Kategoria: Artykuły z czasopisma

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Probiotykoterapia u dzieci

W ostatnim czasie szerokie grono badaczy, w tym farmaceuci, mikrobiolodzy i lekarze, wiele uwagi poświęcają wpływowi bakterii i grzybów jelitowych – mikrobioty jelitowej, na stan zdrowia ludzi. Prawidłowy stan mikrobioty wydaje się być jednym z elementów determinujących dobrostan człowieka. Najnowsze doniesienia naukowe wskazują jej wpływ na wiele procesów zachodzących w naszym organizmie. Badania naukowe pozwoliły na opracowanie różnorodnych preparatów probiotycznych, których celem jest kondycjonowanie funkcjonowania mikrobioty jelit. Współcześnie probiotyki zalecane są zarówno osobom dorosłym, jak i pacjentom pediatrycznym. Z tego powodu ważne jest, aby wiedzieć, w jakich sytuacjach zdrowotnych preparaty probiotyczne mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu dzieci. 

Czytaj więcej

Interpretacja lipidogramu

Jednym z najczęściej badanych parametrów w ocenie zagrożenia chorobami metabolicznymi, układu krążenia, miażdżycą, cholesterolemią jest badanie lipidogramu. Aby ocenić ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, najlepiej jest oznaczyć pełen pakiet, czyli cholesterol całkowity, frakcje LDL i HDL oraz trójglicerydy. Takie badanie jest dobrym narzędziem do monitorowania działania dietoterapii.

Czytaj więcej

Leczenie chorób infekcyjnych przebiegających z zajęciem układu nerwowego na przykładzie boreliozy

Borelioza, inaczej choroba z Lyme, to odzwierzęca choroba zakaźna przenoszona przez kleszcze. Jej czynnikiem sprawczym jest bakteria – krętek z rodzaju Borrelia. Nazwa choroby pochodzi od miejscowości w Stanach Zjednoczonych, New Lyme i Old Lyme, w stanie Connecticut, gdzie w 1977 roku opisano jej pierwsze przypadki. W Stanach Zjednoczonych za boreliozę odpowiada głównie szczep Borrelia burgdorferi (inaczej Borrelia sensu stricto), w Europie i na innych kontynentach Borrelia garinii, afzelii, lusitaniae (czyli Borrelia sensu lato) oraz Borrelia miyamotoi.

Czytaj więcej

Szyjnopochodny ból głowy

Bóle głowy są subiektywnym objawem powszechnie występującym praktycznie w każdym wieku. Są jedną z najczęstszych dolegliwości, która według WHO (World Health Organization), w sposób istotny wpływa na jakość życia człowieka i powoduje znaczące ograniczenia w jego funkcjonowaniu biopsychospołecznym. Badania potwierdzają obniżenie funkcji poznawczych, zaburzenia pamięci i koncentracji, spadek uwagi, spowolnienie ruchowe podczas trwających dolegliwości. Według współczesnej literatury ok. 90% populacji przynajmniej raz w roku cierpi z powodu bólu głowy, 20% dorosłej populacji doznaje częstych bólów głowy w ciągu roku, a na przewlekłe bóle głowy cierpi 2–5% populacji.

Czytaj więcej

Rozumienie naturalnej immunomodulacji w ujęciu Ayurvedy

Odporność jest pojęciem biologicznym, opisującym stan posiadania wystarczających sił biologicznych umożliwiających uniknięcia infekcji, choroby lub innej niepożądanej biologicznej ingerencji. Ayurveda oferuje wieloskładnikowe i dogłębne wyjaśnienie działania układu immunologicznego. Odporność organizmu ma znaczenie nie tylko w przeciwdziałaniu chorobom i możliwościom szybkiego powrotu do zdrowia po przebytej chorobie, ale także przeciwdziała temu, aby jednostka w ogóle na chorobę zapadła. Mówi zatem o wzmocnieniu systemu odpornościowego w naturalny sposób, aby pomóc ciału walczyć przeciw patogenom wytwarzającym choroby.

Czytaj więcej

Zioła a opalanie – fototoksyczność oraz fotosensybilizacja

Ciepłe miesiące sprzyjają korzystaniu ze słońca i spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu. O ile opalanie ma swoje plusy, o tyle trzeba korzystać z tej przyjemności bardzo rozsądnie. W tym artykule skupimy się na ciekawym zjawisku, jakim jest reakcja fototoksyczna oraz fotosensybilizacja. Są one wynikiem interakcji stosowania niektórych ziół i intensywnego korzystania ze słońca. Zioła a opalanie – czy jest między nimi związek?

Czytaj więcej

Akupunktura w terapii alergicznego nieżytu nosa

Wśród grupy chorób zbiorczo nazywanych cywilizacyjnymi wyróżnić można szereg schorzeń o zauważalnie rosnącym z roku na rok odsetku zachorowań. Zaliczają się tu również alergie, błędnie opisywane jako schorzenia autoimmunologiczne, będące jedną z najbardziej obciążonych stereotypami grupą schorzeń. Często błędnie opisywane jako choroby autoimmunologiczne, są jedną z najbardziej obciążonych stereotypami grupą schorzeń – taki stan pogłębia duża liczba „mitów” na temat mniej lub bardziej naturalnych „cudownych” metod leczenia alergii.

Czytaj więcej

Apiterapia cz. IV – produkty pszczele używane w apiterapii

Współczesna medycyna to system opieki zdrowotnej, a faktycznie opieki chorobowej. Medycyna przyszłości to problem zdrowia globalnego, w którym prewencja i terapia mają równorzędne znaczenie. Szczególnie istotna w tym zakresie jest profilaktyka zdrowotna, w której oprócz zapobiegania chorobom ma również miejsce opanowanie stylu życia zapewniającego pełnię zdrowia uwarunkowanego jakością i sposobem odżywiania, aktywnością psychomotoryczną oraz utrzymaniem równowagi w zakresie homeostazy wegetatywnej. Przeczytaj czym charakteryzuje się apiterapia.

Czytaj więcej

Holistyczne podejście do przywracania równowagi pracy tarczycy

W ostatnim czasie sporo mówi się o wyraźnym wzroście zachorowalności na choroby tarczycy, w tym głównie niedoczynności tarczycy oraz choroby autoimmunologicznej tarczycy, jaką jest Hashimoto. I choć nie mamy pewności, na ile jest to faktycznie wzrost zachorowalności, a na ile lepsza diagnostyka pozwala na bardziej trafną diagnozę – nie pozostawia wątpliwości fakt, że osób z zaburzeniami pracy tarczycy w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo.

Czytaj więcej

Czego boją się wirusy?

Mikroorganizmy i drobnoustroje towarzyszą nam od zawsze i są wszędzie. Codziennie oddychamy nimi, dotykamy je i spożywamy. Nie można się ich bać ani uniknąć kontaktu z nimi, ale zachowując odpowiednie zasady higieny i środki ostrożności, a przede wszystkim posiadając właściwą wiedzę na ich temat, jesteśmy w stanie z nimi walczyć – nawet z tymi najgroźniejszymi. 

Czytaj więcej

GMO vs. żywność konwencjonalna cz. I

Pomimo tego, że od wprowadzenia na rynek spożywczy pierwszego organizmu genetycznie modyfikowanego (GMO – ang. genetically modified organism) minęło prawie 28 lat, żywność GM wciąż budzi wiele kontrowersji. W 2018 roku rośliny genetycznie modyfikowane (GM) były uprawiane przez ponad 17 milionów rolników w 26 krajach na powierzchni 191,7 mln ha. Zdecydowanym liderem wśród producentów żywności GM są Stany Zjednoczone, na drugim miejscu znajduje się Brazylia, następnie Argentyna, Kanada i Indie. Jedynymi krajami Unii Europejskiej, na terenie których uprawia się GMO, a konkretnie odmianę kukurydzy MON810, są Hiszpania i Portugalia, jednak ich wkład w globalny areał upraw GM jest niewielki15. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo marginalnego wkładu w globalną produkcję żywności GM, Unia Europejska jest jednym z największych importerów GMO.

Czytaj więcej