Dołącz do czytelników
Brak wyników

Fitoterapia

9 maja 2018

NR 6 (Kwiecień 2018)

Koniczyna czerwona w łagodzeniu objawów menopauzy

0 1722

Menopauza, choć często bywa traktowana w kategoriach choroby, jest naturalnym procesem w życiu każdej kobiety. Podobnie jak dojrzewanie płciowe ma swój określony czas i wiąże się z występowaniem różnego rodzaju symptomów. Niekiedy są one na tyle nasilone, iż zaczynają znacząco wpływać na pogorszenie komfortu życia pacjentki, co bywa bezpośrednią przyczyną poszukiwania możliwości łagodzenia przykrych dolegliwości.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Które związki czynne koniczyny czerwonej odpowiadają za działanie zbliżone do HRT?
  • Jakie objawy menopauzy łagodzi koniczyna  czerwona?
  • Jak suplementować preparaty z koniczyny czerwonej?

Pierwsze objawy menopauzy dotykają kobiety zazwyczaj ok. 45–50. roku życia. Nie jest to jednak sztywna granica wiekowa, ponieważ w zależności np. od predyspozycji genetycznych, czynników środowiskowych czy prowadzonego trybu życia może wystąpić odpowiednio wcześniej lub później. Początkowe symptomy to spadek aktywności jajników, prowadzący do występowania nieregularnej miesiączki – aż do jej całkowitego zaniku, co w konsekwencji przyczynia się do utraty zdolności rozrodczych. W tym czasie wiele kobiet obserwuje występowanie różnych dolegliwości, wśród których do najbardziej typowych zalicza się uderzenia gorąca, nadmierną potliwość, przewlekłe zmęczenie, zaburzenia snu, chwiejność emocjonalną, a nawet stany depresyjne. Obniżony poziom estrogenów wpływa ponadto na pogorszenie stanu skóry (suchość, wzrost tempa pojawiania się zmarszczek), a także zaburzenia ze strony układu moczowo-płciowego (suchość pochwy, nietrzymanie moczu, stany zapalne), układu kostnego (spadek gęstości mineralnej kości) oraz układu sercowo-naczyniowego (kołatanie serca, miażdżyca, nadciśnienie).

Najpowszechniejszym, uznanym sposobem radzenia sobie z dolegliwościami okresu przekwitania jest zastępcza terapia hormonalna – HRT (ang. hormone replacement therapy). Jej stosowanie może znacząco poprawić komfort życia kobiet w okresie menopauzy, jednak budzi także pewne obawy, a nawet kontrowersje. Związane są one przede wszystkim z wyznaczeniem odpowiedniego momentu rozpoczęcia terapii, a także ustaleniem czasu jej trwania. Niektóre z doniesień sugerują, że zbyt długie stosowanie HRT może zwiększać ryzyko wystąpienia raka sutka czy jajników. Istnieją też pewne przeciwwskazania do prowadzenia terapii, takie jak zakrzepica czy niewydolność wątroby. W związku z tym wiele kobiet świadomie rezygnuje z HRT na rzecz preparatów pochodzenia roślinnego, np. pluskwicy groniastej, soi czy bardzo popularnej w ostatnich latach koniczyny czerwonej.

POLECAMY

Koniczyna czerwona – chwast o wyjątkowych właściwościach

Koniczyna czerwona, zwana także koniczyną łąkową (łac. Trifolium pratense L.), to pospolicie występująca na naszych łąkach roślina, którą często niesłusznie postrzega się wyłącznie w kategoriach uporczywego chwastu czy rośliny pastewnej. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że posiada ona wszechstronne właściwości lecznicze, które od dawna były wykorzystywane przez medycynę tradycyjną w leczeniu chorób dermatologicznych, dolegliwości ze strony układu oddechowego, takich jak kaszel czy astma, a nawet nowotworów.


Obecne w niej związki czynne to m.in. saponiny, fitosterole oraz garbniki. Największe zainteresowanie budzą jednak należące do grupy flawonoidów izoflawony, których w koniczynie zidentyfikowano około 30, najwięcej w liściach i łodygach. Za najważniejsze uznaje się cztery z nich: daidzeinę, genisteinę, biochaninę A i formononetynę. Co jednak decyduje o skuteczności izoflawonów w łagodzeniu objawów menopauzy? Przede wszystkim fakt, że są to związki strukturalnie zbliżone do estrogenów. Mimo iż nie posiadają budowy steroidowej, to wykazują zdolność wiązania do receptorów estrogenowych (głównie receptorów ER-beta), działając na nie agonistycznie lub antagonistycznie. Stąd też określane są mianem fitoestrogenów. W ostatnich kilkunastu latach przeprowadzono liczne badania związane z wpływem fitoestrogenów na zdrowie kobiet.

Izoflawony koniczyny – alternatywa dla HRT

Izoflawony koniczyny  są w stanie zapobiegać  zaburzeniom związanym  z demineralizacją kości. Daidzeina, genisteina i biochanina A  powodują wzrost aktywności osteoblastów, jednocześnie  hamując osteoklastogenezę.

Izoflawony, także te obecne w koniczynie, występują w roślinach jako glikozydy, czyli połączenia z cukrami lub jako prekursory. Do powstania form aktywnych, dochodzi dopiero w przewodzie pokarmowym, na skutek skomplikowanych przemian enzymatyczno-metabolicznych. „Estrogeny roślinne” wykazują słabsze działanie aniżeli hormony np. 17-betaestradiol, jednak w odpowiednio dobranych dawkach cechuje je wysoka skuteczność terapeutyczna. Udowodniono, że fitoestrogeny pozyskiwane z koniczyny czerwonej mogą łagodzić objawy towarzyszące menopauzie. Doświadczenie obejmujące grupę pacjentek stosujących izoflawony koniczyny łąkowej w okresie menopauzalnym (80 mg na dzień przez trzy miesiące) dowiodło istotnego zmniejszenia stopnia dolegliwości klimakteryjnych (indeks Kuppermana).

Wpływ koniczyny czerwonej na objawy naczynioruchowe

Dobroczynne działanie fitoestrogenów zawartych w koniczynie czerwonej związane jest przede wszystkim ze spadkiem częstości występowania uderzeń gorąca. Na przestrzeni lat przeprowadzono w tym kierunku wiele badań i choć niektóre z nich podają w wątpliwość skuteczność działania izoflawonów koniczyny względem objawów naczynioruchowych, to większość doniesień mówi o ich korzystnym wpływie w tym zakresie. W jednym z badań zaobserwowano spadek częstotliwości uderzeń gorąca i występowania nocnych potów nawet o 70% w porównaniu z placebo. Do tej pory nie wyjaśniono jednak mechanizmów odpowiadających za to działanie.

Koniczyna czerwona a osteoporoza

Menopauza to początek systematycznego zmniejszania się gęstości mineralnej tkanki kostnej, co ostatecznie może prowadzić do rozwoju osteoporozy. Niskie stężenie estrogenu przyczynia się do zachwiania równowagi pomiędzy resorpcją kości a ich formowaniem. Wykazano, że izoflawony koniczyny są w stanie zapobiegać zaburzeniom związanym z demineralizacją kości. Daidzeina, genisteina i biochanina A powodują wzrost aktywności osteoblastów, jednocześnie hamując osteoklastogenezę. Stosowanie izoflawonów koniczyny łąkowej przez rok w dawce 40 mg na dzień powstrzymywało spadek gęstości utkania kostnego u kobiet w okresie postmenopauzalnym. Z kolei w innym doświadczeniu z zastosowaniem związków koniczyny czerwonej (80 mg izoflawonów na dzień) odnotowano niewielki wzrost gęstości mineralnej kości.

Wpływ koniczyny czerwonej na profil lipidowy

Wyciągi z koniczyny czerwonej wywierają ponadto korzystny wpływ na profil lipidowy kobiet przechodzących menopauzę. Na podstawie badań klinicznych stwierdzono, że 4-tygodniowa terapia izoflawonami z koniczyny czerwonej wpływa na wzrost poziomu lipoprotein o wysokiej gęstości, tzw. dobrego cholesterolu (HDL), oraz spadek poziomu triglicerydów we krwi. Działanie to bezpośrednio przekłada się na zmniejszone ryzyko występowania takich chorób układu sercowo-naczyniowego jak miażdżyca czy choroba niedokrwienna serca.

Działanie koniczyny na układ płciowy

Przerost endometrium bywa jedną z charakterystycznych zmian w obrębie układu płciowego, dokonujących się w okresie menopauzy. Choć większość przeprowadzonych badań nie potwierdziło wpływu izoflawonów koniczyny na grubość endometrium w okresie okołomenopauzalnym, to niektóre z nich donoszą o ich możliwym działaniu antyproliferacyjnym na jego komórki. Jest to niewątpliwa zaleta fitoestrogenów w porównaniu z hormonami syntetycznymi podawanymi w okresie menopauzy, które przy dłuższym stosowaniu mogą mieć negatywny wpływ na endometrium. Związki koniczyny wpływały także na zmniejszenie odsetka pacjentek z objawami suchości pochwy w porównaniu z grupą otrzymującą placebo.

Wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na zdrowie psychiczne

Równie często jak objawy somatyczne okresowi przekwitania towarzyszą problemy natury psychicznej. Do typowych należą chwiejność emocjonalna, podenerwowanie, a nawet depresja. Niektóre z badań dowodzą znaczącego spadku napięcia nerwowego towarzyszącego menopauzie u kobiet przyjmujących preparaty zawierające standaryzowane wyciągi z koniczyny czerwonej. W prowadzonych doświadczeniach Lipovac i wsp. zauważyli, że 3-miesięczna podaż izoflawonów koniczyny w dawce 80 mg na dzień skutkuje poprawą nastroju oraz zniesieniem odczuwania przewlekłego zmęczenia. Ci sami badacze, prowadząc analogiczne badania, wykazali u kobiet w okresie postmenopauzalnym redukcję poziomu lęku i depresji o ok. 80%, przyjmując jako kryterium Szpitalną Skalę Lęku i Depresji (HADS).

Izoflawony koniczyny a kondycja skóry i włosów 

Okazuje się, że przyjmowanie preparatów konicz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły i filmy
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy