Dział: Naturoterapia kliniczna

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Amigdalina – wiadomości farmakologiczne i toksykologiczne

Amigdalina to organiczny związek z grupy glikozydów cyjanogennych. Na skutek metabolizmu w organizmie przekształcona zostaje do cyjanowodoru, czyli kwasu pruskiego. Toksyczność kwasu pruskiego wynika z jego zdolności do hamowania procesu określanego jako oksydacyjna fosforylacja. Połączenie jonów cyjankowych z trójwartościowym żelazem oksydazy cytochromowej blokuje zdolność wykorzystywania tlenu przez komórki żywego organizmu, prowadząc w efekcie do niedotlenienia1. W czasie II wojny światowej kwas pruski stanowił składnik cyklonu B, gazu wykorzystywanego w komorach gazowych.  

Czytaj więcej

GMO vs. żywność konwencjonalna – cz. II

Ogromna większość roślin GM uprawianych na całym świecie posiada jedną z dwóch lub dwie naraz cechy, takie jak tolerancja na herbicydy (Ht) i odporność na owady (Bt). Inne cechy: na przykład odporność na wirusy i tolerancja suszy dotyczą roślin zajmujących mniej niż 1% globalnej powierzchni upraw GM.

Czytaj więcej

Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania terapii alternatywnych w leczeniu chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi

Rozwój nowych metod leczenia nowotworów, w tym raka piersi, pozwala uzyskać pozytywne efekty terapeutyczne, poprawić rokowania i wydłużyć czas życia chorych. Poszukiwanie substancji pochodzenia naturalnego o sugerowanym potencjale przeciwnowotworowym daje nadzieje na wspomaganie leczenia konwencjonalnego i stwarza perspektywę opracowania skutecznej i optymalnej terapii przeciwnowotworowej.

Czytaj więcej

Roślinne polifenole stosowane w łagodzeniu objawów menopauzy jako alternatywa dla hormonalnej terapii zastępczej

Menopauza to termin pochodzenia greckiego, stąd: men – miesiąc oraz pausis – przerwa – oznacza ostatnie prawidłowe krwawienie miesiączkowe w życiu kobiety. Termin ten po raz pierwszy został użyty w literaturze naukowej w 1821 roku we wstępie do francuskiej publikacji Charles’a Pierre’a Loisa De Gardanne’a De la menopouse, ou de l’age critigue des femmes dla określenia „wieku krytycznego” w życiu kobiety. Menopauza, zwana także klimakterium lub zespołem klimakterycznym, jest naturalnym okresem w życiu kobiety, kiedy to trwale ustaje menstruacja. Objawy zwykle pojawiają się ok. 50.–51. roku życia, a przeciętny wiek menopauzy polskich kobiet kształtuje się między 46,6. a 55. rokiem życia.

Czytaj więcej

GMO vs. żywność konwencjonalna cz. I

Pomimo tego, że od wprowadzenia na rynek spożywczy pierwszego organizmu genetycznie modyfikowanego (GMO – ang. genetically modified organism) minęło prawie 28 lat, żywność GM wciąż budzi wiele kontrowersji. W 2018 roku rośliny genetycznie modyfikowane (GM) były uprawiane przez ponad 17 milionów rolników w 26 krajach na powierzchni 191,7 mln ha. Zdecydowanym liderem wśród producentów żywności GM są Stany Zjednoczone, na drugim miejscu znajduje się Brazylia, następnie Argentyna, Kanada i Indie. Jedynymi krajami Unii Europejskiej, na terenie których uprawia się GMO, a konkretnie odmianę kukurydzy MON810, są Hiszpania i Portugalia, jednak ich wkład w globalny areał upraw GM jest niewielki15. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo marginalnego wkładu w globalną produkcję żywności GM, Unia Europejska jest jednym z największych importerów GMO.

Czytaj więcej

Związki endokrynnie aktywne (EDC) obecne w żywności i środowisku

W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się związkom, które poza zdolnością do biokumulacji oraz wywoływaniem określonych efektów biologicznych, zdolne są do łączenia z receptorami hormonów steroidowych.

Czytaj więcej

Prozdrowotne właściwości SCFA

Jednym z podziałów kwasów tłuszczowych wchodzących w skład tłuszczów żywności jest podział w zależności od długości łańcucha węglowodorowego. Z tego względu można je podzielić na krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (z ang. Short chain fatty acids – SCFA), średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MCFA) oraz długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (LCFA). Kwasy tłuszczowe są monokarboksylowymi kwasami o wzorze ogólnym R-COOH (R – łańcuch węglowodorowy, COOH – grupa karboksylowa znajdującą się na końcu tego łańcucha). W wyniku estryfikacji glicerolu trzema kwasami tłuszczowymi powstają triglicerydy, czyli tłuszcze. Łańcuch węglowodorowy naturalnych kwasów tłuszczowych jest zazwyczaj prosty (nierozgałęziony) i może zawierać nasycone lub nienasycone wiązania węglowodorowe. W żywności i organizmie człowieka kwasy tłuszczowe są związane w tłuszczach bądź występują jako wolne kwasy tłuszczowe.

Czytaj więcej

Kannabinoidy w terapii nowotworów

Konopie (Cannabis sativa L.) są rośliną uprawną rozpowszechnioną na całym świecie. Pierwsze wzmianki dotyczące ich wykorzystania pochodzą z Chin z czwartego tysiąclecia przed naszą erą. Znaleziska archeologiczne wskazują, że konopie hodowano na włókna do produkcji lin, sznurków, odzieży, a nawet papieru oraz w celach spożywczych. Z Chin pochodzą również pierwsze informacje na temat medycznego wykorzystania konopi. Wskazaniem do ich stosowania były bóle reumatyczne, zaparcia i zaburzenia układu rozrodczego kobiet.

Czytaj więcej

Onkogenność wirusa Epstein-Barr (EBV)

Wirus Epstein-Barr (EBV), nazywany także ludzkim herpeswirusem 4 (HHV-4), został odkryty w 1964 roku przez angielskiego patologa i wirusologa Michaela Epsteina i jego asystentkę Yvonne Barr. Wynika z tego, że nazwa wirusa jest połączeniem nazwisk dwóch wyżej wspomnianych naukowców. Jak udało się odkryć wirusa? Uczeni za pomocą mikroskopu elektronowego zaobserwowali cząsteczki wirusa (tzw. wiriony) w materiale z biopsji pacjenta z chłoniakiem Burkitta. Wiriony Epstein-Barr są kształtu sferycznego, czyli przypominają piłkę średnicy ok. 100 nm, pokrytą licznymi wypustkami. Wypustki te to glikoproteiny (białka z przyłączoną resztą cukrową) umieszczone w lipidowej osłonce wirusa. Odpowiadają one za proces przylegania oraz wnikania EBV do atakowanej komórki.

Czytaj więcej

Znaczenie nowotworowych komórek macierzystych we współczesnej medycynie

Choroby nowotworowe stanowią wciąż jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Według najnowszego, alarmującego raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 2018 roku, nowotwory są przyczyną śmierci już blisko 10 milionów ludzi rocznie, co oznacza jednego na 8 mężczyzn i jedną na 11 kobiet1. Szacuje się, że w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad liczba zachorowań na nowotwory złośliwe wzrosła ponad dwukrotnie. Obecnie są one drugą przyczyną zgonów w naszym kraju i zabijają rocznie blisko 110 tysięcy osób – czyli tyle, ile liczy populacja średniego miasta wielkości Wałbrzycha2.

Czytaj więcej

Adaptogeny, naturalne związki poprawiające zdolności poznawcze mózgu

O roślinnych suplementach wiemy i słyszymy zdecydowanie coraz więcej, nie tylko w kontekście ziołolecznictwa i alternatywnych metod leczenia. Z dnia na dzień stają się one bowiem coraz chętniej stosowanymi środkami usprawniającymi funkcjonowanie organizmu, stając w szranki z cieszącymi się dużą popularnością suplementacyjnymi preparatami. Rosnąca liczba danych naukowych wskazuje bowiem, że wykorzystanie działania naturalnych związków niesie za sobą niejednokrotnie znacznie więcej korzyści aniżeli stosowanie tradycyjnych farmaceutyków.

Czytaj więcej

Glutation. Zasięg działania

Dzisiaj – parafrazując – możemy powiedzieć – życie jest formą istnienia antyoksydantów. Antyoksydanty to związki chemiczne zaangażowane w ochronę komórki przed działaniem utleniaczy, czyli prooksydantów. W powszechnej świadomości utleniacz kojarzy się z tlenem. I mimo że wraz z rozwojem chemii znaczenie słowa utleniacz poszerzono również na inne, niezawierające tlenu związki, twierdzenie, iż utlenianie jest związane z obecnością tlenu – pozostaje prawdziwe.

Czytaj więcej