Dołącz do czytelników
Brak wyników

Fitoterapia , Otwarty dostęp

26 października 2018

NR 9 (Październik 2018)

Surowce roślinne w redukcji stresu i przemęczenia

0 262

Statystyki medyczne prowadzone w psychiatrii oraz ogólne dane WHO wskazują, że współczesne, cywilizacyjne choroby psychiczne dotykają coraz większą liczbę ludzi. Wśród takich schorzeń plagą wydają się być różnego rodzaju zespoły depresyjne, a także przewlekły stres i stany lękowe. W walce z nimi mogą pomóc surowce roślinne i ich medyczne właściwości.

Szacuje się, że na zaburzenia depresyjne, przejściowe lub chroniczne, choruje blisko 350 mln ludzi na świecie. Charakteryzują się one skomplikowanym zespołem symptomów natury psychicznej i somatycznej, które w ogólnym ujęciu znacząco obniżają jakość życia, nierzadko uniemożliwiając normalne interakcje psychospołeczne. Razem z depresją współwystępować mogą różne dolegliwości fizyczne, lękowe i maniakalne, dlatego od dawna depresję nazywa się „chorobą duszy” lub psychopatologicznym filtrem, przez który osoba chora postrzega rzeczywistość, zniekształcając także dziejący się w jej umyśle dialog wewnętrzny. Depresja może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, wykształcenia czy pochodzenia. Można rzec, że przez całe życie ludzka jednostka mierzy się z przeciwnościami w postaci natrętnych myśli, chorób fizycznych i natury mentalnej, a także innymi siłami przyrody, bezlitośnie stawiającymi człowieka w obliczu nieposkromionej i niepohamowanej siły istnienia, np. śmierci bliskiej osoby. Do dziś nie jest do końca poznany mechanizm powstawania utrwalonej, negatywnej odpowiedzi behawioralnej na trudne doświadczenia i doświadczanie życia w ogóle. Dzieje się tak ze względu na zbyt złożoną naturę ludzkiej psychiki i całości procesów mentalnych homo sapiens, dynamicznie sprzężonych ze środowiskiem, w jakim żyją. Wszystkie czynniki składające się na ludzką naturę zdają się przekraczać możliwości całościowego jej zrozumienia przez tradycyjną metodologię naukową. Dlatego leczenie depresji również jest kwestią problematyczną, a także wybitnie osobniczą, gdzie każdy przypadek wydaje się być odrębną księgą. Do 2020 roku depresja ma być najczęstszym rodzajem zaburzenia psychicznego.

Przygotować się na problem 

Podobną plagą współczesnego świata jest chroniczny stres. Coraz więcej ludzi przewlekle doświadcza długotrwałych i głębokich stresujących przeżyć, które mogą negatywnie odbić się na jakości funkcjonowania jednostki. Nadmierna aktywność ciała migdałowatego, które w dużej mierze odpowiedzialne jest za przetwarzanie stresu, prowadzi do zaburzeń neurohormonalnych, które nierzadko destabilizują swobodę działania ludzkiej psychiki. Jak pokazały badania, ludzie żyjący w miastach mają znacznie bardziej aktywne ciało migdałowate, a co za tym idzie – o wiele częściej doświadczają czynników stresogennych niż ludzie żyjący bliżej natury. Hałas, zanieczyszczenia, duże zagęszczenie ludzi i presja społeczna potrafią wywołać chroniczny stres, a przez to zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych. Szacuje się, że do 2050 roku około 70% populacji będzie mieszkać w miastach, co pokazuje, że środowisko medyczne powinno przygotować się na prawdziwą epidemię schorzeń psychicznych, aby móc efektywnie je leczyć. Realność i powagę tego problemu potwierdzają wszelkie szeroko ujęte statystyki psychiatryczne i dane medyczne.
Można się domyślać, że w przyrodzie, która od milionów lat ewolucyjnie uczy się optymalizowania i przetwarzania przyjemności w żywych systemach, a także uczy się dynamicznego reagowania na ciągłe zagrożenia, pojawią się substancje chemiczne w różnych kombinacjach, które będą mniej lub bardziej selektywnie ukierunkowane w oddziaływaniu na mechanizmy funkcjonujące w zespołach depresyjnych. W naturze znajdziemy zatem wiele roślin i grzybów syntetyzujących w sobie określone związki chemiczne o działaniu antydepresyjnym i adaptogennym, poprawiającym działanie układu nerwowego oraz pamięci. Niektóre działają bardzo silnie, inne są dobrze tolerowane przez człowieka i wykazują umiarkowaną aktywność, która w długotrwałym użyciu okazuje się skuteczna przeciw stresowi, lękom i depresji. W artykule przyjrzymy się kilku takim umiarkowanie działającym surowcom roślinnym, a na końcu opiszę przykład silnie działającego związku.

Męczennica cielista 
Passiflora incarnata L.

Pochodzi z ciepłych rejonów Ameryki Północnej obszaru południowo-wschodniego, gdzie występuje jako pospolita, dzika roślina kwiecista. Istnieje około 500 gatunków tego rodzaju w rodzinie męczennicowatych (Passifloraceae) i wszystkie wyglądają dość osobliwie. Dlatego też nazywana jest „Kwiatem męki pańskiej” lub „Kwiatem pasyjnym”, ponieważ ludziom, którzy nadali jej tę nazwę, kwiaty rośliny przypominały ciernistą koronę Chrystusa. Chrześcijańska symbolika przypisywana tej roślinie pomagała hiszpańskim misjonarzom sądzić, że jest ona darem od Boga, który nakazuje im gorliwie nawracać Indian. Męczennica była jednak używana od co najmniej kilku tysięcy lat przez rdzenną ludność zamieszkującą obszary jej natywnego występowania. Na pewno znano jej owoce, które występują w obrocie pod nazwą marakuja. W medycynie ludowej była środkiem stosowanym na histerię, bezsenność i nerwicę. Męczennica cielista jest typowym gatunkiem swojego rodzaju i jako jedyna doczekała się oficjalnej monografii i statusu leku roślinnego. Przeprowadzono wiele badań, które potwierdziły skuteczność jej medycznego zastosowania na wielu frontach. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na męczennicę, dlatego chętnie uprawia się ją na większą skalę w Europie, na terenie której również była tradycyjnie stosowana w lecznictwie. Surowcem leczniczym są ziele, kwiat i owoc męczennicy, z czego największą wartość medyczną ma całe ziele. Dawniej wyciągi z męczennicy miały większe znaczenie w medycynie. Używano ich w kuracjach odwykowych od narkotyków, nikotyny, alkoholu i lekomanii. Z przeglądu prac badawczych można ustalić, że jej główny efekt terapeutyczny oscyluje wokół aktywności przeciwlękowej, przeciwdepresyjnej, uspokajającej, przeciwkaszlowej, przeciwdrgawkowej i wspomagającej kuracje odwykowe. 
Męczennica cielista ma ciekawy skład chemiczny. Ustalono, że jest zasobna w spore ilości (2–3%) flawonoidów (witeksyna, izowiteksyna, orientyna, izoorientyna, apigenina, swertyzyna). Innymi składnikami aktywnymi są maltol (0,05%), glikozydy cyjanogenne (głównie gynokardyna), a także związek flawonowy chryzyna. Zależnie od regionu występowania, sposobu zbioru i suszenia w surowcu mogą występować alkaloidy indolowe z grupy ß-karbolinowych (harman, harmina, harmol), ale ich koncentracja jest bardzo niestała i często występuje zaledwie w śladowych ilościach. Silny zapach rośliny powodowany jest przez obecność olejków eterycznych, na które składa się około 150 różnych związków. Przyjmuje się jednak, że za efekty wywoływane przez męczennicę odpowiada cały kompleks substancji czynnych, na czele z flawonoidami, który wykazuje między sobą dość specyficzny synergizm. W wyciągach wodno-alkoholowych oraz metanolowych z męczennicy odkryto substancję benzoflawonową, która, izolowana, wykazała działanie silnie przeciwlękowe u myszy, a także zmniejszające mechanizmy powstawania uzależnienia oraz objawów odstawiennych od nikotyny, alkoholu, benzodiazepin i kannabinoidów.  Nadal jednak jest sprawą otwartą, jakie dokładnie substancje odpowiadają za efekt przeciwlękowy i uspokajający wyciągów z męczennicy. Ja przychylam się do hipotezy synergistycznej, która zakłada, że to związki synergiczne większości substancji zawartych w roślinie dają wypadkową takiej aktywności. Może mieć to również związek z aktywnością flawonoi-
dów z męczennicy na system GABA-ergiczny. Ustalono bowiem, że frakcje flawonoidów zawartych w roślinie wykazują znaczące powinowactwo z benzodiazepinową stroną receptora GABA-A, a w badaniach in vitro wykazano, że wyciąg z męczennicy wpływa na aktywność piramidalnych neuronów w hipokampie.
Działanie uspokajające i przeciwlękowe męczennicy zostało dobrze sprawdzone na modelach zwierzęcych. Myszom podawano różne dawki wyciągów wodnych, etanolowych i metanolowych. Zależnie od użytego rozpuszczalnika do ekstrakcji obserwowano różne efekty terapeutyczne. Przykładowo wodny wyciąg z męczennicy cielistej w dawkach 400 mg i 800 mg na kg masy ciała wykazywał efekt uspokajający w teście schodów, gdzie odnotowano mniejszą liczbę wspięć i wejść na schody, ponadto aktywność ruchowa została obniżona w testach swobodnej eksploracji, a także zaobserwowano efekt przedłużający czas snu po pentobarbitalu. W dawce 400 mg/kg wodno-alkoholowego wyciągu ujawnił się wyraźny efekt przeciwlękowy w testach schodów oraz testach jasnego i ciemnego pola. W innych badaniach (Dwahan et.al., 2001) zaobserwowano silne działanie przeciwlękowe metanolowego wyciągu z męczennicy cielistej w dawce 125 mg/kg w teście uniesionego labiryntu (EPM), wykazując efekt porównywalny z podaniem diazepamu w dawce 2 mg/kg. Ci sami autorzy ustalili, że metanolowy wyciąg wykazuje najstabilniejsze efekty przeciwlękowe, czego dowodem było dłuższe przebywanie zwierząt w otwartym ramieniu EPM po podaniu metanolowych wyciągów z łodygi (125 mg/kg), z liści (100 mg/kg), kwiatów (200 mg/kg) i całej rośliny (300 mg/kg). Przy okazji ustalono, że metanolowy wyciąg z liści Passiflora incarnata, oprócz wykazywania aktywności przeciwlękowej w dawce 100 mg/kg, powodował również działanie uspokajające i przeciwdrgawkowe w dawce 200 mg/kg oraz przeciwzapalne w dawce 400 mg/kg, które było porównywalne z aplikacją kwasu acetylosalicylowego w dawce 150 mg/kg. Podobne badania na modelach zwierzęcych wykazały również działanie przeciwdrgawkowe wyciągów z męczennicy, a także wspierające leczenie uzależnień. Myszy uzależnione od morfiny, THC, alkoholu etylowego i nikotyny dobrze reagowały na wyciągi z męczennicy. Szczególnie istotny okazał się tutaj wyizolowany benzoflawon, który hamował głód nikotynowy oraz znacząco redukował objawy odstawienne (nawet po pojedynczej dawce w stosunku do długotrwałej ekspozycji nikotynowej), nie tylko od nikotyny, ale również od morfiny, THC i alkoholu. Benzoflawon z męczennicy, oprócz wysokiej skuteczności działania na zespoły lękowe i inne symptomy fizyczne wynikające z nagłego odstawienia narkotyku, dodatkowo okazał się bezpieczny w długotrwałym stosowaniu oraz sam nie wykazał efektu uzależniającego.
Badania kliniczne randomizowane z podwójną ślepą próbą na obiektach ludzkich również były intensywnie prowadzone. Nas szczególnie interesuje działanie związane z lękiem i stresem. W jednej z prób 36 pacjentów ze zdiagnozowanym zespołem lęku uogólnionego podzielono na dwie grupy, które otrzymywały 45 kropli wyciągu z męczennicy cielistej, oksazepam (30 mg) i placebo. Wyniki pokazały, że poziom lęku w obu grupach utrzymywał się na podobnym poziomie, ale oksazepam powodował więcej skutków ubocznych. Kolejna z prób dotyczyła pacjentów, którzy lękają się zabiegów chirurgicznych, a także podania znieczulenia miejscowego. 
60 pacjentów (25–45 lat) podzielono na dwie grupy, którym na 90 minut przed operacją podano 500 mg suchego wyciągu z męczennicy oraz placebo. Grupa przyjmująca wyciąg z rośliny miała zmniejszony lęk przedzabiegowy, jednocześnie nie wykazywała zaburzeń psychomotoryki i sedacji. Podobną próbę wykonano na 60 pacjentach z lękiem przed znieczuleniem podpajęczynówkowym, którym podawano 700 mg wodnego wyciągu oraz placebo. Zanotowano znaczącą różnicę w poziomie lęku między dwoma grupami. Ciekawe badanie wykonano również na dzieciach ze zdiagnozowanym ADHD (zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi). 
34 pacjentów podzielono na dwie grupy, które otrzymywały preparat oparty na męczennicy (0,04 mg/kg) dwa razy dziennie na dobę oraz metylofenidat (1 mg/kg). 
Następnie monitorowano wpływ leczenia na stan pacjentów przez szczegółowe wywiady z rodzicami i nauczycielami, dodatkowo ich stan oceniał psychiatra dziecięcy w 14., 28. i 56. dniu trwania badania. Nie uchwycono różnic między dwoma grupami, co wskazuje, że dwa stosowane leczenia przyniosły taki sam efekt kliniczny, a dodatkowo grupa leczona metylofenidatem częściej notowała zaburzenia łaknienia i nerwowość. Większa była też liczba rezygnacji z leczenia w grupie leczonej metylofenidatem. Model zwierzęcy w kontekście uzależnień sprawdził się też u ludzi. W podwójnej ślepej próbie na 65 osobach uzależnionych od opioidów podawano im 0,8 mg klonidyny oraz 60 kropli wyciągu etanolowego z męczennicy i placebo. W obu grupach osiągnięto porównywalne wyniki w zakresie leczenia fizycznych objawów odstawiennych, ale u pacjentów przyjmujących dodatkowo wyciąg z męczennicy odnotowano znacznie lepszy stan zdrowia psychicznego.
Męczennica cielista jest bardzo cenną rośliną...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy