Dołącz do czytelników
Brak wyników

Fitoterapia

10 grudnia 2018

NR 10 (Grudzień 2018)

Surowce roślinne w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów

0 1830

Choroba zwyrodnieniowa stawów to schorzenie dotykające aż 60% populacji po 65. roku życia. Charakteryzują ją dolegliwości bólowe oraz ograniczenie ruchomości w obrębie stawów, prowadzące do powstania przykurczów mieśniowych. W łagodzeniu bólu najczęściej stoosowane są niesterydowe leki przeciwzapalne – tymczasem alternatywę mogą stanowić substancje biologicznie czynne, zawarte w roślinach.

 

POLECAMY

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak powstaje zwyrodnienie stawów?
  • Jakie surowce roślinne mogą stanowić alternatywę dla niesterydowych leków przeciwzapalnych?
  • Które z roślin, dotąd nieprzebadanych klinicznie, działają terapeutycznie na chrząstkę stawową?

 

To nie urazy będące skutkiem wypadków komunikacyjnych ani nie stwardnienie rozsiane, ale choroba zwyrodnieniowa stawów stanowi obecnie pierwszą przyczynę orzekania inwalidztwa w Polsce. 
Dolegliwości bólowe oraz ograniczenie ruchomości w obrębie stawów prowadzą do unieruchomienia pacjenta i, ograniczając możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy, skazują na zdanie się na pomoc osób trzecich. 
Chorzy ze zwyrodnieniem stawów umierają również o 50% częściej niż osoby ze zdrowymi stawami, zwłaszcza jeśli chorobie zwyrodnieniowej stawów towarzyszą schorzenia układu sercowo-naczyniowego lub cukrzyca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              R  e  k  l  a  m  a        

Odbudowa tkanek 

Ciało człowieka składa się z organów (wątroby, mózgu, skóry, itd.), a te z tkanek. Gdy przyjrzymy się budowie serca, to znajdziemy w nim tkankę mięśniową, która umożliwia jego skurcz i rozkurcz, a tym samym pompowanie krwi, tkankę nerwową przewodzącą impulsy nerwowe, które inicjują skurcz oraz synchronizują naprzemienną pracę przedsionków i komór, oraz tkankę łączną, która spaja poszczególne struktury serca. Tkanki składają się z mniejszych elementów – komórek, które pełnią określoną dla danej tkanki funkcję. Komórki tkanki mięśniowej miocyty – mają na celu kurczyć się, komórki wątroby hepatocyty – oczyszczać krew z toksyn, a komórki nerwowe neurony – przewodzić impulsy nerwowe.

Prawie wszystkie tkanki naszego organizmu podlegają nieustannej odnowie. Ta odnowa odbywa się dzięki wymianie starych komórek, które umierają (proces ten nosi nazwę zaprogramowanej śmierci, czyli apoptozy), na nowe komórki.

Chrząstka stawowa zbudowana jest z tkanki chrzęstnej, a ta z kolei składa się z komórek – chondrocytów. Tkanka chrzęstna, podobnie jak inne tkanki organizmu, ulega nieustannej odbudowie. Polega ona na przemieszczaniu się chondrocytów z głębszych warstw chrząstki, stykających się z kością, do warstwy powierzchniowej, gdzie obumierają, ulegają złuszczeniu i usunięciu z jamy stawowej. Na ich miejsce stale napływają nowe chondrocyty. Proces ten jest powolny, liczony miesiącami, trwa jednak przez całe życie człowieka, nawet w podeszłym wieku.
Rozpoczynając swoją wędrówkę, chondrocyt wydziela „ku górze” enzymy trawiące, tzw. metaloproteinazy, na skutek działania których powstaje „dziura”, w którą on się wsuwa. Po zajęciu nowej pozycji chondrocyt wydziela ku dołowi substancje neutralizujące działanie metaloproteinaz i zapełnia pozostałą lukę kolagenem.

Mechanizm uszkodzenia chrząstki stawowej

U podstaw rozwoju zwyrodnienia stawów leży uszkodzenie chrząstki stawowej. Mechanizmy jej degradacji są wieloczynnikowe, cechuje je jednak wspólny mianownik, jakim jest stan zapalny toczący się w chrząstce. Cytokiny to substancje w większości prozapalne, które inicjują powstanie lub podtrzymują proces zapalny, wydzielane m.in. przez komórki układu odpornościowego – leukocyty. Posiadają one zdolność aktywacji metaloproteinaz, w wyniku czego w chrząstce stawowej następuje zaburzenie równowagi pomiędzy procesami trawienia chrząstki i jej odbudowy. Powstają ogromne jamy, wytrawione przez aktywowane metaloproteinazy, które nie zostały wypełnione kolagenem. Chrząstka traci swoją elestyczną strukturę, stając się podatna na urazy i pęknięcia, a jej warstwa ulega ścieńczeniu. 

Zdrowa chrząstka jest gładka, równa i przylegająca powierzchniami stawu do siebie. Chora chrząstka, uszkodzona przez aktywowane metaloproteinazy, staje się nierówna i nie jest w stanie spełniać swej funkcji, jaką jest zmniejszanie procesów tarcia na styku powierzchni stawowych (oczywiste jest, że im gładsza powierzchnia, tym mniejsze tarcie) oraz rozkładanie ogromnych obciążeń, jakie wywierane są na pracujący staw, sięgających tysięcy mm Hg, np. w stawie kolanowym (tu konieczna jest elastyczna struktura). Wraz z ubytkiem chrząstki ulegają odsłonięciu leżące pod nią powierzchnie kości. Chrząstka stawowa nie posiada unerwienia, natomiast tkanka kostna ma wiele przewodzących czucie bólu włókien nerwowych. Przy tarciu kości o kość pojawiają się silne dolegliwości bólowe. W odpowiedzi na ból pacjent ogranicza ruch w obrębie chorego stawu. Niestety, unieruchomienie pogłębia istniejącą patologię, albowiem odżywianie chrząstki stawowej, pozbawionej z natury własnego ukrwienia, odbywa się tylko za pośrednictwem przemieszczania płynu maziowego (w którym rozpuszczone są substancje odżywcze i tlen) w trakcie ruchu stawu. Z biegiem czasu ograniczenie ruchomości w obrębie stawu prowadzi do zaniku mięśni współpracujących z danym stawem, co pogłębia już istniejące problemy z ruchem. W niedotlenionej i źle odżywionej chrząstce stawowej z coraz większą intensywnością toczy się proces zapalny, któremu towarzyszy uwalnianie ogromnych ilości wolnych rodników tlenowych, potęgujących degradację chrząstki.

Konsekwencje zmiany stylu życia

Źródeł cytokin aktywujących metaloproteinazy może być wiele: począwszy od adipocytów, czyli komórek tkanki tłuszczowej zgromadzonej na brzuchu, które wydzielają cytokiny TNFα i IL-6 (interleukinę 6), poprzez cytokiny wytwarzane w trakcie stłuczenia chrząstki, aż po te wydzielane w wyniku stanu zapalnego towarzyszącemu procesom glikacji w cukrzycy. Badania wykazują, że w organizmach osób chorujących na chorobę zwyrodnieniową stawów występuje niedobór naturalnych substancji zwalczających wolne rodniki tlenowe, takich jak witaminy C, E i A, oraz działających przeciwzapalnie, takich jak kwasy tłuszczowe omega-3. Wszystkie te związki chemiczne powinny być dostarczone wraz z pożywieniem, aby zapobiegać lub hamować postęp degradacji chrząstki stawowej. Niestety, w ostatnich dekadach nastąpiła zmiana stylu życia, polegająca na ograniczeniu spożycia niskoprzetworzonych warzyw, owoców, roślin strączkowych, orzechów i nasion, pełnych wartościowych składników odżywczych. Jednocześnie wzrosła konsumpcja wysokoprzetworzonych mięs i nabiału (źródeł podtrzymujących proces zapalny kwasów tłuszczowych omega-6), przetworów z białej mąki oraz słodyczy praktycznie pozbawionych witamin i mikroelementów. Doprowadziło to do upowszechnienia deficytów związków chemicznych niezbędnych dla właściwego fukcjonowania tkanek ludzkiego organizmu, w tym chrząstki stawowej. Nie bez znaczenia jest również preferowany obecnie pozbawiony ruchu siedzący tryb życia, który ogranicza warunkowane naprzemiennym obciążaniem i odciążaniem stawu odżywienie chrząstki stawowej.
Obecnie wyleczenie choroby zwyrodnieniowej stawów wydaje się być nieosiągalne. Stosowane leczenie jest wyłącznie paliatywne, mające na celu zmniejszenie objawów. Aktualne zalecenia zawierają kombinacje niefarmakologicznych interwencji, np. zmniejszenia masy ciała, leczenia farmakologicznego i rehabilitacji – aż po zabiegi usunięcia chorego stawu i wszczepienia metalowej protezy.

Alternatywa dla nlpz

Wśród przepisywanych leków niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ), pomimo poważnych działań niepożądanych, towarzyszących ich przewlekłemu stosowaniu (krwawienie z przewodu pokarmowego, wrzody żołądka, niewydolność nerek), pozostają najszerzej stosowanymi lekami. Alternatywę dla nich mogą stanowić substancje biologicznie czynne, zawarte w roślinach, o porównywalnej sile działania, jednak pozbawione działań niepożądanych NLPZ.

Od początku swego istnienia człowiek szukał pomocy w leczeniu nękających go schorzeń w otaczającej przyrodzie. Setki lat obserwacji oraz przekazywanego z pokolenia na pokolenie doświadczenia sprawiły, że obecnie w niemal każdym zakątku kuli ziemskiej nie istnieją dolegliwości, w łagodzeniu których nie stosowano by ziół lub innych preparatów pochodzenia naturalnego. W dobie współczesnej farmacji i chemii, wykorzystujących najnowsze zdobycze fizyki i techniki, skład niemal każdej rośliny został dokładnie przebadany. Po wyodrębnieniu zawartych w ziołach substancji czynnych wprowadzono do farmakopei szereg leków, które stosowane są do dziś, takich jak morfina pochodząca z maku lekarskiego, glikozydy nasercowe obecne m.in. w naparstnicy purpurowej, stosowana w leczeniu nowotworów winblastyna z barwinka różowego czy kwas acetylosalicylowy oparty na salicylinie wyekstrahowanej z kory wierzby. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 25 lat aż 50% wprowadzonych do lecznictwa nowych leków powstało na bazie związków chemicznych wyodrębnionych z roślin.

Również w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów stosowane są preparaty pochodzenia naturalnego. Obecnie poznano już mechanizmy działania większości z nich, co dało podstawy do prowadzenia racjonalnego leczenia z ich pomocą. W wielu przypadkach udało się również porównać skuteczność i bezpieczeństwo terapii przy użyciu tych preparatów i syntetycznych leków oferowanych przez przemysł farmaceutyczny.

1.  Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3

W rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów istotną rolę odgrywają cytokiny prozapalne, czyli związki chemiczne wytwarzane przez komórki naszego organizmu, których celem jest wywołanie lub utrzymanie stanu zapalnego w tkankach. Wykazano, że wielonienasycone kwasy tłuszczowe ω-3 (omega-3) zmniejszają poziom czynników prozapalnych oraz zwiększają przeciwzapalnych, poprawiając rezultaty leczenia wielu chorób, w tym choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów oraz chorób układu sercowo-naczyniowego1–3.

Do wielonienasyconych kwasów tłuszczowych ω-3 należą kwas dokozaheksaenowy DHA, zawarty w rybach morskich, kwas α-linolenowy, występujący w nasionach, orzechach4 i algach morskich, oraz kwas ejkozapentaenowy (EPA).
Oceniając wpływ DHA na chrząstkę stawową w modelach doświadczalnych choroby zwyrodnieniowej stawów (ch.z.s.), wykazano jego zdolność do regeneracji chrząstki przejawiającej się zwiększeniem jej grubości (a przecież zwyrodnienie stawów charakteryzuje się zmniejszeniem grubości chrząstki), z jednoczesnym zmniejszaniem aktywności uszkadzających chrząstkę metaloproteinaz MMP-135. 

Okazało się również, że kwasy tłuszczowe ω-3 obniżają aktywność cyklooksygenazy-2 (działając podobnie jak niesterydowe leki przeciwzapalne), a tym samym stężenie jej produktów, oraz zmniejszają ekspresję cytokin prozapalnych, przy czym w tych działaniach kwas eikozapentaenowy (EPA) wykazywał działanie silniejsze niż kwasy DHA i kwas α-linolenowy6. Obserwacje laboratoryjne potwierdzono klinicznie: kwasy ω-3 zmniejszają postęp choroby zwyrodnieniowej stawów oraz działają terapeutycznie7.

W niedotlenionej i źle odżywionej chrząstce stawowej z coraz większą  intensywnością toczy się proces  zapalny, któremu towarzyszy  uwalnianie ogromnych ilości  wolnych rodników tlenowych,  potęgujących degradację chrząstki.

2. Siemię lniane

Pokarmem szczególnie bogatym w kwasy tłuszczowe ω-3 w postaci kwasu α-linolenowego (ALA) jest siemię lniane (Linus usitatissimum). Kwas ten jest przekształcany w DHA w obecności witamin B3, B6, C oraz cynku i magnezu. Prócz kwasów tłuszczowych siemię zawiera również lignany8, które są metabolizowane przez mikroflorę jelita grubego do lignanów zwierzęcych: enterodiolu (END) i enterolactonu (ENL)9. Związki te pełnią szereg funkcji biologicznych, działając przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie, przeciwnowotworowo i przeciwestrogenowo10. Liczne badania potwierdzają, że duże spożycie lignanów zmniejsza ryzyko występowania przewlekłych chorób, takich jak nowotwory hormonozależne, choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca i reumatoidalne zapalenie stawów11. Wykazano, że spożycie na dzień jednej łyżki stołowej siemienia lnianego przez trzy miesięce znacznie zmniejsza dolegliwości bólowe, a sztywność stawów ustępuje aż u 75% chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów. Jednocześnie zwiększa się ilość krążących β-endorfin (wytwarzanych przez organizm naturalnych substancji poprawiających nastrój i redukujących ból), co tłumaczy odstąpienie od przyjmowania leków przeciwbólowych z grupy NLPZ aż przez 75% chorych stosujących je przed rozpoczęciem badania12.

3.  Sezam

Sesamum indicum jest ziarnem bogatym nie tylko w oleje i białka, ale również w lignany, głównie sezaminę i sezamolinę, które wykazują działanie antyoksydacyjne oraz normalizują poziom cholesterolu13. Wiele badań wskazuje, że pacjenci z chorobą zwyrodnieniową stawów mają zaburzony profil lipidowy, charakteryzujący się przede wszystkim podwyższonym poziomem cholesterolu14. Wykazano, że spożywanie przez dwa miesiące 40 g zmielonych ziaren sezamu na dzień przez pacjentów z ch.z.s. jako dodatek do paracetamolu stosowanego w dawce 500 mg dwa razy dziennie i glukozaminy 500 mg raz dziennie znacznie zmniejsza poziom lipidów (w tym LDL). Obniża się również poziom MDA, związku chemicznego, który jest miernikiem poziomu stresu oksydacyjnego (stres oksydacyjny to stan organizmu, kiedy produkcja wolnych rodników tlenowych przewyższa jego zdolności do ich eliminacji), co dowodzi działania antyoksydacyjnego sezamu15. Lignany zawarte w sezamie mają także zdolność zwiększania poziomu witaminy E w tkankach16 (w tym γ-tokoferolu), która także hamuje działanie wolnych rodników tlenowych17.

4. Niezmydlane frakcje z oleju awokado i oleju sojowego (avocado soybean unsaponifiables – ASU)

Głównymi składnikami ASU są fitosterole: β-sitosterol, kampesterol i stigmasterol18. Preparat dostępny na rynku, zawierający ASU, to Piascledine™. Fitosterole wywierają pozytywny wpływ na komórki tkanki chrzęstnej poprzez stymulację wytwarzania m.in. kolagenu typu drugiego19, a także poprzez zmniejszenie wytwarzania uszkadzających chrząstkę związków chemicznych: metaloproteinaz MMP-3, MMP-13, cytokin prozapalnych IL-8 i IL-6 oraz PGE220, 21. Badania przeprowadzone z zastosowaniem mieszanki olejów o nazwie Piascledine™ 300, składającej się w 1/3 z oleju awokado i w 2/3 z oleju sojowego, wykazały zmniejszenie dolegliwości bólowych stawów objętych chorobą zwyrodnieniową wraz z poprawą ich funkcji, o ile preparat stosowany był dłużej niż trzy miesiące22, 23.

Wykazano, że wielonienasycone  kwasy tłuszczowe ω-3 (omega-3) zmniejszają poziom czynników  prozapalnych oraz zwiększają  przeciwzapalnych, poprawiając  rezultaty leczenia wielu chorób,  w tym choroby zwyrodnieniowej  stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów oraz chorób układu  sercowo-naczyniowego1–3.

5. Oliwa z oliwek i ekstrakt z liści oliwnych

Ryzyko występowania chorób o podłożu zapalnym w populacjach zamieszkujących basen Morza Śródziemnego jest najniższe na świecie, a ich długość życia jest uważana za jedną z najwyższych24. Wiele badań potwierdziło rzadsze występowanie w populacjach Morza Śródziemnego chorób o podłożu zapalnym, sercowo-naczyniowych, degeneracyjnych i nowotworowych25. Podstawowym źródłem tłuszczów w krajach śródziemnomorskich jest oliwa z oliwek i właśnie ona jest uważana za jeden z najważniejszych czynników warunkujących dobroczynny wpływ diety śródziemnomorskiej na zdrowie.
Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, niefiltrowana (VIRGIN OLIVE OIL; VOO) zawiera około 36 różnych związków fenolowych. Liczne badania potwierdziły ich działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne i przeciwbakteryjne26. Jedną z takich substancji o silnym działaniu przeciwzapalnym jest oleokantal27. In vitro wykazano jego zdolność do powstrzymywania chorób o podłożu zapalnym, takich jak choroba zwyrodnieniowa stawów, choroby neurodegeneracyjne i niektóre rodzaje nowotworów28.

Oleokantal posiada podobne do ibuprofenu działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe, zależne od hamowania aktywności cyklooksygenaz (COX-1 i COX- 2), przy czym siła jego działania jest znacznie wyższa od siły działania leku syntetycznego. Oleokantal w stężeniu 25µM hamuje 41–57% aktywności COX, podczas gdy ibuprofen jedynie 13–18%, dzięki czemu ten naturalny związek jest obecnie uważany za naturalnie występujący niesterydowy lek przeciwzapalny. Zakładając, że wchłanianie oleokantalu wynosi ok. 70%, to dzienne spożycie 50 ml oliwy z oliwek VIRGIN niefiltrowanej wywiera działanie porównywalne z 10% maksymalnej dawki przeciwbólowej ibuprofenu29. Może to znaleźć zastosowanie w zapobieganiu rozwojowi choroby zwyrodnieniowej stawów, poprzez hamowanie powstawania substancji sprzyjających stanowi zapalnemu (COX, cytokin i NO)30, 31.

Inną substancją występującą w oliwkach jest oleuropeina. Potwierdzono zdolność oleuropeiny oraz kwercytyny i kurkuminy (substancji występujących naturalnie w warzywach i owocach) do zmniejszania aktywności genów niezbędnych dla wytwarzania enzymów proteolitycznych uszkadzających chrząstkę (metaloproteinaz MMP-3 i MMP-13, 
aggrekanazy i ADAMTS-5)32.

Niestety, wraz ze stopniem przetworzenia spada ilość dostępnych substancji aktywnych, np. liście oliwne zawierają 93–134 mg/g oleuropeiny, oliwki – 2,5–8,9 mg/g, a oliwa z oliwek extra virgin już tylko od 0 do 11,2 mg/kg. Stąd też obecnie liczne badania prowadzi się z zastosowaniem ekstraktu z liści oliwnych – najbogatszego w działające prozdrowotnie substancje. Spożywanie przez osiem tygodni suszonego ekstraktu z liści oliwnych zarówno u chorych z RZS, jak i z chorobą zwyrodnieniową stawów zmniejsza dolegliwości bólowe oraz zwiększa zakres ruchów stawów. Pozwala to zredukować dawki stosowanych leków z grupy NLPZ. Jednocześnie w surowicy krwi zmniejsza się stężenie CRP (markera stanu zapalnego) i homocysteiny (związku uszkadzającego kolagen)33.

6. Olej z kryla

Produktem niezwykle obfitym w EPA jest olej z kryla. Podając pacjentom z chorobą zwyrodnieniową stawów 300 mg oleju z kryla dziennie przez cztery tygodnie, już po tygodniu zaobserwowano znamienne zmniejszenie stężenia CRP (markera stanu zapalnego) w surowicy krwi o 19,3%, korelujące ze zmniejszeniem sztywności stawów o 20,3% oraz poprawą zakresu ich ruchomości o 22,8%34.

7. Ekstrakt tłuszczowy z zielonych muszli (Perna canaliculus)

Niezwykła rzadkość zapadania na chorobę zwyrodnieniową stawów wśród Maorysów zwróciła uwagę na spożywany przez nich często pokarm, jakim są zielone muszle. Zawierają one kwasy tłuszczowe ω-3, witaminy związane lub niezwiązane z siarczanem chondroityny oraz różnorodne aminokwasy i minerały35. Zarówno ekstrakt, jak i proszek uzyskany z zielonych muszli przebadano pod względem ich przydatności w leczeniu objawów choroby zwyrodnionej stawów, wskazując, że stosowany przez pacjentów preparat Seatone™ (ekstrakt z gonad zielonych muszli) pozwala zredukować odczuwany w chorobie zwyrodnieniowej stawów ból oraz zwiększa ruchomość stawów, choć, niestety, jedynie u chorych z łagodną i umiarkowaną postacią choroby zwyrodnieniowej stawów36.

8. Mirystyoleinian cetylu

Mirystyoleinian cetylu jest heksadecylowym estrem nienasyconego kwasu tłuszczowego cis-9-tetradekanowego, potocznie zwanego kwasem mirystynowym. Pochodzi z afrykańskiego orzecha Kombo, występuje również w oleju ryb, oleju wielorybim i maśle, natomiast mirystynian cetylu występuje wyłącznie w oleju spermy wielorybiej i w gruczołach samców bobrów. Może być również wytworzony poprzez estryfikację kwasu mirystynowego. Pomimo znanego dobroczynnego wpływu na chorobę zwyrodnieniową stawów istnieje niewiele naukowych dowodów potwierdzających jego skuteczność. W trwającym 68 dni badaniu w grupie chorych z ciężką postacią ch.z.s. wykazano zmniejszenie dolegliwości bólowych stawów oraz wzrost ich ruchomości po zastosowaniu zarówno miejscowym, jak i doustnym37, 38. 
Wyniki tych badań wymagają jednak dokładnej weryfikacji klinicznej i szczegółowego zbadania mechanizmu działania.

9. Dzika róża

Rosa canina to powszechnie występujący, dziko rosnący krzew, którego owoce zawierające liczne kwasy tłuszczowe, w tym linolowy i α-linolenowy, wykazują działanie hamujące aktywność COX-1 i COX-239. Preparat Hyben Vital™ produkowany ze sproszkowanych łupin i owoców, podawny w dawkach 2 x 2,5 g chorym z chorobą zwyrodnieniową stawów, wykazał zdolność zmniejszania dolegliwości bólowych oraz znacznie zwiększył zakres ruchomości stawów już po trzytygodniowym stosowaniu40. Przyjmowanie preparatu dzikiej róży przez trzy miesiące pozwoliło dodatkowo zredukować dawkę, a u części chorych nawet odstawić lek przeciwbólowy41. Jest to o tyle korzystne, że w przeciwieństwie do leków przeciwbólowych i NLPZ dzika róża nie uszkadza śluzówki przewodu pokarmowego, a także nie wpływa na kaskadę krzepnięcia i fibrynolizę42.

10. Czarna porzeczka 

Ribis nigri to krzew pochodzący z Azji, powszechnie występujący również w Polsce. Charakterystycznymi związkami jej liści są flawonoidy, będące jedno- i dwuglikozydowymi pochodnymi kwercytyny i kemferolu. Mają one działanie przeciwzapalne 
poprzez hamowanie uwalniania i syntezy prostaglandyn. Siła ich działania jest 2–3-krotnie większa od siły działania izolowanych, czystych flowonoidow (izokwercytyny i rutozydu). Skuteczność przeciwzapalnego oddziaływania ekstraktu z liści porzeczki jest porównywalna z siłą działania indometacyny43.

11. Pokrzywa zwyczajna

Urtica L. jest rośliną szeroko rozpowszechnioną na całej kuli ziemskiej, głównie w Europie, Azji i Ameryce. Znanych jest jej 50 gatunków, z których wszystkie zawierają związki kwasu kawoilo-
jabłkowego i kawoilomalonowego (do ok. 1,6% masy suszu), w głównej mierze odpowiedzialnych za właściwości przeciwzapalne pokrzywy. Wykazują one zdolność mocno wyrażonego hamowania powstawania produktów kwasu arachidonowego (zablokowanie cyklooksygenaz i 5-lipooksygenazy). Ponadto kwas kawoilojabłkowy zmniejsza uwalnianie indukowanych lipopolisacharydami prozapalnych cytokin IL-1β i TNF-α oraz hamuje aktywację czynnika jądrowego kappa – B (NFĸB). Z kolei kwas kawoilomalonowy w chondrocytach hamuje działanie cytokin prozapalnych. W badaniach u pacjentów z ch.z.s., podając 10 g suszu dziennie, stwierdzono zmniejszanie objawów klinicznych u ok. 90% chorych przy bardzo dobrej tolerancji. Zalecane dawkowanie wodno-alkoholowych ekstraktów z 8–12 g suszu w 2–3 dawkach dziennie, 3–5 g suszu surowca w postaci naparu 3 razy dziennie, bądź 15 ml soku ze świeżych liści lub ziela 3 razy dziennie44.

12. Wierzba

Głównym składnikiem biologicznie czynnym krzewu i drzewa wierzby białej (Salicis alba), szeroko rozpowszechnionej w Europie, Azji i Afryce, są salicyna i jej pochodne. Ekstrakty z kory wierzby posiadają silne działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe dzięki zawartości kwasu salicylowego, ale również polifenoli i flawonoidów potęgujących to działanie.

Spożywanie przez osiem tygodni  suszonego ekstraktu z liści oliwnych zarówno u chorych z RZS, jak i z chorobą zwyrodnieniową stawów zmniejsza dolegliwości bólowe oraz zwiększa zakres ruchów stawów.

Dzienna dawka salicyliny jako ilość kwasu acetylosalicylowego ma niewystarczające działanie przeciwbólowe w porównaniu z kwasem acetylosalicylowym pochodzenia farmaceutycznego. Natomiast inne komponenty (polifenole i flawonoidy) posiadają szerszy wachlarz działania niż może zapewnić aspiryna, co pozwala uniknąć poważnych działań niepożądanych45. W przeciwieństwie do aspiryny, ekstrakt z kory wierzby nie uszkadza śluzówki przewodu pokarmowego, a także (w dawkach do 240 mg) nie wpływa na proces krzepnięcia krwi46. Ekstrakt kory wierzby zawierający 240 mg kwasu salicylowego wykazuje znaczne działanie przeciwbólowe47. Istnieją doniesienia o stosowaniu znacznie większych dawek u chorych z silnymi dolegliwościami kręgosłupa lędźwiowego: nawet 1572 mg na dzień suchego ekstraktu. Warto podkreślić, że preparaty z kory wierzby w ocenie zarówno lekarzy, jak i pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów są lepiej tolerowane niż preparaty farmakologiczne, jednak efekt terapeutyczny osiągany jest wolniej niż w przypadku leków syntetycznych. W przypadku dolegliwości bólowych o stopniu łagodnym i umiarkowanym siła ich działania jest porównywalna do terapii konwencjonalnej48. Zalecane dawkowanie to 120–140 mg
salicylanów na dzień w postaci suchych, wodnych lub wodno-alkoholowych ekstraktów lub nalewek49.

13. Ekstrakt z kory sosny nadmorskiej

Pycnogenol™ jest standaryzowanym ekstraktem z kory sosny nadmorskiej (Pinus pinaster). Zawiera liczne polifenole, w tym kwasy fenolowe, katechiny, taksyfolinę i procyjanidy o różnorodnym biologicznym działaniu50. Uwagę zwracają jego właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne, a także zdolność do hamowania aktywności trawiących chrząstkę metaloproteinaz51, stąd próby jego stosowania w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Pycnogenol™ przyjmowany w dawce 50 lub 150 mg dziennie w ciągu trzech miesięcy zmniejsza objawy ch.z.s., działając przeciwbólowo i przeciwobrzękowo oraz redukuje ilość przyjmowanych leków z grupy NLPZ lub inhibitorów COX-2. Działa także przeciwzapalnie, co odzwierciedla obniżenie poziomu fibrynogenu i CRP. Istotny jest również fakt, że preparat ten zmniejsza ilość powikłań ze strony układu pokarmowego oraz koszty leczenia52–54.

14. Imbir

Zingiber officinale to popularna przyprawa używana również jako lekarstwo w medycynie chińskiej, ajurwedyjskiej i japońskiej. Zastosowanie 250 mg ekstraktu imbiru cztery razy dziennie przez sześć miesięcy u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego pozwala uzyskać poprawę w zakresie zarówno redukcji bólu, jak i zwiększenia sprawności stawów55. Wykazano kliniczną skuteczność przeciwbólową imbiru, podając przez sześć tygodni dwa razy dziennie 225 mg jego ekstraktu oraz ekstraktu alpinii (Alpinia galanga)56 porównywalną ze skutecznością leczenia przy użyciu ibuprofenu57. W obserwacjach przeprowadzonych w grupie chorych z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego po sześciu tygodniach stosowania uzyskano poprawę odczuwanych dolegliwości bólowych58.

15. Bromelaina

Jest ekstraktem wodnym z łodyg i niedojrzałych owoców ananasa (Ananas comosus), który zawiera liczne enzymy proteolityczne. Uważa się, że bromelaina posiada działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, przeciwzakrzepowe i fibrynolityczne (zapobiegające zatorom)59. Jej działanie przeciwzapalne powoduje zmniejszenie przepuszczalności śródbłonków naczyniowych i hamowanie powstawanie obrzęków60. Bromelaina zmniejsza również dolegliwości bólowe poprzez zahamowanie syntezy PGE2 oraz tromboksanu A2 (substancji wzmagających doznania bólowe). Substancja ta hamuje napływ komórek zapalnych, wpływając tym samym na molekularne i komórkowe składowe procesu zapalnego, od którego zależny jest rozwój choroby zwyrodnieniowej stawów61. W badaniach klinicznych u chorych z wczesnymi postaciami ch.z.s. bromelaina okazała się równie skuteczna jak diklofenak62, nie wykazując jednak silnie wyrażonego działania w bardziej zaawansowanych stadiach tej choroby63. W wysokich dawkach, sięgających 1 g/d, wywołuje silniej wyrażone działania niepożądane niż diklofenak64. Oceniając skuteczność i tolerancję preparatu Wobenzym™, będącego mieszaniną kompleksu wielu enzymów, w skład którego wchodzi bromelaina, w 12-tygodniowej terapii u chorych z umiarkowaną oraz ciężką postacią choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego stwierdzono skuteczność działania przeciwbólowego porównywalną do diklofenaku, jednak przy dwukrotnie mniejszym odsetku działań niepożądanych65.

16. Kurkuma

Curcuma longa cieszy się nieustannym zainteresowaniem ze względu na swoje działanie przeciwnowotworowe, antyoksydacyjne, przeciwzapalne i przeciwbólowe66. Jej aktywny składnik, kurkumina, hamuje procesy degeneracyjne tkanki chrzęstnej aktywowane przez mediatory stanu zapalnego oraz aktywność trawiących chrząstkę enzymów – metaloproteinaz. Kurkumina stymuluje także syntezę i odkładanie podstawowego budulca tkanki chrzęstnej, jakim jest kolagen typu II, oraz innego istotnego składnika chrząstki: gamma-aminoglizozydów (GAG), a także wykazuje silne działanie przeciwzapalne poprzez hamowanie kluczowych mediatorów stanu zapalnego67. Wykazano również jej zdolność do hamowania apoptozy, czyli śmierci chondrocytów – innymi słowy, przedłuża ich życie. W badaniach klinicznych wykazano, że kurkumina stosowana przez trzy miesiące zmniejsza dolegliwości bólowe oraz zwiększa zakres ruchomości stawów objętych zmianami zwyrodnieniowymi, przy czym jej podawanie nie ma żadnych działań niepożądanych68. Co więcej, u ponad 100 pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów porównano efekt działania 500 mg ektraktu z kurkumy, przyjmowanego 4 razy dziennie, i ibuprofenu przyjmowanego dwa razy na dzień w dawce 400 mg. Oba preparaty okazały się jednakowo skuteczne w redukcji bólu: 91% pacjentów otrzymujących kurkumę oceniło efekt leczenia jako bardzo dobry lub dobry przy 80% osób z taką oceną w grupie stosującej ibuprofen69.

17. Kadzidłowiec

Boswellia serrata to krzew lub drzewo o czerwonych, drobnych kwiatach, rosnący w północnej części Afryki oraz na półwyspach Indyjskim i Arabskim. Zawiera działający przeciwzapalnie kwas boswelinowy, który hamuje wytwarzanie pow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły i filmy
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy