)
1 MIESIĄC PÓŹNIEJ
berberyna 5
5
10
10
3
3
3
3
5
10
5
10
30
36
29
42
14 (47)
20 (55)
20 (68)
38 (90)
12 (40)
16 (44)
18 (62)
35 (83)
chlorowodorek
chinakryny
5 3 7 46 46 (100) 43 (93)
furazolidon 5 3 7 108 100 (92) 95 (90)
metronizadol 20 3 5-7 88 85 (95) 80 (90)

Źródło: Suraj Gupte; Use of Berberine in Treatment of Giardiasis, American Journal of Diseases of Children. 1975; 129(7): 866.

Czosnek

Czosnek Alium sativum był od dawna używany w medycynie tradycyjnej jako środek o działaniu przeciwdrobnoustrojowym oraz przeciwpasożytniczym. Składnikami aktywnymi są tutaj związki siarki, które stanowią 2,3% składu bulwy świeżej rośliny. Substancje te stają się aktywne przeciwdrobnoustrojowo na skutek niszczenia ścian komórkowych (miażdżenia surowca), kiedy to zachodzą odpowiednie przemiany enzymatyczne11. 
W obecnych czasach dysponujemy coraz większą ilością dowodów naukowych na temat skuteczności terapeutycznej czosnku w stosunku do wielu organizmów chorobotwórczych, w tym Giardia intestinalis. Badania in vitro wykazały, że czosnek powoduje utratę ruchliwości, a także utratę elektrochemicznego potencjału błonowego komórek pierwotniaka oraz oderwanie od miejsca adhezji do powierzchni, na jakiej Giardia pasożytuje12.
W badaniach klinicznych wykazano skuteczność preparatów czosnku w terapii giardiozy u dzieci. Badania prowadzono na 26 osobach zakażonych Giardia lamblia. Pacjentom podawano po 5 ml ekstraktu z surowego czosnku, który przygotowywano mieszając świeży czosnek z wodą destylowaną, a następnie odwirowywano ciała stałe. Uzyskany w ten sposób ekstrakt podawano w dawce 5 ml, rozcieńczony w 100 ml wody dwa razy dziennie. Alternatywnie stosowano komercyjny preparat czosnkowy w ilości dwóch kapsułek po 0,6 mg, również dwa razy dziennie. Oba preparaty podawano na pusty żołądek na dwie godziny przed posiłkiem przez 3 dni. Objawy kliniczne ustąpiły we wszystkich przypadkach w ciągu 36 godzin (1,5 dnia). Usunięcie infekcji pasożytniczej (według badań stolca) nastąpiło w ciągu trzech dni od rozpoczęcia leczenia13.

Cynamon oraz imbir

W badaniach na zwierzętach wykazano także hamujące działanie ekstraktów z cynamonu (Cinnamomum Zeylanicum) oraz imbiru (Zingiber officinalis) na pierwotniaka Giardia intestinalis. Szczurom podawano dwie różne dawki ekstraktów po 10 oraz 20 mg/kg masy ciała dziennie. Oba ekstrakty okazały się skuteczne w ograniczaniu wzrostu pasożyta. Podczas gdy ekstrakt z cynamonu powodował większą redukcję liczebności cyst w stolcu, wyciąg z imbiru miał silniejszy wpływ na liczebność form wegetatywnych pasożyta występujących w jelicie szczurów. Zaobserwowano również korzystny wpływ stosowanego leczenia na morfologię błony śluzowej, która na skutek inwazji pierwotniakowej zostaje często uszkodzona. Oba ekstrakty powodowały zwiększenie wysokości kosmków jelitowych oraz zmniejszenie głębokości krypt. Wyższa dawka ekstraktów (20 mg) dawała lepsze rezultaty, przy czym wyciąg z cynamonu okazał się tutaj bardziej skuteczny14. Pomimo tego, że jak dotąd wpływ zarówno imbiru, jak i cynamonu na infekcję powodowaną przez Giardia intestinalis nie został zweryfikowany w badaniach klinicznych, zastosowanie obu tych roślin można rozważyć jako element terapii. Mimo, że są to surowce, które nie występują naturalnie w naszej rodzimej florze, należą one do powszechnie stosowanych przypraw w polskiej kuchni.

Dieta w giardiozie

Dieta podczas infekcji Giardia intestinalis jest ważnym elementem postępowania terapeutycznego. Powinna być ona niskoprzetworzona i wyskoodżywcza. Na skutek obecności pierwotniaka w przewodzie pokarmowym może pojawić się wiele niedoborów żywieniowych. Należą do nich między innymi niedobory witamin rozpuszczalnych w tłuszczu w związku z zaburzonym procesem wchłaniania tego składnika pokarmowego. Giardia pasożytując w jelicie zużywa kwasy żółciowe, które są niezbędne w procesie trawienia tłuszczowych składników diety. Chroniczna infekcja prowadzi także między innymi do niedoboru witaminy B12 oraz zaburzonego trawienia laktozy. Ze względu na uszkodzenie błony śluzowej, jakie wiąże się z infekcją oraz zaburzenie procesów trawienia i wchłaniania, dieta w giardiozie powinna obfitować w składniki odżywcze tak, aby możliwe było wyrównanie ich niedoborów.
Bardzo ważnym elementem diety jest tutaj także błonnik pokarmowy, zarówno jego frakcja rozpuszczalna, jak i nierozpuszczalna. Jest on odpowiedzialny za wiązanie kwasów żółciowych, co zmniejsza ich dostępność dla pierwotniaka. Badania na zwierzętach pokazują, że giardia nie jest w stanie przetrwać w jelicie cienkim przy braku obecności kwasów żółciowych15. Aby zmniejszyć dostępność kwasów żółciowych dla pasożyta, warto rozważyć dietę niskotłuszczową, która w ograniczonej ilości będzie stymulowała wydzielanie żółci. Z uwagi na niedobór disacharydaz spowodowany uszkodzeniem mikrokosmków jelitowych, należy ograniczyć także podaż laktozy. Dieta powinna cechować się również ograniczoną zawartością węglowodanów prostych, aby zmniejszyć dostępność glukozy, która jest preferowanym źródłem energii dla pasożyta16. Ponadto warto wprowadzić produkty fermentowane, takie jak kiszona kapusta czy kimchi, ponieważ zawierają one duże ilości Lactobacillus plantarum – bakterii, które hamują adhezję Giardii do powierzchni enterocytów17.
Bardzo ciekawie prezentują się wyniki badań nad stosowaniem zarodków pszennych w terapii infekcji powodowanej przez Giardia intestinalis. Inspiracją dla badaczy były tutaj wcześniejsze wyniki badań in vitro, które wykazały zależny od dawki zarodków pszennych wpływ hamujący rozwój Giardia lamblia. Przeprowadzono podwójnie zaślepione badanie kliniczne z kontrolą placebo na 63 osobach zarażonych Giardią (25 pacjentów objawowych oraz 38 bezobjawowych). Osoby bezobjawowe spożywały po 2 g (łyżeczka) zarodków pszennych 3 razy dziennie przez 10 dni. Grupa placebo stosowała taką samą ilość skrobi kukurydzianej. Okazało się, że na skutek takiej interwencji liczba cyst i trofozoitów została zredukowana o około 50% u pacjentów przyjmujących zarodki pszenne, w porównaniu do grupy kontrolnej. U pacjentów objawowych zastosowano z kolei łączoną terapię z oficjalnym lekiem używanym w leczeniu giardiozy. Osobom tym podawano metronidazol w dawce 250 mg 3 razy dziennie oraz zarodki pszenne lub placebo przez 7 dni. Wydalanie cyst oraz poziom koproantygenów w kale spadły gwałtownie po podaniu metronidazolu, nie było tutaj istotnej różnicy pomiędzy grupą placebo a grupą spożywającą zarodki pszenne. Zaobserwowano jednak tendencję do szybszego ustępowania objawów w grupie spożywającej zarodki pszenne. W obu badanych grupach zarodki pszenne były dobrze tolerowane18.
 

Ryc. 2. Zmiany składu mikrobioty jelitowej na skutek infekcji Giardia lamblia, szczegóły w publikacji źródłowej28

Laktoferyna

Laktoferyna jest białkiem występującym w wysokim stężeniu w siarze (łac. colostrum), mleku wydzielanym i gromadzonym przez gruczoły mlekowe w ostatnich dniach ciąży. Dostarczana wraz z mlekiem stanowi dla organizmu noworodka kluczową linię obrony przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Wychwytując i wiążąc żelazo w organizmie, utrudnia bakteriom dostęp do jonu metalu niezbędnego do ich rozwoju i wzrostu. Ponadto N-końcowy fragment tego białka ma silnie dodatni ładunek. Właściwość ta umożliwia laktoferynie wchodzenie w interakcję ze ścianami komórkowymi bakterii i uszkadzanie ich, doprowadzając do wycieku składników wewnątrzkomórkowych i w konsekwencji do śmierci drobnoustroju. Do tej pory udowodniono immunoregulacyjne, przeciwzapalne, bakteriostatyczne, antybakteryjne, antygrzybicze oraz antywirusowe działanie laktoferyny. Ponieważ laktoferyna bydlęca wykazuje w ponad 70% zgodność z jej ludzką formą, jest ona stosowana w większości badań klinicznych19.
Okazuje się, że laktoferyna może znaleźć zastosowanie w terapii giardiozy u małych dzieci. Przeprowadzono randomizowane podwójnie zaślepione badania kliniczne na grupie 52 dzieci (26 osób grupa badana oraz 26 grupa placebo) w wieku 12–26 miesięcy. Badanym podawano 500 mg laktoferyny lub placebo dwa razy dziennie przez 6 dni w tygodniu w okresie 9 miesięcy. W grupie przyjmującej laktoferynę zaobserwowano rzadsze występowanie infekcji pierwotniakowej Giardia intestinalis oraz lepszy wzrost dzieci. W przypadku infekcji innymi pasożytami nie zauważono podobnych różnic pomiędzy badanymi grupami. Były to gatunki pasożytnicze takie jak: Cryptosporidium species, Cyclospora cayeta...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły i filmy
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy